Kilpailukyky

Aikaisempia tutkimuksia

Tämän sivun alasivuilla on tietoa aikaisemmista Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä julkaistuista Satakunnan kilpailukykyyn ja toimialojen menestystekijöihin liittyvistä tutkimuksista. Satakunnan alueelliset kilpailukykyresurssit ja yritysten kilpailukyky -tutkimuksessa on keskitytty Satakunnan kilpailukykyedellytysten etsimiseen yritys- ja aluetasoilla. Kyseessä lienee ainutlaatuinen selvitys, jossa jonkin maakunnan kilpailukykyedellytyksiä arvioidaan samanaikaisesti yritys- ja aluetasolla varsin kattavalla toimialajaotuksella ja mittaristolla. Tutkimus on julkaistu elokuussa 2007. …

Aikaisempia tutkimuksia Lue lisää »

Mittaristo: seutukuntien sijoitus 2000-2006

Mittaristo: seutukuntien sijoitus 2000-2006 -sivulla esiteltyjen kilpailukykymuuttujien perusteella on laskettu kilpailukykyindeksit vuosille 2000 ja 2006. Indeksit on laskettu kuuden muuttujan painottamattomana keskiarvona. Muuttujia ovat työn tuottavuus, työllisyysaste, innovatiivisuus, koulutustaso, yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus. Vertaamalla vuosien 2000 ja 2006 indeksejä voidaan tarkastella seutukuntien kilpailukyvyn kokonaisvaltaista muuttumista. Rauman seudun ja Pohjois-Satakunnan kilpailukykyasema parantunut vuosina 2000-2006 Rauman seudun sijoitus kilpailukyvyssä …

Mittaristo: seutukuntien sijoitus 2000-2006 Lue lisää »

Mittaristo: kilpailukyvyn muutos 2000-2006

Tällä sivulla tarkastellaan Satakunnan seutukuntien kilpailukyvyn muutosta 2000-luvulla vertaamalla vuosia 2000 ja 2006 kuuden tekijän avulla. Muuttujat ovat työn tuottavuus, työllisyysaste, innovatiivisuus, koulutustaso, yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus. Satakunnan seutukuntien kilpailukyvyn muutos 2000-2006 Alla olevissa kuvioissa on käytetty erivärisiä viivoja kuvaamaan Satakunnan seutukuntia, Suomen seutukuntien mediaania ja TOP TENiä vuonna 2006 ja 2000. Kaikki indeksit on verrattu …

Mittaristo: kilpailukyvyn muutos 2000-2006 Lue lisää »

Mittaristo: seutukuntien sijoitus 2007

Mittaristo: seutukuntien kilpailukyky 2007 -sivulla esiteltyjen muuttujien perusteella on laskettu kilpailukykyindeksi vuodelle 2007, joka on kuuden muuttujan painottamaton keskiarvo. Muuttujia ovat työn tuottavuus, työllisyysaste, innovatiivisuus, koulutustaso, yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus. Vuonna 2007 Porin sijoitus pysyi ennallaan (26.), sillä yritysdynamiikan ja teollisuusvaltaisuuden heikkenemistä paikkasi innovatiivisuuden ja työllisyysasteen nousu. Rauman seudun sijoitus tippui neljä sijaa (15.->19.), työllisyysasteen sijoituksen noususta …

Mittaristo: seutukuntien sijoitus 2007 Lue lisää »

Mittaristo: seutukuntien kilpailukyky 2007

Tällä sivulla tarkastellaan Satakunnan seutukuntien kilpailukykyä ja sen muutosta vuosina 2007 ja 2006 kuuden tekijän muodostaman mittariston avulla. Muuttujat ovat työn tuottavuus, työllisyysaste, innovatiivisuus, koulutustaso, yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus. Tarkempi seloste löytyy sivun lopusta. Alla olevissa kuvioissa on käytetty erivärisiä viivoja kuvaamaan Satakunnan seutukuntia, Suomen seutukuntien mediaania ja TOP TENiä. Kaikki indeksit on verrattu maan seutukuntien …

