Kauppa

Suurin palvelutyön työllistäjä on vähittäiskaupan toimiala, jolle on ennakoitu valtakunnallisesti merkittävä työllisten määrän kasvu ennustekaudella (v. 2025 saakka). Etenkin kaupan alan johtajien ja asiantuntijoiden määrä näyttää kasvavan vuoteen 2025 mennessä. Määrällisesti suurin ammattiryhmä ovat kauppiaat ja myyjät; sen koko säilyy maassa keskimäärin  yli 200 000 työllisenä. Ryhmään on ennakoitu pientä kasvua, vaikka verkkokaupan kasvun ennakoidaan hillitsevän myyjien tarpeen kasvua. Satakunnassa ylivoimaisesti suurin ammattiryhmä on jatkossakin kauppiaat ja myyjät, kuten oheisesta TOP 10 -listasta voidaan havaita. Kauppiaista ja myyjistä kaksi kolmasosaaa työskentelee vähittäiskaupassa.Tukkukaupassa osuus on kymmenisen prosenttia, joten tukku- ja vähittäiskaupan (TOL G) seuraaminen on avainasemassa ennakoitaessa ao. ammattiryhmän tarvetta tulevaisuudessa.

Tukkukaupassa ja agentuuritoiminnassa työllisten määrä on selvästi pienempi kuin vähittäiskaupassa. Työllisyyden ennakoidaan kasvavan huomattavasti hitaammin kuin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Vuonna 2025 työllisten määrä olisi vain vähän vuoden 2007 määrää korkeampi. VATT:n arvion mukaan tukkukaupan kysyntä eroaa vähittäiskaupan kysynnästä kahdesta näkökulmasta: tukkukaupan merkitys teollisuudelle on suuri, ja myös vientiin tarvitaan tukkukaupan palveluja. Tukkukaupan tulevaisuuden kasvu riippuu välillisesti kulutuskysynnän kasvusta, minkä ennakoidaan olevan lähivuosina noin 2 prosenttia vuodessa. Tuottavuuskasvu on selvästi hitaampaa kuin teollisuudessa, ja työpanoksen merkitys arvonlisäyksen kasvussa on suuri.

Suhdannekehitys

Tukku- ja vähittäiskauppa on kärsinyt poikkeuksellisen paljon heikosta suhdannetilasta. Lisäksi kehitykseen vaikuttaa myös verkkokaupan voimistuminen. Kaupan liikevaihto on viime vuodenvaihteeseen mennessä valunut jo hieman vuoden 2008 suhdannehuipun alapuolelle sekä Satakunnassa että erityisesti valtakunnallisesti. Satakunnassa liikevaihto supistui edelleen vähän vuoden 2013 heinä–joulukuussa. Maassa keskimäärin jyrkkä pudotus oikeni kesän jälkeen, mutta liikevaihdon muutos jäi yhä pakkaselle. Satakunnassa 44 % kaupan alan yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan viime vuoden loppupuoliskolla ja neljännes saavutti yli 15 %:n roiman nousun.

Maakunnassa parhaiten ovat pärjänneet aiemmasta poiketen alle 20 henkilöä työllistävät yritykset, joiden liikevaihdon lasku jäi hyvin lieväksi. 5–20 henkilön yrityksissä liikevaihto kasvoi jopa vähän heinä–syyskuussa. Sen sijaan yli 20 työntekijän yritysten liikevaihto supistui kolmannella vuosineljänneksellä viisi ja viimeisellä peräti kymmenen prosenttia. Kaupan palkkasumma kohosi olosuhteisiin nähden kohtalaisesti vuoden 2013 heinä–joulukuussa molemmilla alueilla, mikä viestii työllisyyden pysymisestä lähestulkoon ennallaan. EK:n luottamusindikaattorit kertovat kaupan näkymien pysyneen yhä tavanomaista vaisumpina valtakunnallisesti, mutta pahimmat ajat näyttävät olevan takanapäin. Huhtikuun 2014 saldo, -2, jäi yhä pitkäaikaisen keskiarvon, nollan, alapuolelle, joskin se koheni maaliskuuhun verrattuna. Myyntiin ennustetaan pientä piristystä lähiaikoina.

Sivu päivitetty 15.10.2015

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.