Etusivu > Tutkimuksia > Ennakointi

Ennakointi

Satamittarin ennakointi-osioon koottiin alue-ennakointiin ja erityisesti koulutuksen ennakointiin liittyvää määrällistä ja laadullista materiaalia keväästä 2012 syksyyn 2015. ESR-rahoitteisten ENSA- (Ennakointiyhteistyö Suomessa) ja SataViisari-hankkeiden (koulutusennakointia Satakunnassa) tuloksista tiedotettiin näiden sivujen kautta. Lisäksi sivustolta on saatavissa päättyneessä SataEnnakointi-hankkeessa tuotettua aineistoa. HUOM! SIvuston ennakointiosiota ei ole päivitetty v. 2015 jälkeen, joten koulutusennakoinnin tiedot ovat ainakin osin vanhentuneet. Vuoden 2018 aikana on kuitenkin tulossa tulevaisuuden työpaikkojen määrällisiä ennakointitietoja. 

ENSA- ja SataViisari-hankkeiden tavoitteena on myös vahvistaa ennakoinnin yhteistyöverkostoa sekä valtakunnallisesti että Satakunnassa. Näin yhteinen tietämys tulevaisuudesta erityisesti koulutuksen ennakoinnin näkökulmasta saadaan toimijoiden hallintaan.

Ennakointiprosessia kehitetään jatkuvasti palautteen perusteella. Hankkeissa pyritään varmistamaan ennakoinnin työtapojen siirtyminen osaksi käytännön toimintaa.

Ennakointi on järjestelmällinen, osallistava prosessi, jossa kerätään tietoa ja laaditaan visioita keskipitkän ja pitkän aikavälin tulevaisuudesta ja jolla pyritään parantamaan nykyisten päätösten tietopohjaa ja käynnistämään yhteisiä toimia.

ESR-rahoitteiset ENSA- ja SataViisari-projektit toteutetaan Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan hallinnoimana yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten oppilaitosten sekä kehittäjäorganisaatioiden kanssa.

AJANKOHTAISTA

1.10.2014 -Uusi SataViisari-ennakointisivusto on avattu!

Sataviisari.fi tarjoaa Satakunnan koulutuksen ennakointiin liittyvää tietoa. Sivustolta on saatavissa tietoa seuraavista osa-alueista:

  • Tulevaisuuden työvoima- ja koulutustarvemäärät Satakunnassa 2025
  • Tulevaisuuden alueelliset osaamistarpeet sekä
  • Ohjeita ennakointitiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen alueellisesti.


Sivusto sisältää kymmenen yleisintä toimialaa, joista neljä on ollut hankkeen aikana pilottialoina.

Marraskuussa 2013 järjestettiin ennakointikamareita kaupasta, kone- ja metallialoilta sekä kuljetuksesta. Lataa esite!

Kutsuimme alan toimijoita kaupan alan ennakointikamariin kuulemaan ja keskustelemaan tukku- ja vähittäiskaupan tulevaisuuden osaamistarpeista. Tilaisuus oli tarkoitettu yrityksille, koulutuksenjärjestäjille, hallinnon edustajille sekä kaikille toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita kaupan alan osaamistarpeista ja haluavat olla mukana vaikuttamassa alan osaamiseen ja kehittämässä koulutuksen ja työelämän vastaavuutta tulevaisuuteen katsoen. Kamarissa kuulimme kaupan alan yritysedustajien puheenvuoroja ja keskusteluun päivän teemasta meidät johdatti Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön yrittäjyyden professori Ulla Hytti.

Aika: 12.11.2013, klo 14-17

Paikka: Porin yliopistokeskus (Pohjoisranta 11 A), luokka 105

Ohjelma (pdf)

SataViisari ja ENSA -projektit käynnistyneet

SataViisari tuottaa maakunnallista osaamistarpeen ennakointiaineistoa. Projektista tiedotetaan näillä sivuilla myöhemmin lisää.
Lisätietoja: projektipäällikkö Mikko Huhtala, puh. 044 455 8312

ENSA -projekti keskittyy aikuiskoulutuksen laadulliseen ennakointiin. Projekti on valtakunnallinen.
Projektista tiedotetaan näillä sivuilla myöhemmin lisää.
Lisätietoja: projektipäällikkö Petri Sotarauta, puh. 044 455 8446


Alueiden ennakointiseminaari pidettiin Porissa 29.-30.3.2012.

Ennakointiseminaarin teemana on Alueiden epävarma tulevaisuus?

Seminaari tarjosi ajankohtaista ennakointitietoa ja pureutui haasteisiin, joita voimistuva rakennemuutos aiheuttaa alueille. Alue- ja paikkalähtöistä ajattelutapaa lähestyttiin sekä keskushallinnon näkökulmista että esimerkein maakunnista.

Seminaariesitykset ovat luettavissa Satakuntaliiton sivuilta.

Sivu päivitetty 6.04.2018