Etusivu > Tutkimuksia > Aluekehitys

Aluekehitys

Esitykset

Creating Locally Attractive Baltic RIM Research and Innovation Area

Klusterianalyysi ja Toimintaympäristöanalyysi

Kansalliset ennakointiprosessit 2004-2007

Osalliset ja osaajat. Kansalaiset kaupungin suunnittelussa

Alueellinen ennakointimalli EU

Työelämän muutokset pitkällä aikavälillä

Internet-sivut

European Union´s Employment and Social Affairs homepage EU:n strategioita, analyyseja ym. työllisyys- ja sosiaaliasioista

Foren – Foresight for Regional Development on verkosto, jonka päätehtävänä on edistää ennakointiprosessien sekä aluepoliittisen kehityksen ja strategisen suunnittelun yhdistämistä. Sivustolta löytyy mm. maakuntaennakoinnin opas englanniksi.

FUTURREG: aluekehityksen ennakoinnin TOOLKIT

For Society (Forsight and Society ERA-Net) EU:n komission rahoittama verkosto, jonka tavoitteena on edistää yhteistyötä tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikkaan liittyvää ennakointia rahoittavien tahojen kesken Euroopassa. Suomesta mukana on Kauppa- ja teollisuusministeriö.

Etelä-Pohjanmaan klusteriohjelma

RD-Delfoi dynaamisena aluekehittämisen välineenä, Yrjö Myllylä

Tampereen yliopiston Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö Sente

Raportit

Alueellisen ennakoinnin käytännön opas. Oppaan suomenkielisen laitoksen on laatinut Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus.

Aluekehittämisstrategia

Suomen menestyksen eväät – Tiekartta tulevaisuuteen Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n lokakuussa 2004 julkaisema raportti.

Suomi 2020 – Alueiden menestyspolkujen kehittäminen Suomi 2020 -tutkimus 30.9.2003 loi jokaiselle maakunnalle menestyspolun, joka johtaa sen kilpailukykyiseen elinkeino- ja työllisyysrakenteeseen.

Tietoyhteiskuntaneuvosto

Toimialaraportit TEM:n toimialapalvelusta

Sivu päivitetty 10.03.2015