Tilastoarkisto

Väestö

Väestöä käsittelevillä sivuilla tarkastellaan Satakunnan väestön nykytilaa sekä mennyttä ja tulevaa kehitystä eri väestömittareiden avulla Tuorein Satakunnan väestötieto on koottu Väestörakenne-sivulle, jossa tarkastellaan väestön jakautumista mm. ikäryhmän ja sukupuolen mukaan. Väestönmuutos-sivulla seurataan edellisten väestötekijöiden lisäksi muuttoliikkeen ja luonnollisen väestönkasvun kehitystä. Väestöennuste-sivulla ennakoidaan Satakunnan väkiluvun kehitystä tulevaisuudessa. Koulutustaso-sivulla tarkastellaan väestön koulutustason kehittymistä. Väestölukuihin liittyvät tilastot sisältävät ensisijaisesti …

Väestö Lue lisää »

Yritysten toimipaikkojen määrän kehitys

Satakunnassa yritysten (ja yhdistysten, jotka harjoittavat liiketoimintaa tai työllistävät) toimipaikkoja oli vuonna 2017 eniten liike-elämän palveluissa (3023 kpl), tukku- ja vähittäiskaupassa (2368 kpl), rakentamisessa (2072 kpl) sekä teollisuudessa (1329 kpl). Alkutuotanto mukaan luettuna ao. ala on kuitenkin toimipaikoiltaan suurin (4096 kpl), mutta puuttuu kuviosta vertailukelpoisen aikasarjan puutteen vuoksi. Toimipaikkojen määrät eri aloilla ovat pudonneet vain …

Yritysten toimipaikkojen määrän kehitys Lue lisää »

Liikevaihdon kehitys toimialoittain

Tällä sivulla tarkastellaan Satakunnan päätoimialojen liikevaihdon jakaumaa ja kehitystä, ja verrataan niitä maan keskiarvon kehitykseen. Liikevaihdon kehitys toimialoittain Satakunnassa Satakunnan kaikkien toimialojen liikevaihto on kasvanut vuosina 1995-2017 yhteensä 96 % eli lähes kaksinkertaistunut (nimellisin hinnoin, eli inflaatiota ei oteta huomioon). Erityisesti vuosina 2006 ja 2007 liikevaihdon kasvu on ollut nopeaa nousukauden siivittämänä. Myös taantumasta toipuminen …

Liikevaihdon kehitys toimialoittain Lue lisää »

Työpaikat toimialoittain 1995-2016

Tällä sivulla tarkastellaan työpaikkojen toimialoittaisten määrien kehitystä vuosina 1995-2015. Tarkasteltavina alueina ovat koko maa, Satakunta, Porin seutukunta, Rauman seutukunta ja Pohjois-Satakunta. Työpaikkojen toimialat on jaettu seitsemään ryhmään, jotka ovat1) alkutuotanto (sis. maa-, metsä- ja kalatalouden),2) teollisuus,3) rakentaminen,4) kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta,5) kuljetus, varastointi ja tietoliikenne,6) rahoitus- ja liike-elämän palvelut sekä7) yhteiskunnalliset palvelut. Näistä löytyvät sekä …

Työpaikat toimialoittain 1995-2016 Lue lisää »

Työpaikat toimialoittain 2016 vs. 1995

Tällä sivulla tarkastellaan työpaikkojen toimialoittaisen rakenteen kehittymistä vertaamalla vuotta 2016 vuoteen 1995. Satakunnan työpaikkojen toimialarakenne eroaa jonkin verran koko maan rakenteesta. Huomattavaa on etenkin teollisuuden koko maata suurempi osuus. Erityisesti Rauman seudun työpaikkojen toimialarakenne on hyvin teollisuuspainotteinen, kun taas yhteiskunnallisten palveluiden (SOTE, koulutus, julkishallinto jne.) osuus on muuta Satakuntaa sekä koko maata selvästi pienempi. Porin …

Työpaikat toimialoittain 2016 vs. 1995 Lue lisää »

Toimialat

Toimialat-osioon kootaan Satakunnan talouden pitkän aikavälin kehitystä koskevaa toimialoittaista tietoa. Ajankohtaisin tieto Satakunnan eri toimialojen kehityksestä ja lähiajan näkymistä on saatavissa puolivuosittain julkaistavasta Satakunnan talous -katsauksesta. Toimialoista on julkaistu työpaikkojen toimialoittaisen kehityksen tarkastelua vuosilta 1995-2016 sekä tilanteet ajankohdilta 31.12.2016 ja 31.12.1995. Myös toimialoittaista liikevaihdon kehitystä ja toimipaikkojen määriä tarkastelevat sivut on julkaistu. Lisätietoja: Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanenpuh. 044 711 4350etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi Sivu päivitetty 25.09.2018