Etusivu > Tutkimuksia > Ydinvoimatutkimusohjelma 2004-2012

Ydinvoimatutkimusohjelma 2004-2012

YdinSata 2004–2012 -tutkimusohjelma

YDINVOIMAA SATAKUNNASSA

Eurajoen Olkiluotoon rakentuu vuosina 2004–2012 kolmas ydinvoimalaitosyksikkö (OL3). Kyseessä on Suomen teollisuushistorian suurin yksittäinen investointihanke ja käynnistyessään se on ensimmäinen ydinvoimalaitosyksikön rakennushanke läntisessä Euroopassa yli vuosikymmeneen. Jo ennen OL3:n valmistumista Satakunta on sähkön tuotantokapasiteetiltaan ylivoimaisesti merkittävin maakunta – likimain kaksinkertainen kapasiteetti suhteessa toiseksi merkittävimpään maakuntaan. Kaiken kaikkiaan OL3-projektilla ja TVO:n toiminnalla lienee merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia sekä erityistä vaikutusta paikallisten julkisten hyvinvointipalveluiden rahoitukseen.

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä on käynnistetty vuoden 2004 alkupuolella seurantatutkimusohjelma – YdinSata 2004–2009 – joka tarkastelee ydinvoiman ja sen rakentamisen merkitystä OL3-rakennushankkeen aikana. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on arvioida Teollisuuden Voiman (TVO) sekä OL3-rakennusprojektin rakennusaikaisia ja uuden ydinlaitosyksikön käyttöönoton jälkeisiä alueellisia (mm. aluetalous ja hyvinvointipalveluiden rahoitus), kansantaloudellisia, mutta myös globaaleja vaikutuksia (mm. ilmastonmuutos- ja ydinjätevaikutus). Nyttemmin YdinSata 2004–2012 –tutkimusohjelmaksi muuttunut ohjelma toteutetaan yhteistyössä TVO:n kanssa. Ohjelma jakautuu erillisiin osatutkimushankkeisiin vuosille 2004–2012 (alla tilanne alkuvuodesta 2010). Tarkempiin tutkimushankekuvauksiin pääsee otsikkotekstiä napsauttamalla.

(1) Satakuntalaiset ydinvoima-asenteet ja OL3-odotukset 2004: kyselytutkimus

Toteutusaika: 2/2004–6/2004
Tekijä: Ari Karppinen

(2) Olkiluoto 3 ydinvoimalaitosyksikön ja TVO:n taloudellis-sosiaalinen yhteiskuntavastuu: indikaattoriston kehittäminen

Toteutusaika: 5/2004–2/2005
Tekijä: Ari Karppinen

(3) Satakunnan ja Rauman seutukunnan taloudellinen tila Olkiluoto 3 ydinlaitos-yksikön rakennushankkeen käynnistyessä: benchmarking-tutkimus

Toteutusaika: 11/2004–9/2005
Tekijät: Ari Karppinen ja Saku Vähäsantanen

(4) Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön rakentamisen alue- ja kansantaloudelliset vaikutukset: panos-tuotosanalyysi

Toteutusaika: 12/2007–8/2008
Tekijät: Ari Karppinen ja Elias Oikarinen

(5) Olkiluoto 3 –ydinvoimalaitosyksikön rakentamisen ulkomaalaisten työntekijöiden aluetaloudelliset vaikutukset: kerroinmallianalyysi

Toteutusaika: 1/2010–7/2010
Tekijä: Ari Karppinen

(6) TALOUDEN RAKENNEMUUTOS- JA LÄHTÖKOHTATIETOEPÄVARMUUS
PANOS-TUOTOSLASKELMISSA
CASE: Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen

Toteutusaika: 1/2010–5/2010
Tekijät: Ari Karppinen ja Elias Oikarinen

Koko tutkimus (pdf)

Tutkimusohjelman kokonaistoteutusaika:
11.2.2004–31.12.2012

Lisätiedot: projektitutkija Ari Karppinen, Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, ari.karppinen(at)tse.fi tai ari.karppinen(at)utu.fi
+358-05-520 0775

Sivu päivitetty 10.03.2015