Etusivu > Tilastoarkisto > Kilpailukyky > Yritysdynamiikka

Yritysdynamiikka

Yritysdynamiikka lasketaan suhteuttamalla alueella vuoden aikana aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten summa alueen yrityskantaan. Yritysdynamiikka ilmoitetaan prosentteina. Yritysdynamiikan kasvu kuvastaa alueen yrityskannan uusiutumista kilpailukykyisemmäksi, sillä tällöin uusia yrityksiä perustetaan ja elinkelvottomia lopetetaan. Mitä korkeampi yritysdynamiikka on, sitä ennemmän uusiutumista tapahtuu vuoden aikana.

Yritysdynamiikka (aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten yhteenlaskettu osuus alueen yrityskannasta) kuvastaa myös onnistuneen aluetalouden rakennemuutoksen vaikutusta alueelliseen kilpailukykyyn. Alueen, jolla on suuri yrityskannan uudistumiskyky eli syntyy paljon uusia yrityksiä ja samanaikaisesti yrityksiä poistuu, ajatellaan kykenevän vastaamaan toimintaympäristön muutoksen – kuten globalisaation syveneminen – aiheuttamiin sopeutuspaineisiin. Toisaalta korkea yritysdynamiikka voi heijastaa myös alueen sisäistä, olemassa olevien yritysten ja uusien innovatiiviseen yritystoimintaan kykenevien yritysten vuorovaikutusta, jossa toisaalta uutta yritystoimintaa syntyy olemassa olevien yritysten tietoperusteisten toiminnan ympärille (knowledge spillovers) ja toisaalta valtaosa yrityspoistumista ovat ns. onnistuneita, haluttuja markkinoilta vetäytymisiä. Ensin mainitun yritysdynamiikkamekanismin ajatellaan heijastavan alueellista ”luovaan tuhoon” (Schumpeterilainen kasvu) perustuvaa talouskasvua ja jälkimmäisen ”luovaan rakennemuutokseen” perustuvaa talouskasvua (esim. Agarwal, Audretsch ja Sarkar, 2008; Stam, 2006).

Sivu päivitetty 5.03.2015