Etusivu > Tutkimuksia > Asiantuntijoiden johtaminen

Asiantuntijoiden johtaminen

Henkilöstö on asiantuntijaorganisaation tärkein resurssi ja siksi asiantuntijoiden johtamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Asiantuntijoiden johtamisessa on huomioitava ennen kaikkea, mikä motivoi asiantuntijaa. He haluavat mm. suunnitella itse työnsä ja kehittää sitä ja toisaalta kehittää myös omaa osaamistaan. Asiantuntijoiden johtamisessa on myös osattava hyödyntää asiantuntijoiden osaamista organisaation päätöksenteossa.

Seminaariesitys asiantuntijoiden johtamisesta

Asiantuntijatyön johtaminen -artikkeli Asiantuntijoiden johtaminen – Tietoa ja taktiikkaa julkaisun sivulla 4

Turun yliopiston blogi – Kilpailu asiantuntijoista kovenee sote-alalla

Sivu päivitetty 12.12.2018