Etusivu > Tutkimuksia > Tutkimushanke 5

Tutkimushanke 5

Nimi: Olkiluoto 3 -ydinlaitosyksikön rakentamiseen osallistuvien ulkomaalaisten työntekijöiden aluetaloudelliset vaikutukset

Tekijä(t): Ari Karppinen

Tavoite ja menetelmät: Tutkimuksen tavoitteena on arvioida toteutuvan OL3 ydinvoimalainvestoinnin (n. 3 mrd €) kvantitatiivisia vaikutuksia Satakunnassa, jotka syntyvät ulkomaalaisten työntekijöiden aikaansaamina. Keskeisessä osassa ovat suorat, epäsuorat ja kerrannaiset työllisyys-, kokonaistulo- ja paikallisverotulovaikutukset.

Tutkimustyyppi: Kansantaloustieteellinen/aluetaloustiede empiirinen tutkimus (kansantaloustiede)

Tutkimusvaihe: Tutkimus on meneillään ja valmistuu 7/2010.

Jatkotutkimus: Luonteeltaan ex ante –tyyppinen kertaluonteinen kvantitatiivinen kysyntävaikutustutkimus, ei välttämätöntä seurantatutkimustarvetta.

Avainsanat: Kerroinvaikutusanalyysi, OL3-ydinvoimalainvestointi, ulkomaalaiset työntekijät, paikallisverotulovaikutukset

Sivu päivitetty 5.03.2015