Väestö

Väestöennuste

Väestöennuste kuvaa tulevaa väestönkehitystä ja perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen. Tilastokeskuksen käyttämä väestöennustemenetelmä on ns. demografinen komponenttimalli, jossa väestön tuleva määrä ja rakenne lasketaan ikäryhmittäisten syntyvyys-, kuolevuus- ja muuttokerrointen avulla. Kertoimet on laskettu viime vuosien väestönkehityksen perusteella. Ennusteessa ei ole pyritty arvioimaan taloudellisten, sosiaalipoliittisten, aluepoliittisten tms. tekijöiden vaikutusta väestönkehitykseen. Tilastokeskuksen väestöennuste on demografinen trendilaskelma, jossa väestönkehityksen on oletettu …

Väestöennuste Lue lisää »

Väestönmuutos

Väestönmuutos-sivulla tarkastellaan väkiluvun kehityksen lisäksi koti- ja ulkomaista muuttoliikettä sekä syntyvyyttä. VÄKILUVUN KEHITYS Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan Satakunnan väkiluku on vähentynyt vuodesta 1993 vuoteen 2018 21 895 henkilöä (aluejako tuorein myös v. 1993 tiedoissa). Vastaava muutosprosentti väkiluvussa on -9,1. Samalla ajanjaksolla koko maan väkiluku on kasvanut 8,7 %. Väkiluku on laskenut kaikissa Satakunnan seutukunnissa. Porin seutukunnassa …

Väestönmuutos Lue lisää »

Väestörakenne

Väestötilastoissa esitetään Satakunnan ja koko Suomen väestömäärää ja sen rakennetta kuvaavia lukuja, kuten ikä ja sukupuoli. Kukin graafinen esitys toimii linkkinä taulukkomuotoiseen tilastoaineistoon, jonne on kerätty tarkempaa väestötietoa ko. aiheesta. VÄESTÖN IKÄRAKENNE Valtakunnallisen trendin mukaan vanhusten määrä on kasvussa ja nuorten määrä laskussa. Tämä suuntaus on havaittavissa myös Satakunnan pitkän aikavälin ikärakenteen muutoksesta. Koko maan …

Väestörakenne Lue lisää »

Koulutustaso

Koulutustaso-osiossa tarkastellaan Satakunnan ja koko maan väestön koulutustasoa. Tarkasteltavia muuttujia ovat tutkinnon suorittaneiden osuus ja erityyppisten korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuudet sekä koko väestössä että nuorissa ikäluokissa. KOULUTUSTASON MUUTOS 1998-2017 Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoitetaan 15 vuotta täyttäneitä, jotka ovat suorittaneet tutkinnon lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa (ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto), ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Tilastoissa huomioidaan kultakin henkilöltä vain …

Koulutustaso Lue lisää »

Väestö

Väestöä käsittelevillä sivuilla tarkastellaan Satakunnan väestön nykytilaa sekä mennyttä ja tulevaa kehitystä eri väestömittareiden avulla Tuorein Satakunnan väestötieto on koottu Väestörakenne-sivulle, jossa tarkastellaan väestön jakautumista mm. ikäryhmän ja sukupuolen mukaan. Väestönmuutos-sivulla seurataan edellisten väestötekijöiden lisäksi muuttoliikkeen ja luonnollisen väestönkasvun kehitystä. Väestöennuste-sivulla ennakoidaan Satakunnan väkiluvun kehitystä tulevaisuudessa. Koulutustaso-sivulla tarkastellaan väestön koulutustason kehittymistä. Väestölukuihin liittyvät tilastot sisältävät ensisijaisesti …

Väestö Lue lisää »