Etusivu > Tilastoarkisto > Kilpailukyky > Kilpailukyky

Kilpailukyky

Kilpailukyky-sivuilla on saatavissa analysoitua tietoa Satakunnan kilpailukyvystä ja menestymisen edellytyksistä mm. kilpailukykymittariston avulla.

Tuoreimmalla Suomen seutukuntien kilpailukyky 2016 -sivulla tarkastellaan Satakunnan seutukuntien kilpailukykyä vuonna 2016 kuuden tekijän avulla. Muuttujat ovat työn tuottavuus, työllisyysaste, innovatiivisuus, koulutustaso, yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus. Näiden perusteella on laskettu seutukuntien kokonaiskilpailukykyindeksi (sijalukujen keskiarvo), jonka perusteella Suomen seutukunnat on lajiteltu kilpailukyvyn mukaiseen järjestykseen. Mittaristo kuvaa karkeasti alueen kykyä luoda arvonlisäystä, joiden toimialoittaisista summista muodostuu BKT. 

HUOM! Mittaristoa on uudistettu seutukuntien järjestysperusteen osalta hieman aiemmasta, eikä siksi vuosien 2011-15 järjestys ole täysin vertailukelpoinen vanhojen tietojen kanssa. Vuodesta 2011 alkaen sijoitus on vertailukelpoinen. Sijaluku on laskettu kuuden kilpailukykytekijän sijoitusten painottamattomana keskiarvona. Aikaisemmin luku saatiin laskemalla kunkin muuttujan erotukset mediaanista yhteen. Tämä laskentatapa painotti innovatiivisuutta, sillä siinä ero mediaaniin on huomattava muutamissa seutukunnissa. Uusi laskentapa tasaa muuttujien välisiä eroja.

Aikaisempien vuosien kilpailukykytiedot löytyvät sivun vasemman puolen valikoista.

HUOM! Mittaristoa on uudistettu myös aiemminkorvaamalla arvonlisäys liikevaihdolla vuodesta 2009 alkaen, mikä mahdollistaa entistä pienemmän viiveen (n. vuosi) sekä parantaa yritysten kilpailukyvyn seuraamista. Uudistettuja muuttujia ovat:

  • Innovatiivisuus (lasketaan yritysten t&k-menojen suhteella liikevaihtoon)
  • Työn tuottavuus (liikevaihto/henkilötyövuosi)
  • Teollisuusvaltaisuus (teollisuuden liikevaihdon osuus alueen yritysten liikevaihdosta)

Muutosten vuoksi vuosien 2009-2010 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vanhojen tietojen kanssa, eivätkä täysin myöskään vuoden 2011 jälkeisten tietojen kanssa.

Seloste-sivulla ja sen alasivuilla on tietoa kilpailukykymuuttujien määrittelystä ja niiden merkityksestä alueen kilpailukyvylle.

Aikaisempia tutkimuksia -sivulta löytyy tietoa Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä julkaistuista Satakunnan kilpailukykyyn ja toimialojen menestystekijöihin liittyvistä tutkimuksista.

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen
puh. 044 711 4350
etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi

Sivu päivitetty 11.04.2018