Etusivu > Tutkimuksia

Tutkimuksia

ALUETALOUTEEN LIITTYVIÄ TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKÖN JULKAISUJA

UUSIMMAT JULKAISUT

7.3.2019 -Karppinen, Ari – Aho, Samuli – Haukioja, Teemu – Kaivo-oja, Jari & Vähäsantanen, Saku (2019) Aluei-den älykäs erikoistuminen Suomessa. Aluekehittämisen indikaattorianalyysi. Tutu e-Julkaisuja 4/2019, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, 167 s. ISBN 978-952-249-522-8, ISSN 1797-1322.

6.7.2017 -Kaivo-oja, Jari, Vähäsantanen, Saku, Karppinen, Ari & Haukioja, Teemu (2017). Smart specialization strategy and its operationalization in the regional policy: case Finland. Business, Management and Education Vol 15, No 1 (2017), pp. 28-41. VGTU Press. http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/362. Linkki ladattavaan tutkimukseen (pdf).

21.9.2016 -Karppinen, Ari (2016). Satakunnan Osuuskaupan aluetaloudelliset vaikutukset. Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A54/2016.

18.2.2015 -Karppinen, Ari & Vähäsantanen, Saku (2015). Suomen seutukuntien taloudellinen kilpailukyky ja resilienssi. Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A49/2015.

5.2.2014 -Karppinen, Ari & Luonila, Mervi (2014). Tapahtuma- ja festivaaliklusterin laskennallinen aluevaikutusmalli (Oulu, Pori ja Seinäjoki). Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A46/2014.

28.11.2013 -Karppinen Ari ja Vähäsantanen, Saku (2013). Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, sen seutukunnissa ja Porin seudun kunnissa 2009−2012


27.11.2013 -Karppinen Ari ja Vähäsantanen, Saku (2013). Satakunnan ja Varsinais-Suomen matkailutulo- ja -työllisyystutkimus


15.1.2013 -Alhosalo Minna ja Karppinen, Ari (2013). KAASUA SATAKUNTA, Selvitys nesteytetyn maakaasun (LNG) liiketoimintamahdollisuuksista Satakunnassa. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A43/2013.

26.8.2012 -Karppinen, Ari, Vähäsantanen, Saku, Lemmetyinen, Arja & Haukioja, Teemu (2012). Calculating glocal impact of sustainable tourism. Case Satakunta Region in Finland, conference paper, 62nd AIEST conference Thailand/Khon Kaen, 26–30 August, 2012.

25.6.2012 -Karppinen Ari ja Vähäsantanen Saku (2012). Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, Porin seutukunnassa ja sen kunnissa 2009−2011. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, verkkoaineisto.

18.6.2012 -Karppinen, Ari, Vähäsantanen, Saku, Haukioja, Teemu & Lemmetyinen, Arja (2012). Calculating Income and Employment for Regional Practices in Tourism – Reliable, Realizable, and Continual in Kalliola, Kettunen, Eskelinen, Kosonen, Rostila, Leander (eds.), Improvement by Evaluation (conference series), 8th International Conference on Evaluation for Practice, 179–187, June, 2012. Linkki tutkimukseen: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/65313/improvement_by_evaluation_2012.pdf

16.5.2012 -Karppinen Ari ja Vähäsantanen Saku (2012). Aikuisopiskelun ohjauksen merkitys Satakunnassa. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A41/2012.

15.5.2012 -Kuoppakangas, Päivikki (2012). DILEMMAS IN BUILDING A MULTI-DISCIPLINARY INTERNATIONAL VIRTUAL PROJECT TEAM FOR EU FP7 ICT. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A40/2012.

