Etusivu > Tutkimuksia > ALUEELLISEN MATKAILUN TUTKIMUSOHJELMA

ALUEELLISEN MATKAILUN TUTKIMUSOHJELMA

Matkailun aluevaikutusten arviointi on haastavaa, koska matkailu ei muodosta yhtä toimialaa. Alueellista matkailutuloa ja -työllisyyttä mitataan Suomessa ja myös muualla hyvin vaihtelevin menetelmin. Tämä vaikeuttaa matkailun taloudellisten vaikutusten vertailtavuutta ja matkailuvaikutusten kehittymisen seurantaa. Useat mallit perustuvat merkittävältä osin kyselyaineistoihin tai muutoin työläästi päivitettäviin yksittäisiin tutkimuksiin. ALMAnum-malli luo yhtenäisen panos-tuotostaulukoihin, Tilastokeskuksen tilastoihin ja talousteoriaan perustuvan menetelmän, jolla voidaan arvioida ja päivittää eri alueiden matkailun vaikutuksia vuosittain yhteneväisesti.

ALMAnum-mallia (aiemmin RegTour) sovellettiin vuonna 2019 keväällä 5. kerran Satakunnan, sen seutukuntien ja Porin seudun kuntien matkailuvaikutusten arviointiin. Lisäksi mallilla laskettiin nyt kolmannen kerran vuosien 2016-2018 matkailuvaikutukset Varsinais-Suomelle, Turun seudulle ja Vakka-Suomeen sekä Turunmaalle. Malli on laajennettavissa myös muihin maakuntiin. 

Matkailu on lähes kaikkien maiden keskeisimpiä tuloja, työllisyyttä, jatkuvaa erityisosaamista ja innovaatiota synnyttävä ja siten alueellisesti kestävää kasvua luova sektori (OECD 2013). Työ- ja elinkeinoministeriö onkin nostanut uudessa strategiassaan (1.9.2013) matkailuelinkeinon yhdeksi kolmesta painopistealueestaan. Lisäksi TEM on nostanut yhdeksi keskeiseksi konkreettiseksi kehittämiskohteeksi yhtenäisen menetelmän luomisen alueellisten matkailuvaikutusten arvioimiseksi (TEM 4.9.2013).

ALMAnum-tutkimusohjelma vastaa näihin haasteisiin ja samalle se tarjoaa erinomaisen tiedollisen lähtökohdan matkailuun oleellisesti liittyvien asiantuntijaorganisaatioiden johtamisen ja markkinoinnin tueksi. Matkailun tutkimusohjelmaa ovat rahoittaneet vuodesta 2011 lähtien Prizztech Oy, Porin Seudun Matkailu Oy (MAISA) sekä vuodesta 2012 Varsinais-Suomessa matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskustoiminnan klusteriohjelman koordinoinnista vastaava Turku Touring sekä Lounaisrannikon yhteistyöhanke (LOURA). . .

Tutkimustietoa myös tapahtumien aluevaikutuksista

CREME-malli on tapahtumien laskennallinen aluevaikutusmalli. Sen avulla voidaan laskea tapahtumiin liittyvien klustereiden aikaansaamat suorat ja välilliset työllisyys- ja tulovaikutukset vuosittain. Mallilla ei arvioida pelkästään tapahtumien matkailukysynnän aikaansaamaa yritystuloa ja -työllisyyttä yritystilastojen perusteella, vaan myös tapahtumien kysyntää paikallisväestön aikaansaamana sekä tapahtumatuotantoon liittyvää alueellista työllisyys- ja tulovaikutusta. Malli on käytössä Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Lisätietoa alla olevista linkeistä (Julkaisuja-osion 5.2.2014 julkaistu tutkimusaineisto).

Julkaisuja

Karppinen, Ari & Vähäsantanen, Saku (2019). ALMAnum-laskentamallin sovellutus Satakunnan, sen seutukuntien ja Porin sekä Rauman seudun kuntien matkailuun 2016-2018. 

Karppinen, Ari & Vähäsantanen, Saku (2019). ALMAnum-laskentamallin sovellutus Loimaan, Pöytyän, Turun seutukunnan, Turunmaan ja Vakka-Suomen ja Varsinais-Suomen matkailuun 2016-2018. 

Karppinen, Ari & Vähäsantanen, Saku (2016). ALMAnum-laskentamallin sovellutus Varsinais-Suomen, Turun seutukunnan ja Vakka-Suomen matkailuun 2011-2015. Molemmat esitykset on korjattu 27.10.2016, koska Tilastokeskuksen virheestä johtuen vuodet 2013 ja 14 olivat vaihtaneet paikkaa. Myös v. 2015 ennakkotiedot olivat siten virheellisiä.

