Etusivu > Tutkimuksia > Satakunnan toimintaympäristön analyysi 1980-2007

Satakunnan toimintaympäristön analyysi 1980-2007

Tältä sivulta on ladattavissa laaja-alainen, Satakunnan maakuntaohjelman valmistelun taustamateriaalina käytettävä Satakunnan toimintaympäristön analyysi vuosilta 1980-2007.

Satakuntaliitto on valmistelemassa uutta maakuntaohjelmaa vuosille 2010–2013. Sen perustaksi tarvitaan tilastollista toimintaympäristön analyysiä. Toimintaympäristön analyysin tarkoituksena on tuottaa aluekehittämisessä tarvittavaa perusmateriaalia Satakunnan maakuntaliiton tarpeisiin sekä olla ensisijaisesti maakuntaohjelman laadinnan konkreettinen apuväline. Se tarjoaa monipuolisesti tietoa maakunnan pitkän aikavälin kehityksestä myös kaikille asiasta kiinnostuneille.

Toimintaympäristön analyysissä tarkastelun kohteena olevat aluekehitysmuuttujat esitetään vuodesta 1980 (joissain muuttujissa myöhempi vuosi) alkaen tuoreimpaan saatavilla olevaan tilastovuoteen saakka (2006 tai 2007).

Raportissa suhteutetaan Satakunnan kehitys valtakunnallisen keskiarvon kehitykseen kussakin muuttujassa. Kehitys esitetään sekä luvuin että kuvioin käyttäen absoluuttisia ja suhteellisia arvoja kehityksen kuvaamiseen. Kuvioissa muuttujat esitetään pääasiassa vuoden välein, kun taas muutostrendit esitetään viiden vuoden välein omassa taulukossa. Näihin liittyy myös lyhyt selostus kehityskulusta. Väestö-, työllisyys- ja kansantalouden tilinpitoon liittyvissä muuttujissa tarkastellaan myös Satakunnan kolmen seutukunnan kehitystä maakunnan lisäksi.

Toimintaympäristön analyysin on laatinut TuKKK:n Porin yksikön TSE core.

Lataa toimintaympäristön analyysi Excel-taulukkona tästä (999 kt)

Tarkastelun kohteena ovat seuraavat muuttujat omilla välilehdillään:

 • BKT asukasta kohden 1980–2006 ja investoinnit 1980–2006
 • väestön määrä ja väestörakenne ikäryhmittäin kolmijaolla 1980–2040 (ennuste 2008–2040)
 • väestönmuutostekijät (syntyvyys, kuolleisuus, muuttoliike) 1980-2006
 • väestöllinen huoltosuhde 1980–2040 (ennuste 2008–2040)
 • työvoiman, työttömien ja työllisten määrä 1987-2007
 • työttömyys- ja työllisyysaste 1987–2007
 • BTV-indikaattorin muutokset seutukunnittain 1975–2006 ja maakunnittain 1993–2006
 • tutkimus ja tuotekehitys (yritykset, korkeakoulut, muut) 1995–2007
 • BKT toimialoittain 1980–2006 (arvonlisäys)
 • yrityskannan muutos (aloittaneet, lopettaneet) 1995–2007
 • työllisten määrä ja rakenne toimialoittain 1980–2006
 • työpaikat toimialoittain 1980–2006
 • koulutusrakenne 1980–2007 (korjattu 29.10.2009)
 • ulkomaalaisten määrä 1980–2007
 • peruskoulu- ja lukioikäiset 1980–2040 (ennuste 2008–2040)
 • valtion tulot ja menot 1994–2006
 • TOTSU-välilehti sisältää muutamien merkittävien muuttujien vertailua Satakunnan ja koko maan välillä.

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen
puh. 044 711 4350
etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi

Sivu päivitetty 10.03.2015