Etusivu > Tutkimuksia > Ennakointi yrityksissä

Ennakointi yrityksissä

Yrityksiä, jotka toimivat ennakoinnin parissa

Oy Aluekehitys RD on kehittänyt Delfoi-menetelmästä aluekehittämisen työkalun, jolla alueellisia voimavaroja pyritään suuntaamaan kasvualoille.

Gaia Group on ympäristö- ja energia-alan konsulttitoimisto, jonka osaamisalueisiin kuuluu mm. teknologiaennakointi.

Head Consulting Oy on erkoistunut liiketoimintamallien ennakointiin ja toimii konsulttina alue-, klusteri- ja yrityskohtaisissa ennakointihankkeissa.

Social Technologies on kansainvälinen tulevaisuudentutkimus- ja konsulttipalveluja tarjoava yritys.

Tulevaisuudentutkimus Mannermaa Oy on erikoistunut ennakoinnin metodologiaan ja toteuttaa tulevaisuushankkeita yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Ennakointi pk-yrityksissä

PK-yrityksen ennakoinnin käsikirjassa (Mika Mannermaa) kuvataan tulevaisuudentutkimuksen erilaisia menetelmiä ja työskentelytapoja pk-yritysten näkökulmasta.

Sivu päivitetty 5.03.2015