Etusivu > Tutkimuksia > Asiantuntijatalouden kehittäminen

Asiantuntijatalouden kehittäminen

Asiantuntijatorganisaatioiden johtaminen – Taitoa vai taktiikkaa

Palveluintensiiviseen osaamis- ja asiantuntijatalouteen siirtyminen tarkoittaa, että uusien palveluiden ja palveluratkaisujen kehittämisessä korostuu asiakkaiden, kuluttajien ja kansalaisten entistä aktiivisempi rooli sekä palveluiden yhteistuottaminen asiakkaiden kanssa. Palveluiden tuottaminen ja arvonluonti tapahtuvat monipuolisissa verkostoissa, joissa toimijoina on julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita.

Julkisella ja yksityisellä sektorilla haasteena on toiminnan tehokkuuden ja asiantuntijatyön tuottavuuden kehittäminen ja vaikuttavuuden mittaaminen. Useimmiten nämä tavoitteet – palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen verkostoissa ja toiminnan tehostaminen – kuitenkin nähdään erillisinä, jopa ristiriitaisina, tavoitteina, eikä niitä ole tarkasteltu samanaikaisesti.

Asiantuntijuuteen perustuvat palvelut tulevat olemaan länsimaiden arvonlisäyksessä keskeisessä asemassa. Kansainvälisten asiantuntija-arvioiden mukaan seuraavan 50 vuoden aikana maailmantalouden menestyjiä ovat ne kansakunnat, jotka kykenevät nostamaan eniten asiantuntijatyön tuottavuutta. Tämä edellyttää organisaatioilta panostusta muuttuvan liiketoimintaympäristön huomioonottavaan liiketoiminta-osaamiseen, uudenlaiseen johtamisosaamiseen, markkinointiosaamiseen sekä kokonaistaloudelliseen ajattelutapaan.

Tämän sivun alasivuille on koottu Satakuntaliiton rahoittamassa Asiantuntijatalouden kehittämisohjelma –hankkeessa tuotettua tietoa liittyen erityisesti asiantuntijoiden johtamiseen, asiantuntijatalouteen, asiantuntijuuteen sekä asiantuntijaorganisaatioihin ja niiden johtamiseen ja markkinointiin liittyviä teemoja. Alasivuilla käsitellään seuraavia teemoja.

  • Asiantuntijoiden johtaminen
  • Asiantuntijoiden organisaatioon sitoutuminen ja työpaikan valintakriteerit
  • Brändin muodostusta ja maineen hallintaa asiantuntijaorganisaatioissa
  • Organisaatioiden toimintalogiikan vaikutus asiantuntijoiden johtamiseen
  • Tulevaisuuden osaamistarpeet asiantuntijaorganisaatioiden johtamisessa
  • Kumppanuus ja verkostomalleja asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyössä
  • Asiantuntijapalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Sivu päivitetty 12.12.2018