Koko tutkimus (pdf, 1,5 MB)
Tiivistelmä (suomeksi, .ppt)

14.12.2011 -Lepistö Tanja, Vähäsantanen Saku ja Karppinen, Ari (2011). Satakunnan musiikkiopistojen toiminnan aluetaloudelliset vaikutukset. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A39/2011.
Koko tutkimus (pdf, 6,8 MB)
Tiedote (.doc)

9.9.2011 -Karppinen, Ari ja Vähäsantanen Saku (2011). Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, Porin seutukunnissa ja sen kunnissa 2009 ja 2010. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A38/2011.
Koko tutkimus (pdf)
Kalvotiivistelmä (pdf)

2.5.2011 -Karppinen, Ari ja Vähäsantanen Saku (2011). Porin seudun elinkeinotoiminnan kehittämistä palvelevan alueellisen ennakointitoiminnan kartoitus 2011. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A37/2011.
Koko tutkimus (pdf)
Kalvotiivistelmä (.ppt)

28.5.2010 -Karppinen, Ari ja Elias Oikarinen (2010). Talouden rakennemuutos-ja lähtökohtatietoepävarmuus panos-tuotoslaskelmissa. Case: Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen. Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A34/2010.
Koko tutkimus (pdf)

28.5.2010 -Karppinen, Ari (2010). Satakuntalainen tytäryhtiötalous. Osa 2. Suurimpien ulkomaalaisomisteisten yritysten taloudellinen menestys ja alueellinen sitoutuminen. Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A33/2010.
Koko tutkimus (pdf 0,7 MB)

24.9.2009 -Karppinen, Ari, (2009). Satakuntalainen tytäryhtiötalous Osa 1. Aluetaloudellinen
tarkastelu. TuKKK Porin yksikkö, julkaisusarja A, Nro 31/2009.
Koko tutkimus (pdf 0,97 MB)
Mediatiedote (.doc 1,1 MB)
Kalvotiivistelmä (.ppt 0,86 MB)

JULKAISUT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ TEKIJÄN MUKAAN

Alhosalo Minna ja Karppinen, Ari (2013). KAASUA SATAKUNTA, Selvitys nesteytetyn maakaasun (LNG) liiketoimintamahdollisuuksista Satakunnassa. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A43/2013.


Bragge, Birgitta (2000). Satakuntalaisten puutuoteteollisuuden yritysten taloudelliset toimintaedellytykset vuosina 1997-1999 ja kriittiset menestystekijät. Pro gradu -työ.

Hookana, Heli (2001) (toim.). Satakuntalaisten yritysten taloudelliset toimintaedellytykset ja kriittiset menestystekijät tutkimus ohjelmisto-, automaatio-, metalli-, puu- ja elintarvikealan yritysten sekä hotellien menestymisestä Satakunnassa. Porin korkeakouluyksikön julkaisuja
2001: A31
.

Hookana, Heli (2006) (toim.). Satakuntalaisten yritysten taloudelliset toimintaedellytykset ja kriittiset menestystekijät 2000-luvun alussa; tietojenkäsittelypalvelut, meritekninen teollisuus, automaatioala, mainospalvelut, vaate- ja kenkäkauppa. Julkaisusarja A, Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö A13/2006.

Hookana, Heli (2006) (toim.). Satakuntalaisten yritysten taloudelliset toimintaedellytykset ja kriittiset menestystekijät – terveydenhuoltopalvelut, kodinkoneliikkeet, metallituotteiden valmistus, puutuoteteollisuus. Julkaisusarja A, Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö A14/2006.

Isolähteenmäki, Timo (2003). Satakunnan yrityspalvelujen palveluaukkoselvitys (TIIVISTELMÄ).

Jullenmaa, Marja-Liisa (2001). Elintarviketeollisuuden taloudelliset toimintaedellytykset ja kriittiset menestystekijät Satakunnassa vuosina 1997 – 1999.

Kaivo-oja, Jari, Vähäsantanen, Saku, Karppinen, Ari & Haukioja, Teemu (2017). Smart specialization strategy and its operationalization in the regional policy: case Finland. Business, Management and Education Vol 15, No 1 (2017), pp. 28-41. VGTU Press. http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/362. Linkki ladattavaan tutkimukseen (pdf). 

