Metsätalous ja -teollisuus

Työllisyyden vähennyksen ennakoidaan olevan VATT:n pessimistisimmän arvion mukaan koko maassa 30 000 henkilöä vuosina 2008–2025. Myönteisemmällä tavoiteuralla toimialaennusteen mukaan työllisten määrä vähenisi noin 10 000:lla. Alatoimialoista massan, paperin ja paperituotteiden valmistuksen työllisten määrä vähenee eniten eli perusurassa 48 prosenttia ja tavoiteurassakin 23 prosenttiavuosina 2008–2025. Tavoiteuran suotuisampi kehitys edellyttää uusien tuotelinjojen ja nykyistä kehittyneempien tuotteiden luomista ja siitä syntyvää kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla.

Puutavaran ja puutuotteiden valmistuksen alatoimialalla työllisyys vähenee perusuran mukaan 31 prosenttia ja tavoiteuralla kasvaa kaksi prosenttia. Tavoiteuran hyvä työllisyyskehitys saavutetaan tuoteinnovaatioiden ja niiden seurauksena kasvavan vientikysynnän avulla. Metsätalouden alatoimialan työllisyyskehitys heijastelee metsäteollisuuden kehitysnäkymiä. Perusuralla työllisten määrän ennakoidaan vähenevän 48 prosenttia ja tavoiteuralla 24 prosenttia. Metsätyöntekijöiden tarpeen ennakoidaan peruskehityksessä vähenevän jopa 40 prosenttia vuoden 2007 tilanteesta. Tavoitekehityksessä oletetaan, että metsäteollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä pystytään parantamaan jalostusastetta nostamalla ja uusilla tuoteinnovaatioilla, minkä seurauksena puun käyttö pystytään pitämään korkealla tasolla. Tästä huolimatta metsätyöntekijöiden tarve supistuisi viidenneksen.

Suhdannekehitys

Metsäteollisuuden (puu- ja paperiteollisuus sekä huonekalujen valmistus) kurimus ei ole toistaiseksi hellittänyt kokonaan otettaan, mutta vuoden lopulla viennin kehitys antoi merkkejä paremmasta joillain aloilla kuten sellun tuotannossa. Liikevaihto sukelsi edelleen sekä Satakunnassa että maassa keskimäärin koko vuoden 2013 heinä–joulukuun ajan, joskin vuodenvaihdetta kohden liikevaihdon lasku lieventyi etenkin Satakunnassa. Yrityskohtainen vaihtelu on pysynyt maakunnassa merkittävänä. Satakunnassa heinä–syyskuussa 5–20 henkilön yritysten liikevaihto romahti lähes 40 %, mutta loka–joulukuussa kasvua kertyi jo liki 15 %. Näitä yrityksiä toimii alueella 27 kappaletta, mutta osuus yrityskannasta on vain runsas kymmenesosa. Pienempien ja suurempien kokoluokkien loppuvuosi sujui huomattavasti tasaisemmin, joskin niiden liikevaihto supistui myös aivan vuoden lopussa. Satakunnassa käänteen merkeistä viestii ehkä myös kasvaneiden yritysten osuus, joka kohosi kolmannen vuosineljänneksen 43 %:sta viimeisen 49 %:iin. Vastaavasti yli 15 % kasvaneiden siivu suureni 29 %:sta 37 %:iin. Palkkasumma putosi yhä hieman sekä Satakunnassa että koko maassa viime vuoden loppupuolella, mikä viestii ainakin henkilöstön vähenemisestä haastavissa olosuhteissa.  

Syyskesäisen romahduksen jälkeen viennin arvo kasvoi loka–joulukuussa jopa aavistuksen Satakunnassa, ja valtakunnallisestikin pudotus jäi enää hyvin lieväksi. Siten kansainvälinen kysyntä on osoittautunut kotimarkkinoita vahvemmaksi. Taustalla vaikuttanee ainakin sellun, mutta myös sahatavaran ja kartongin suotuisana pysynyt markkinatilanne, mikä käy ilmi Pellervon taloustutkimus PTT:n katsauksesta. PTT:n mukaan maailmantalouden kasvu ja Euroopan talouden hienoinen elpyminen kohentavat metsäteollisuuden odotuksia sekä kuluvana että ensi vuonna. Metsäteollisuuden viennin ennustetaan kasvavan molempina vuosina, mutta alakohtainen vaihtelu jatkunee. Paperin tuotanto vähenee kysynnän laskiessa. Sahatavaran, sellun ja kartongin vienti kasvaa ja niiden nousu korvaa paperiteollisuuden ehtyvää vientiä. Toipuvat metsäteollisuuden näkymät heijastuvat myös hakkuiden ja puukaupan vilkkauteen tänä ja ensi vuonna. Tilastokeskuksen mukaan kuluvan vuoden tammi–helmikuussa maamme mekaanisen metsäteollisuuden tuotanto supistui edelleen hieman edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna, mutta kemiallisen metsäteollisuuden tuotanto kääntyi jo lievään nousuun helmikuussa.

Sivu päivitetty 12.10.2014

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.