Etusivu > Tutkimuksia > ENSA

ENSA

Alue-ennakointia Satakunnassa/ ENSA

Alue-ennakointi on väline tulevaisuuteen suuntautuvan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Satakunnassa alueellista ennakointia hyödynnetään mm. seuraavissa prosesseissa:

  • Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta.
  • Ajantasaisen alueellisen kehityskuvan seuranta (mm. väestömuutokset, työvoima-, osaamis- ja aluetalouskysymykset).

Valtakunnallinen ENSA-projekti keskittyy aikuiskoulutuksen laadulliseen ennakointiin.
Projektin tavoitteena on:

  • valtakunnallisen yhteistyöverkoston kokoaminen,
  • kaikki kouluasteet kattavan valtakunnallisen ammatillisen aikuiskoulutuksen laadullisen ennakointimallin rakentaminen ja pilotointi,
  • ennakointityötä tekevien valtakunnallisen valmennusohjelman laatiminen ja yhteistyöverkoston ennakoijien valmentaminen sekä
  • ammatillisen aikuiskoulutuksen laadullisen ennakoinnin tietovaraston kokoaminen.

ENSA-projekti toteutetaan valtakunnallisena yhteistyönä.
Hallinnoinnista vastaa Länsirannikon Koulutus Oy WinNova.

Lisätietoja:

ENSA – Ennakointiyhteistyötä aikuiskoulutuksessa
Projektipäällikkö
Petri Sotarauta
puh. 044 455 8446
petri.sotarauta(at)winnova.fi

Sivu päivitetty 5.03.2015