Talous

Taloutta käsittelevillä sivuilla tarkastellaan eri mittarein Satakunnan talouden lyhyen ja pitkän aikavälin kehitystä:

  • Ajankohtaisin tieto Satakunnan eri toimialojen nykytilasta ja suhdannenäkymistä on saatavissa puolivuosittain julkaistavasta Satakunnan talous -katsauksesta.
  • Talouskasvu-sivulla tarkastellaan arvonlisäyksen kehitystä maakunta- ja seutukuntatasolla, koko maan kehitykseen vertaillen.
  • Investoinnit-sivulla käsitellään Satakunnan ja sen seutukunnan investointien kehitystä.
  • Kuntatiedot Excel-taulukoina -sivulla tarkastellaan Satakunnan kuntien ja seutukuntien sekä koko maakunnan elinkeinoelämän, väestön ja työllisyyden kehitystä vuodesta 1993 alkaen. Tiedot ovat saatavilla Excel-taulukoina.
  • Tutkimus- ja kehittämistoiminta-sivulla tarkastellaan investointien ja t&k-toiminnan kehitystä vuodesta 1995 alkaen.
  • Työmarkkinat-sivu tarkastelee maakunnan työllisyyden kehitystä
  • Vienti-sivulla tarkastellaan Satakunnan viennin rakennetta ja kehitystä ja verrataan sitä maan keskiarvoon.
  • Satakunnan suurimmat yksityiset työnantajat -sivulla listataan 20 eniten työllistävää yritystä.
  • Ladattavissa on tiedosto sisältäen jokaisen Satakunnan kunnan 20 suurinta yksityistä työnantajaa.
  • Kuntatalous-sivuilla tarkastellaan Satakunnan kuntien taloudellista tilaa ja kehitystä. Tarkastelut tehdään kuntien tilinpäätöstiedoista laskettujen tunnuslukujen avulla.

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen
puh. 044 711 4350
etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi

Sivu päivitetty 17.03.2018