Karppinen, Ari (2016). Satakunnan Osuuskaupan aluetaloudelliset vaikutukset. Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A54/2016.

Karppinen, Ari (2010). Satakuntalainen tytäryhtiötalous. Osa 2. Suurimpien ulkomaalaisomisteisten yritysten taloudellinen menestys ja alueellinen sitoutuminen. Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A33/2010.

Karppinen, Ari, (2009). Satakuntalainen tytäryhtiötalous Osa 1. Aluetaloudellinen
tarkastelu. TuKKK Porin yksikkö, julkaisusarja A, Nro 31/2009.

Karppinen, Ari – Aho, Samuli – Haukioja, Teemu – Kaivo-oja, Jari & Vähäsantanen, Saku (2019) Alueiden älykäs erikoistuminen Suomessa. Aluekehittämisen indikaattorianalyysi. Tutu e-Julkaisuja 4/2019, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, 167 s. ISBN 978-952-249-522-8, ISSN 1797-1322.

Karppinen, Ari & Luonila, Mervi (2014). Tapahtuma- ja festivaaliklusterin
laskennallinen aluevaikutusmalli
(Oulu, Pori ja Seinäjoki). Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A46/2014.

Karppinen, Ari ja Oikarinen, Elias (2010). Talouden rakennemuutos-ja lähtökohtatietoepävarmuus panos-tuotoslaskelmissa. Case: Olkiluoto 3-ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen. Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A34/2010.

Karppinen, Ari ja Oikarinen, Elias (2008). Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön rakentamisen taloudelliset vaikutukset. Julkaisusarja A, Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö nro A25/2008.

Karppinen, Ari ja Vähäsantanen, Saku (2015). Suomen seutukuntien taloudellinen kilpailukyky ja resilienssi. Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A49/2015.

Karppinen Ari ja Vähäsantanen Saku (2012). Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, Porin seutukunnassa ja sen kunnissa 2009−2011. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, verkkoaineisto.

Karppinen Ari ja Vähäsantanen Saku (2012). Aikuisopiskelun ohjauksen merkitys Satakunnassa. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A41/2012.

Karppinen, Ari ja Vähäsantanen Saku (2011). Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, Porin seutukunnissa ja sen kunnissa 2009 ja 2010. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A38/2011.

Karppinen, Ari ja Vähäsantanen Saku (2011). Porin seudun elinkeinotoiminnan kehittämistä palvelevan alueellisen ennakointitoiminnan kartoitus 2011. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A37/2011.

Karppinen, Ari, Vähäsantanen, Saku, Lemmetyinen, Arja & Haukioja, Teemu (2012). Calculating glocal impact of sustainable tourism. Case Satakunta Region in Finland, conference paper, 62nd AIEST conference Thailand/Khon Kaen, 26–30 August, 2012.

Karppinen, Ari, Vähäsantanen, Saku, Haukioja, Teemu & Lemmetyinen, Arja (2012). Calculating Income and Employment for Regional Practices in Tourism – Reliable, Realizable, and Continual in Kalliola, Kettunen, Eskelinen, Kosonen, Rostila, Leander (eds.), Improvement by Evaluation (conference series), 8th International Conference on Evaluation for Practice, 179–187, June, 2012. Linkki tutkimukseen: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/65313/improvement_by_evaluation_2012.pdf

Kokkonen, Jani (2001). Satakuntalaisten automaatioalan yritysten taloudelliset toimintaedellytykset vuosina 1997-1999 ja kriittiset menestystekijät. Pro gradu -työ.

Koskinen, Keijo & Anne Vafidis (2000). Pk-yritysyhteistyön kehittämisen edellytyksen Satakunnassa. Selvitys maakunnan metalliteollisuudesta, elektroniikka- ja ohjelmistoteollisuudesta, sekä yritysteollisuudesta. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja 2000:B4.

