Väestö

Väestöä käsittelevillä sivuilla tarkastellaan Satakunnan väestön nykytilaa sekä mennyttä ja tulevaa kehitystä eri väestömittareiden avulla

  • Tuorein Satakunnan väestötieto on koottu Väestörakenne-sivulle, jossa tarkastellaan väestön jakautumista mm. ikäryhmän ja sukupuolen mukaan.
  • Väestönmuutos-sivulla seurataan edellisten väestötekijöiden lisäksi muuttoliikkeen ja luonnollisen väestönkasvun kehitystä.
  • Väestöennuste-sivulla ennakoidaan Satakunnan väkiluvun kehitystä tulevaisuudessa.
  • Koulutustaso-sivulla tarkastellaan väestön koulutustason kehittymistä.

Väestölukuihin liittyvät tilastot sisältävät ensisijaisesti Satakunnan alueen tietoja. Tarkasteluissa ilmoitetaan vertailulukuna koko maata koskeva vastaava luku, näin vertailu ja Satakunnan lukujen suhteuttaminen koko maan tietoihin helpottuu. Väestöllisiä tunnuslukuja -tiedosto antaa tietoa maakunnan ja sen kuntien väestöllisistä avainmuuttujista v. 2018. 

Väestöluvuissa tilastollisena alueyksikkönä käytetään seutukuntaa. Satakunta jakaantuu kolmeen seutukuntaan: Porin seutukunta, Rauman seutukunta ja Pohjois-Satakunnan seutukunta. Aluejaot ovat ajankohdalta 1.1.2018. Tilastojen ja graafisten esitysten lähdeaineisto perustuu Tilastokeskuksen tietoihin.

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen
puh. 044 711 4350
etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi

Sivu päivitetty 29.03.2019