Karppinen, Ari & Vähäsantanen, Saku (2016). ALMAnum-laskentamallin sovellutus Satakunnan, sen seutukuntien ja Porin seutukunnan kuntien matkailuun 2009-2015. Loura-alueen esitys on korjattu 27.10.2016, koska Tilastokeskuksen virheestä johtuen vuodet 2013 ja 14 olivat vaihtaneet paikkaa. Myös v. 2015 ennakkotiedot olivat siten virheellisiä.

Karppinen, Ari, Vähäsantanen Saku & Haukioja, Teemu (2015). Economic Resilience of Tourism in a Regional Economy. Conference full-paper accepted and submitted in International Conference: Contemporary Perspectives in Tourism and Hospitality Research: POLICY, PRACTICE AND PERFORMANCE 12-14 July 2015 @ Eastbourne Campus.

Karppinen, Ari, Luonila, Mervi & Lemmetyinen, Arja (2015). On regional gift economy: economic impact and management of events. Conference paper accepted in International Conference: Contemporary Perspectives in Tourism and Hospitality Research: POLICY, PRACTICE AND PERFORMANCE 12-14 July 2015 @ Eastbourne Campus.

Karppinen, Ari, Luonila, Mervi & Lemmetyinen, Arja (2015). How to boost Robin Hood Regional Economy. Conference Presentation. REGIONAL STUDIES ASSOCIATION Tourism Research Network Workshop. Metropolitan Tourism Experience Development: Diversion and Connectivity, 28th – 30th January, 2015, at Corvinus University of Budapest.

Karppinen, Ari & Vähäsantanen, Saku (2014). RegTour-model: Tourism is a growing sector in south-west Finland. Euro Tour Magazine, Winter 2014. 

5.2.2014 -Karppinen, Ari & Luonila, Mervi (2014). Tapahtuma- ja festivaaliklusterin
laskennallinen aluevaikutusmalli
(Oulu, Pori ja Seinäjoki). Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A46/2014.

28.11.2013 -Karppinen, Ari & Vähäsantanen, Saku (2013). Matkailusta työllisyyttä. Kuinka sitä mitataan? Satakunnan talous: nykytila ja lähiajan näkymät. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, nro 22, marraskuu 2013, s. 18–19, ISSN-L 1798–7784.

28.11.2013 -Karppinen Ari ja Vähäsantanen, Saku (2013). Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, sen seutukunnissa ja Porin seudun kunnissa 2009−2012. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, verkkoaineisto.

27.11.2013 -Karppinen Ari ja Vähäsantanen, Saku (2013). Satakunnan ja Varsinais-Suomen matkailutulo- ja -työllisyystutkimus. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, verkkoaineisto.

26.8.2012 -Karppinen, Ari, Vähäsantanen, Saku, Lemmetyinen, Arja & Haukioja, Teemu (2012). Calculating glocal impact of sustainable tourism. Case Satakunta Region in Finland, conference paper, 62nd AIEST conference Thailand/Khon Kaen, 26–30 August, 2012.

25.6.2012 -Karppinen Ari ja Vähäsantanen Saku (2012). Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, Porin seutukunnassa ja sen kunnissa 2009−2011. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, verkkoaineisto.

18.6.2012 -Karppinen, Ari, Vähäsantanen, Saku, Haukioja, Teemu & Lemmetyinen, Arja (2012). Calculating Income and Employment for Regional Practices in Tourism – Reliable, Realizable, and Continual in Kalliola, Kettunen, Eskelinen, Kosonen, Rostila, Leander (eds.), Improvement by Evaluation (conference series), 8th International Conference on Evaluation for Practice, 179–187, June, 2012. Linkki tutkimukseen: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/65313/improvement_by_evaluation_2012.pdf

30.11.2011 -Karppinen, Ari (2011). Matkailu tuottaa jo 10 prosenttia Porin seudun palveluyritysten työllisyydestä. Satakunnan talous: nykytila ja lähiajan näkymät. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, nro 18, marraskuu 2011, s. 18–19, ISSN-L 1798–7784.

9.9.2011 -Karppinen, Ari ja Vähäsantanen Saku (2011). Matkailutulo ja -työllisyys Satakunnassa, Porin seutukunnissa ja sen kunnissa 2009 ja 2010. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A38/2011.

Sivu päivitetty 21.11.2019