Tilastoarkisto

Satakunnan seutukuntien kilpailukyky 2012

Tällä sivulla tarkastellaan Satakunnan seutukuntien kilpailukykyä vuonna 2012 kuuden tekijän muodostaman mittariston avulla. Muuttujat ovat työn tuottavuus, työllisyysaste, innovatiivisuus, koulutustaso, yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus. Tarkempi seloste löytyy sivun lopusta. Alla olevissa kuvioissa on käytetty erivärisiä viivoja kuvaamaan Satakunnan seutukuntia, Suomen seutukuntien mediaania ja TOP TENiä. Kaikki indeksit on verrattu maan seutukuntien (70 kpl, v. 2013 aluejaolla) …

Satakunnan seutukuntien kilpailukyky 2012 Lue lisää »

Suomen seutukuntien kilpailukyky 2013

Tällä sivulla tarkastellaan Suomen seutukuntien kilpailukykyä vuonna 2013 kuuden tekijän muodostaman mittariston avulla (seutukuntia on 70 kpl). Muuttujat ovat työn tuottavuus, työllisyysaste, innovatiivisuus, koulutustaso, yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus. Tarkempi seloste löytyy sivun lopusta. Alla olevaa kuviota klikkaamalla voi ladata Excel-taulukon, jossa ovat jokaisen seutukunnan sijoitukset osatekijöittäin.  Seutukuntien sijaluku on laskettu kuuden kilpailykykytekijän sijoitusten painottamattomana keskiarvona.  Vaasan …

Suomen seutukuntien kilpailukyky 2013 Lue lisää »

Suomen seutukuntien kilpailukyky 2014

Tällä sivulla tarkastellaan Suomen seutukuntien kilpailukykyä vuonna 2014 kuuden tekijän muodostaman mittariston avulla (seutukuntia on 70 kpl). Muuttujat ovat työn tuottavuus, työllisyysaste, innovatiivisuus, koulutustaso, yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus. Ne kuvaavat alueen kykyä luoda arvonlisäystä eli BKT:tä. Tarkempi seloste löytyy sivun lopusta. Alla olevaa kuviota klikkaamalla voi ladata Excel-taulukon, jossa ovat jokaisen seutukunnan sijoitukset osatekijöittäin sekä sijalukujen …

Suomen seutukuntien kilpailukyky 2014 Lue lisää »

Suomen seutukuntien kilpailukyky 2015

Tällä sivulla tarkastellaan Suomen seutukuntien kilpailukykyä vuonna 2015 kuuden tekijän muodostaman mittariston avulla (seutukuntia on 70 kpl). Muuttujat ovat työn tuottavuus, työllisyysaste, innovatiivisuus, koulutustaso, yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus. Ne kuvaavat karkeasti alueen kykyä luoda arvonlisäystä eli BKT:tä. Tarkempi seloste löytyy sivun lopusta. Alla olevaa sijoituslistaa klikkaamalla voi ladata Excel-taulukon, jossa ovat jokaisen seutukunnan sijoitukset osatekijöittäin sekä sijalukujen …

Suomen seutukuntien kilpailukyky 2015 Lue lisää »

Suomen seutukuntien kilpailukyky 2016

Porvoon seutukunta on noussut jälleen ykköseksi yritysdynamiikan parannuttua roimasti. Sen vahvuuksia ovat yhä vahvin teollisuuden osuus ja työn tuottavuus, kuin myös korkeat työllisyysaste ja koulutustaso. Vaasan seutukunta on pudonnut kakkoseksi edellisvuoden kärkisijalta työllisyysasteen ja yritysdynamiikan sijoituksen tiputtua. Alueen innovatiivisuus (sija 2), työn tuottavuus ja koulutustaso (sijalla 5) ovat hyvin korkeita, mutta teollisuusvaltaisuus on muita tekijöitä …

Suomen seutukuntien kilpailukyky 2016 Lue lisää »

Kilpailukyky

Kilpailukyky-sivuilla on saatavissa analysoitua tietoa Satakunnan kilpailukyvystä ja menestymisen edellytyksistä mm. kilpailukykymittariston avulla. Tuoreimmalla Suomen seutukuntien kilpailukyky 2016 -sivulla tarkastellaan Satakunnan seutukuntien kilpailukykyä vuonna 2016 kuuden tekijän avulla. Muuttujat ovat työn tuottavuus, työllisyysaste, innovatiivisuus, koulutustaso, yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus. Näiden perusteella on laskettu seutukuntien kokonaiskilpailukykyindeksi (sijalukujen keskiarvo), jonka perusteella Suomen seutukunnat on lajiteltu kilpailukyvyn mukaiseen järjestykseen. Mittaristo kuvaa …

Kilpailukyky Lue lisää »

Väestöennuste

Väestöennuste kuvaa tulevaa väestönkehitystä ja perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen. Tilastokeskuksen käyttämä väestöennustemenetelmä on ns. demografinen komponenttimalli, jossa väestön tuleva määrä ja rakenne lasketaan ikäryhmittäisten syntyvyys-, kuolevuus- ja muuttokerrointen avulla. Kertoimet on laskettu viime vuosien väestönkehityksen perusteella. Ennusteessa ei ole pyritty arvioimaan taloudellisten, sosiaalipoliittisten, aluepoliittisten tms. tekijöiden vaikutusta väestönkehitykseen. Tilastokeskuksen väestöennuste on demografinen trendilaskelma, jossa väestönkehityksen on oletettu …

Väestöennuste Lue lisää »

Väestönmuutos

Väestönmuutos-sivulla tarkastellaan väkiluvun kehityksen lisäksi koti- ja ulkomaista muuttoliikettä sekä syntyvyyttä. VÄKILUVUN KEHITYS Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan Satakunnan väkiluku on vähentynyt vuodesta 1993 vuoteen 2018 21 895 henkilöä (aluejako tuorein myös v. 1993 tiedoissa). Vastaava muutosprosentti väkiluvussa on -9,1. Samalla ajanjaksolla koko maan väkiluku on kasvanut 8,7 %. Väkiluku on laskenut kaikissa Satakunnan seutukunnissa. Porin seutukunnassa …

Väestönmuutos Lue lisää »

Väestörakenne

Väestötilastoissa esitetään Satakunnan ja koko Suomen väestömäärää ja sen rakennetta kuvaavia lukuja, kuten ikä ja sukupuoli. Kukin graafinen esitys toimii linkkinä taulukkomuotoiseen tilastoaineistoon, jonne on kerätty tarkempaa väestötietoa ko. aiheesta. VÄESTÖN IKÄRAKENNE Valtakunnallisen trendin mukaan vanhusten määrä on kasvussa ja nuorten määrä laskussa. Tämä suuntaus on havaittavissa myös Satakunnan pitkän aikavälin ikärakenteen muutoksesta. Koko maan …

Väestörakenne Lue lisää »

Koulutustaso

Koulutustaso-osiossa tarkastellaan Satakunnan ja koko maan väestön koulutustasoa. Tarkasteltavia muuttujia ovat tutkinnon suorittaneiden osuus ja erityyppisten korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuudet sekä koko väestössä että nuorissa ikäluokissa. KOULUTUSTASON MUUTOS 1998-2017 Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoitetaan 15 vuotta täyttäneitä, jotka ovat suorittaneet tutkinnon lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa (ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto), ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Tilastoissa huomioidaan kultakin henkilöltä vain …

Koulutustaso Lue lisää »