Etusivu > Tutkimuksia > SataEnnakointi-hanke 2004-2007

SataEnnakointi-hanke 2004-2007

SataEnnakointi-projektin lähtökohtana on tunnistaa alueellisia tieto- ja kehittämistarpeita sekä tukea satakuntalaisia aluekehitystoimijoita työssään. Projekti toteutettiin vuosina 2004-2007, ja Sataennakointi-osio sisältää hankkeen tuottamaa materiaalia.

SataEnnakointi-projektin tavoitteena on luoda ennakoinnin yhteistyöverkosto Satakuntaan. Näin yhteinen tietämys maakunnan tilasta ja tulevaisuudesta saadaan toimijoiden hallintaan.

Projektissa juurrutetaan ennakointikulttuuria aluekehittämisen strategisiin prosesseihin sekä määritellään strategisen tiedonhallinnan malli.

Projektin aikana kokeillaan ja seurataan, miten ennakoinnin työtavat vastaavat organisaatioiden muuttuvia tarpeita. Ennakointiprosessia kehitetään jatkuvasti palautteen perusteella. Projektissa pyritään varmistamaan ennakoinnin työtapojen siirtyminen osaksi käytännön toimintaa.

Projektin tuotoksia ovat mm. teemoittain toteutetut ennakointitutkimukset. Tulokset välittyvät ennakointiverkoston toiminnan (asiantuntijatapaamiset ja seminaarit) ja Satamittarin ennakointitietokannan kautta maakunnan eri organisaatioihin.

Ennakointi on järjestelmällinen, osallistava prosessi, jossa kerätään tietoa ja laaditaan visioita keskipitkän ja pitkän aikavälin tulevaisuudesta ja jolla pyritään parantamaan nykyisten päätösten tietopohjaa ja käynnistämään yhteisiä toimia.

Lähde: Alueellisen ennakoinnin käytännön opas

SataEnnakointi-projekti toteutetaan yhteistyössä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa.

Sivu päivitetty 5.03.2015