Etusivu > Tutkimuksia > Koulutus, osaaminen ja työllisyys

Koulutus, osaaminen ja työllisyys

Esitykset

Luovan luokan esiinmarssi

Internet-sivut

Ammattitutka -oikeat ihmiset oikeisiin töihin

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta

EK:n Oivallus-hanke -oppivien verkostojen osaamistarpeet tulevaisuuden Suomessa

Ennakoinnin sähköinen tietopalvelu ENSTI, Opetushallitus

Ennakointikamari -vapaamuotoinen keskustelufoorumi, joka tukee toimintaan osallistuvien välistä tiedonvaihtoa

Esr-ennakointi

Foreammatti-palvelu on tarkoitettu työnhakijoille, ammatinvaihtoa harkitseville ja kouluista valmistuville, joita kiinnostaa saada nopeasti ja vaivattomasti kattava kokonaiskuva ammattien työllisyysnäkymistä ja työnantajien arvostamista osaamisista Lapissa, Pirkanmaalla ja Uudeltamaalla.

Irlannin kansallinen koulutus- ja työllisyysviranomainen (FAS) tarjoaa koulutusta ja muita palveluja työllistymisen edistämiseksi.

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus

Kitkatta.net tarjoaa työnantajille ja opiskelijoille monipuolista, valikoitua ja ajantasaista tietoa korkeakoulutuksesta ja työelämästä.

Opetin -opetusta elämää varten (Taloudellinen tiedotustoimisto)

Opetusministeriö toteuttaa ESR-rahoitteisia koulutuksen ennakointihankkeita. Hankeluettelo kuvauksineen on luettavissa ministeriön sivuilla.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Työministeriö on rahoittanut ESR-hankkeina useita työelämän ja koulutustarpeiden muutoksia kartoittavia ennakointitutkimuksia. Suuresta osasta on luettavissa loppuraportti ministeriön sivuilta.

Työministeriön julkaisut

Raportit

Ennakoinnin parhaat käytännöt 2003-03-21
Keijo Mäkelän loppuraportti Ennakoinnin parhaat käytännöt – työelämän ja osaamisen ennakointi, tietoa mm. toimialaennakoinnista, klusterianalyysista ja yrityskartoituksista

Koulutus, tutkimus ja työllisyys. Valtion tiede- ja teknologianeuvostolle laadittu seurantaraportti. Opetusministeriön julkaisuja 2004:17, Olli Poropudas.

Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet – Opetushallituksen moniste 4/2006, Samuli Leveälahti.

Työministeriön Työvoima 2025 – väliraportti lokakuu 2005

Sivu päivitetty 10.03.2015