Etusivu > Tilastoarkisto > Väestö > Väestöennuste

Väestöennuste

Väestöennuste kuvaa tulevaa väestönkehitystä ja perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen. Tilastokeskuksen käyttämä väestöennustemenetelmä on ns. demografinen komponenttimalli, jossa väestön tuleva määrä ja rakenne lasketaan ikäryhmittäisten syntyvyys-, kuolevuus- ja muuttokerrointen avulla. Kertoimet on laskettu viime vuosien väestönkehityksen perusteella. Ennusteessa ei ole pyritty arvioimaan taloudellisten, sosiaalipoliittisten, aluepoliittisten tms. tekijöiden vaikutusta väestönkehitykseen. Tilastokeskuksen väestöennuste on demografinen trendilaskelma, jossa väestönkehityksen on oletettu jatkuvan viime vuosien kaltaisena. Tilastokeskuksessa laaditaan kunnittaisia väestöennusteita kolmen vuoden välein. 

Tilastokeskuksen vuonna 2019 laatiman väestöennusteen mukaan väkiluku tulee vähenemään Satakunnassa 6,4 % vuoteen 2030 mennessä ja noin 11,9 % vuoteen 2040 mennessä vuoden 2019 tasosta. Saman ennusteen mukaan koko maan väkiluku tulee nousemaan ennustusjakson aikana vastaavasti 0,8 % ja 0 %. 

Tarkemmat tiedot kuviota klikkaamalla!

Tarkasteltaessa Satakunnan seutukuntien ja suurimpien kaupunkien/kuntien väestöennustetta vuosille 2019-2040 havaitaan, että väkiluku laskee Porissa 9,6 % vuoteen 2040 mennessä. Väkimäärä laskee kuitenkin Porin seutukunnassa 12,2 %.  Kokemäellä väestö vähenee vuoteen 2040 mennessä 19,3 %, Harjavallassa 18,4 %, Huittisissa 15,1 % ja Ulvilassa 13,6 %. Pienemmissä kunnissa väestö vähenee seuraavasti: Merikarvia -15,4 %, Nakkila -18,5 % ja Pomarkku -27,5 %.


Rauman kaupungissa väkiluku alenee 7,2 % vuoteen 2040 mennessä vuoden 2019 tasosta. Eurassa väkiluku supistuu 17,9 % ja koko Rauman seutukunnassa 10 % (muut kunnat: Eurajoki -4,2 % ja % ja Säkylä -20,7 %). Rauman seutukunnan ennuste on Satakunnan myönteisin. Pohjois-Satakunnan näkymät ovat synkimmät, sillä Kankaanpäässä lasku tulee olemaan 14,8 % ja koko Pohjois-Satakunnan seutukunnassa 16,6 % (muut kunnat Honkajoki -20,9 %, Jämijärvi -21,1 %, Karvia -14,3 % ja Siikainen -24,1 %). Kuvioita klikkaamalla voi ladata Excel-taulukon, josta löytyvät kuntien ja seutukuntien vuosittaiset väkiluvun ennusteet vuoteen 2040 asti.

Tarkemmat tiedot kuviota klikkaamalla!

Osa-alueittain tarkasteltuna (kuvio alla, klikkaa kuvaa saadaksesi kuntakohtaiset ennusteet) Satakunnan kuolleiden määrä kohoaa edelleen hieman ennusteajanjakson loppua kohti. Sen sijaan lähivuosina taso vakiintuu. Myös syntyneiden määrä jatkaa laskuaan, joskin 2020-luvun lopussa taso alkaa vakiintua. Muuttoliikkeessä Satakunta nousee voitolliseksi 2020-luvun lopussa. Tämän ansiosta väestökato alkaa loiventua samalla. 

Väestöllinen huoltosuhde heikkenee koko maassa vuoteen 2040 mennessä. Alla oleva kuvio kuvaa väestöllisen huoltosuhteen kehitystä vuoteen 2040 saakka (kuvaa klikkaamalla voi tarkastella kuntakohtaisia ennusteita). Huoltosuhde kuvaa alle 15-vuotiaiden ja yli 64-vuotiaiden summan suhdetta 15–64-vuotiaiden summaan. Vuosituhannen vaihteeseen asti huoltosuhde ei merkittävästi eronnut Satakunnan ja koko maan välillä, pl. Pohjois-Satakunta, jossa huoltosuhde heikkeni selvästi jo 1980-luvun lopulla. Satakunnassa väestöllisen huoltosuhteen heikkeneminen jatkuu ennusteen mukaan 2030-luvun puoliväliin saakka, ja huoltosuhde on maan keskiarvoa epäsuotuisampi. Heikointa kehitys tulee olemaan edelleen Pohjois-Satakunnassa. Rauman seudulla heikennys on Porin seudun luokkaa. Porissa, Eurajoella ja Raumalla huoltosuhde tulee olemaan muita maakunnan kuntia edullisempi jatkossakin.

Tarkemmat tiedot kuviota klikkaamalla!

Sivu päivitetty 1.11.2019