Kumlander, Totti (2001). Satakuntalaisten metallituotteita valmistavien yritysten taloudelliset toimintaedellytykset vuosina 1997-1999 ja kriittiset menestystekijät. Pro gradu -työ.

Kuoppakangas, Päivikki (2012). DILEMMAS IN BUILDING A MULTI-DISCIPLINARY INTERNATIONAL VIRTUAL PROJECT TEAM FOR EU FP7 ICT. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A40/2012.

Laamanen, Jani-Petri. ja Saari, Salla (2009). Kuntatalouden tilan arviointi ja mittarit – Sovelluskohteena Satakunnan kuntien talous 1998-2007. Julkaisusarja A – Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, Nro 29/2009.

Lautaoja, Marika (2001). Satakuntalaisten hotellien taloudelliset toimintaedellytykset ja kriittiset menestystekijät vuosina 1997-1999. Pro gradu -työ

Lepistö Tanja, Vähäsantanen Saku ja Karppinen, Ari (2011). Satakunnan musiikkiopistojen toiminnan aluetaloudelliset vaikutukset. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A39/2011.

Mattila, Eevaleena (2004). Hyvinvointialan yksityinen palvelujärjestelmä Satakunnassa. Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys.
Julkaisusarja A – Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö nro A8/2004.

Moisala, Aarni; Rajanti, Taina; Vähäsantanen, Saku (2008). Luovat alat Satakunnassa 2008. Taideteollisen korkeakoulun julkaisu C7. Taideteollinen korkeakoulu, Porin taiteen ja median osasto. Creative Leadership, Työpaperit – Working Papers.

Poijärvi-Miikkulainen, Jytta (2004). Ammattikorkeakoulut alueellisena toimijana. Selvitys Hämeen, Kemi-Tornion, Keski-Pohjanmaan, Kymenlaakson, Lahden ja Satakunnan ammattikorkeakouluista. Julkaisusarja A – Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö nro A6/2004.

Poijärvi-Miikkulainen, Jytta (2004). Porin yliopistokeskuksen alueellinen vaikuttavuus. Julkaisusarja A – Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö nro A5/2004.

Rantala, Heikki (2005). Villilän elokuvakeskuksen alueelliset vaikutukset -esiselvitys. Julkaisusarja A, Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A9/2005.

Sainio, Niina (2001). Satakuntalaisten koneita ja laitteita valmistavien metallialan yritysten taloudelliset toimintaedellytykset ja kriittiset menestystekijät vuosina 1997-1999. Pro gradu -työ.

Toivonen, Sari (2001). Satakuntalaisten ohjelmistoalan yritysten taloudelliset toimintaedellytykset vuosina 1997-1999 sekä kriittiset menestystekijät.
Pro gradu -työ.

Vähäsantanen, Saku; Karppinen, Ari; Laamanen, Jani-Petri (2007). Satakunnan alueelliset kilpailukykyresurssit ja yritysten kilpailukyky (pdf 8,7 MB). Julkaisusarja A, Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A18/2007.

Vähäsantanen, Saku; Karppinen, Ari; Laamanen, Jani-Petri; Pernell,
Jenita; Aalto-Setälä, Ville (2006). Porin yliopistokeskuksen toiminnan kehitys ja aluetaloudelliset vaikutukset. Julkaisusarja A, Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A12/2006.

Väkiparta, Maria (2005). Satakunta – yksityisten sosiaalipalvelujen kehto vai hauta? Toimintaympäristön asettamat rajoitteet. Julkaisusarja A, Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A11/2005.

Westman, Riikka (2002). Sosiaali- ja terveysalan palveluyritykset osana Satakunnan hyvinvointiklusteria. Yritysten taloudelliset toimintaedellytykset ja kriittiset menestystekijät.


HUOM! Listasta puuttuvat 2000-luvun puolivälin jälkeiset opinnäytetyöt sekä hyvinvointialan julkaisut, jotka löytyvät hyvinvointi-osiosta.

Sivu päivitetty 7.03.2019