Seloste

Tämän sivun alasivuilla on tietoa kilpailukykymuuttujien määrittelystä ja niiden merkityksestä alueen kilpailukyvylle.

Kunkin kilpailukykymuuttujan nimeä klikkaamalla pääsee kyseisen muuttujan selostesivulle.

 • Innovatiivisuus
 • Työllisyysaste
 • Yritysdynamiikka
 • Työn tuottavuus
 • Koulutustaso
 • Teollisuusvaltaisuus

  Lataa tarkempi artikkeli (Word-tiedosto 71 kB), jossa tarkastellaan kilpailukyvyn merkitystä alueille.

  Kilpailukykyä tarkasteltaessa on syytä muistaa ensiksikin se, että vaikka kaikki edellä käsitellyt alueellisen kilpailukyvyn osatekijät ja niiden tässä esitetyt vaikutusmekanismit ovat yleisesti alan tieteellisessä kirjallisuudessa esitettyjä, niin yhdenkään niiden vaikuttavuutta ei ole ekonometrisesti testattu nimenomaan Satakunnan tai sen seutukuntien aluetalouden kilpailukyvyn kannalta. Tällaiseen tutkimukseen ei ole toistaiseksi nähty alueella tarvetta. Toiseksi on syytä muistaa, että yksittäiset alueellisen kilpailukyvyn osatekijät eivät ole toisistaan riippumattomia ja ne mittavat osin samantyyppisiä alueellisia kilpailukykyominaisuuksia. Kolmanneksi tässä esitetyt alueellisen kilpailukyvyn osatekijät eivät ole ”täydellinen” lista muuttujista tai mittareista, joilla alueellista kilpailukykyä, joka itsessään on varsin epämääräinen ja kiistanalainen käsite, voidaan mitata. Kilpailukykymittaria kehitettäessä käyttäjien toivomuksesta pääpaino asetettiin mittarin käytettävyydelle ja sen vuoksi luovuttiin tavoitteesta mitata alueellista kilpailukykyä kattavasti ja tyypillisiin erotteleviin muuttujaluokkiin kategorisoiden. Neljänneksi on syytä muistaa, että kilpailukykymuuttujat perustuvat lähtökohdiltaan luonnollisiin talousalueisiin, jota tilastolliset ja hallinnolliset aluejaot – tässä seutukuntajako – eivät välttämättä kuvaa. Varsinkin pienissä seutukunnissa alueellinen taloudellinen menestys voi riippua enemmän lähialueiden menestymisestä kuin sen omista kilpailukykyominaisuuksista.

  Lisätietoja:

  Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen
  puh. 044 711 4350
  etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi

Sivu päivitetty 10.03.2015