Mittaristo: seutukuntien kilpailukyky 2007 Lue lisää »

Mittaristo: seutukuntien sijoitus 2009

Mittaristo: seutukuntien kilpailukyky 2009 -sivulla esiteltyjen muuttujien perusteella on laskettu kilpailukykyindeksi vuodelle 2009, joka on kuuden muuttujan painottamaton keskiarvo. Muuttujia ovat työn tuottavuus, työllisyysaste, innovatiivisuus, koulutustaso, yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus. Rauman seutukunta on Suomen kärkipäässä sijalla 13 korkean työn tuottavuuden ja teollisuusvaltaisuuden ansiosta. Porin seutukunta on sijalla 27, ja myönteisenä piirteenä erottuu korkeahko työn tuottavuus. Pohjois-Satakunta sijoittuu …

Mittaristo: seutukuntien sijoitus 2009 Lue lisää »

Mittaristo: seutukuntien kilpailukyky 2009

Tällä sivulla tarkastellaan Satakunnan seutukuntien kilpailukykyä vuonna 2009 kuuden tekijän muodostaman mittariston avulla. Muuttujat ovat työn tuottavuus (uudistettu), työllisyysaste, innovatiivisuus (uudistettu), koulutustaso, yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus (uudistettu). Tarkempi seloste löytyy sivun lopusta. Alla olevissa kuvioissa on käytetty erivärisiä viivoja kuvaamaan Satakunnan seutukuntia, Suomen seutukuntien mediaania ja TOP TENiä. Kaikki indeksit on verrattu maan seutukuntien (71 kpl …

Mittaristo: seutukuntien kilpailukyky 2009 Lue lisää »

Mittaristo: seutukuntien sijoitus 2010

Mittaristo: seutukuntien kilpailukyky 2010 -sivulla esiteltyjen muuttujien perusteella on laskettu kilpailukykyindeksi vuodelle 2010, joka on kuuden muuttujan painottamaton keskiarvo. Muuttujia ovat työn tuottavuus, työllisyysaste, innovatiivisuus, koulutustaso, yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus. Rauman seutukunta on Suomen kärkipäässä sijalla 14 (maamme 71:stä seutukunnasta) korkean työn tuottavuuden ja teollisuusvaltaisuuden ansiosta. Porin seutukunta on sijalla 22. Sijaluku nousi edellisvuodesta viisi pykälää. Myönteisinä …

Mittaristo: seutukuntien sijoitus 2010 Lue lisää »

Mittaristo: seutukuntien kilpailukyky 2010

Tällä sivulla tarkastellaan Satakunnan seutukuntien kilpailukykyä vuonna 2010 kuuden tekijän muodostaman mittariston avulla. Muuttujat ovat työn tuottavuus, työllisyysaste, innovatiivisuus, koulutustaso, yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus. Tarkempi seloste löytyy sivun lopusta. Alla olevissa kuvioissa on käytetty erivärisiä viivoja kuvaamaan Satakunnan seutukuntia, Suomen seutukuntien mediaania ja TOP TENiä. Kaikki indeksit on verrattu maan seutukuntien (71 kpl, v. 2010 aluejaolla) …

Mittaristo: seutukuntien kilpailukyky 2010 Lue lisää »

Seutukuntien sijoitus 2011

Seutukuntien kilpailukyky 2011 -sivulla esiteltyjen muuttujien perusteella on laskettu kilpailukykyindeksi vuodelle 2011, joka on kuuden muuttujan sijalukujen painottamaton keskiarvo. Muuttujia ovat työn tuottavuus, työllisyysaste, innovatiivisuus, koulutustaso, yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus. Seutukuntien järjestysperuste on hieman muuttunut aiemmasta, eikä siksi vuoden 2011 järjestys ole täysin vertailukelpoinen vanhojen tietojen kanssa. Sijaluku on laskettu kuuden kilpailykykytekijän sijoitusten painottamattomana keskiarvona. Aikaisemmin luku …

Seutukuntien sijoitus 2011 Lue lisää »