Etusivu > Tutkimuksia > Tutkimushanke 6

Tutkimushanke 6

Nimi Olkiluoto 3 ydinlaitosyksikön kansantaloudelliset vaikutukset:
panos-tuotosanalyysi: (tutkimushankkeen 4 päivitys valtakunnallisten kokonaisvaikutusten osalta)

Tekijä(t) Ari Karppinen ja Elias Oikarinen (TuKKK, Turku)

Tavoite ja menetelmät: Tutkimuksen tavoitteena on arvioida toteutuvan OL3 ydinvoimalainves
toinnin (n. 3 mrd €) välittömiä ja kerrannaisia taloudellisia vaikutuksia valtakunnallisesti käyttäen hyväksi tilastokeskuksen julkaisemiin valtakunnallisiin panos-tuotostaulukoihin perustuvaa analyysia Pääpaino vaikutusarvioissa pyritään asettamaan kerrannaisiin työllisyys- ja tuotantovaikutuksiin ja uuteen ajantasaiseen panos-tuotosmallitukseen.

Tutkimustyyppi: Kansantaloustieteellinen/aluetaloustiede empiirinen tutkimus (kansantaloustiede)

Tutkimusvaihe: Tutkimus valmistunut 28.5.2010.

Koko tutkimus (pdf)

Tutkimuksen esittely (.ppt)

Jatkotutkimus: Luonteeltaan ex ante -tyyppinen kertaluonteinen kvantitatiivinen kysyntävaikutustutkimus. Tutkimusmenetelmää voidaan hyödyntää mahdollisten uusien ydinvoimaloiden/-laitosyksiköiden rakentamisen vaikutusten arvioinneissa.

Avainsanat: Panos-tuotosanalyysi, OL3-ydinvoimalainvestointi, kerrannaisvaikutukset ja johdetut vaikutukset

Sivu päivitetty 5.03.2015