Etusivu > Tilastoarkisto > Väestö > Väestörakenne

Väestörakenne

Väestötilastoissa esitetään Satakunnan ja koko Suomen väestömäärää ja sen rakennetta kuvaavia lukuja, kuten ikä ja sukupuoli. Kukin graafinen esitys toimii linkkinä taulukkomuotoiseen tilastoaineistoon, jonne on kerätty tarkempaa väestötietoa ko. aiheesta.

VÄESTÖN IKÄRAKENNE

Valtakunnallisen trendin mukaan vanhusten määrä on kasvussa ja nuorten määrä laskussa. Tämä suuntaus on havaittavissa myös Satakunnan pitkän aikavälin ikärakenteen muutoksesta. Koko maan ikärakenteeseen verrattuna Satakunnassa on vanhuksia suhteellisesti enemmän. Lasten ja työikäisten osuudet ovat myös koko maan keskiarvoa pienempiä.

Satakunnan seutukunnista ikärakenteet ovat muuten melko samankaltaiset Porin ja Rauman seuduilla, tosin Raumalla väestö on hieman nuorempaa. Samalla ne määräävät myös koko maakunnan ikärakenteen. Suurin ero on havaittavissa Pohjois-Satakunnan ikärakenteessa, sillä vanhusten osuus väestöstä on huomattavan suuri. Alla olevaa kuviota klikkaamalla voi tarkastella tarkemmin alueellista väestörakennetta myös kuntatasolla vuosina 1972-2018.

Tarkemmat tiedot kuviota klikkaamalla

IKÄRAKENTEEN KEHITYS

Satakunnassa vanhusten osuus on kasvanut selvästi vuosien 1993 ja 2018 välillä. Työikäisistä on siirtynyt vanhusväestöön suhteellisen merkittävä osa. Työikäisten osuus on laskenut runsaassa 25 vuodessa yli seitsemän prosenttiyksikköä. Yli 65-vuotiaiden osuus on noussut selvästi, runsaat 10 prosenttiyksikköä vuodesta 1993. Alle 14-vuotiaiden osuus on laskenut hieman yli kolme prosenttiyksikköä tarkasteluajanjaksolla. Alla olevaa kuviota klikkaamalla voi tarkemmin tarkastella seutukunnittaista ikä- ja sukupuolijakauman kehitystä.

Tarkemmat tiedot kuviota klikkaamalla

VÄESTÖPYRAMIDIT

Väestöpyramideilla kuvataan väestön rakennetta sukupuolen mukaan ikään perustuvan viisivuotisjaotuksen avulla. Väestöpyramideilla kuvataan Satakunnan ja Suomen väestöllisen ikärakenteen ja sukupuolirakenteen painopisteitä. Satakunnan ja koko maan väestöpyramidit ovat muuten melko samanlaiset, nuoria ikäluokkia on Satakunnassa valtkaunnan keskitasoa vähemmän. Tältä osin pyramidi poikkeaa siten koko maan vastaavasta. Satakunnan ikäpyramidista on havaittavissa etenkin 20-44-vuotiaiden suhteellisen vähäinen määrä määrä, mikä on seurausta mm. maakunnalle epäedullisesta muuttoliikkeestä. Myös lasten ja nuorten määrä on Satakunnassa suhteellisen vähäinen verrattuna maan keskiarvoon tai oman maakunnan yli 60-vuotiaisiin.

Satakuntalainen väestö jakaantuu sukupuolen mukaan melko tasaisesti. Yleisen trendin mukaisesti Satakunnassakin vallitsee naissukupuolen määrällinen enemmyys. Alle 60-vuotiaiden ikäluokissa vallitsee kuitenkin pääosin miesten enemmyys. Molemmista pyramideista ilmenee erityisesti ikääntyneiden naisten enemmyys.

Tarkemmat tiedot sukupuolten ikäjakaumasta Satakunnassa ja koko maassa saa kuvioita klikkaamalla.

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen
puh. 044 711 4350
etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi

Sivu päivitetty 29.03.2019