Tilastoarkisto

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi -sivustolla esitellään valikoituihin tilastotietoihin perustuva katsaus satakuntalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista. Indikaattorikoosteen toivotaan toimivan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin ja sen edistämiseen liittyvänä keskustelun herättäjänä niin kuntien sisällä kuin koko maakunnan alueella. Indikaattoriin liitetty tekstiosio on aina joko Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämän Satakunnan lapsi- ja nuorisopolitiikan foorumin tai muun vastaavan …

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi Lue lisää »

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat suurimmaksi osaksi kuntien tarjoamia palveluita. Ala työllistää yli puolet koko maan kuntasektorin henkilöstöstä ja lähes puolet kuntasektorin menoista muodostuu näiden palvelujen järjestämisestä. Kunnat ovat sosiaalihuollon palvelujen avulla velvoitettuja huolehtimaan sosiaalisten ongelmien ehkäisystä, sosiaalisen turvallisuuden ylläpitämisestä sekä ihmisten omatoimisuuden tukemisesta. Sosiaalipalvelut ovat tärkeä osa hyvinvointipalveluita, joita jokainen kuntalainen tarvitsee jossakin elämänsä vaiheessa.  …

Terveys- ja sosiaalipalvelut Lue lisää »

Hyvinvointimittaristo

SATA-hankkeen (2011-2014, EAKR, Satakuntaliitto) tuotoksena on kehitetty hyvinvointimittaristo, joka on tilastopohjainen hyvinvoinnin mittaamiseen liittyviin tutkimuksiin perustuva indikaattoristo alueellisen hyvinvoinnin kuvaamiseen (RWI = Regional Welfare Indicators). RWI:n ominaisuudet: Helppo päivitettävyys (vuosittain) Perustuu olemassa oleviin maksullisiin/maksuttomiin tilastoihin. Indikaattoristoa voidaan jatkossa helposti kehittää kehittämistarpeiden, tilastojen ja tutkimuksen lisääntyessä. Helppo käytettävyys aluekehittämis- ja -ennakointityössä RWI:stä julkaistaan Turun yliopiston kauppakorkeakoulun …

Hyvinvointimittaristo Lue lisää »

Hyvinvointi

Hyvinvointi-sivuilla tarkastellaan hyvinvoinnin eri osa-alueita alueellisesta näkökulmasta. Sivuilta löytyy tietoa myös hyvinvointialan tutkimuksista sekä ajankohtaisista seminaareista ja koulutuksista. Hyvinvointimittaristo-sivulla tarkastellaan Satakunnan hyvinvointimittaristoa, joka on julkaistu v. 2014 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi -sivustolla esitellään valikoituihin tilastotietoihin perustuva katsaus satakuntalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista. Indikaattorikoosteen toivotaan toimivan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin ja sen edistämiseen liittyvänä keskustelun …

Hyvinvointi Lue lisää »

Seloste

Tämän sivun alasivuilla on tietoa kilpailukykymuuttujien määrittelystä ja niiden merkityksestä alueen kilpailukyvylle. Kunkin kilpailukykymuuttujan nimeä klikkaamalla pääsee kyseisen muuttujan selostesivulle. Innovatiivisuus Työllisyysaste Yritysdynamiikka Työn tuottavuus Koulutustaso Teollisuusvaltaisuus Lataa tarkempi artikkeli (Word-tiedosto 71 kB), jossa tarkastellaan kilpailukyvyn merkitystä alueille. Kilpailukykyä tarkasteltaessa on syytä muistaa ensiksikin se, että vaikka kaikki edellä käsitellyt alueellisen kilpailukyvyn osatekijät ja niiden tässä esitetyt …

Seloste Lue lisää »

Toimialojen menestystekijöitä

SATAKUNTALAISTEN YRITYSTEN TALOUDELLISTA MENESTYMISTÄ KÄSITTELEVIÄ JULKAISUJA Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä on tehty Satakunnan yritystoiminnan taloudellista menestymistä ja aluekehitystä seuraavaa tutkimusta 2000-luvun alusta lähtien mm. Satakuntaliiton ja seutukuntien yrityspalveluorganisaatioiden rahoittamana. Nyt valmistuneiden kahden julkaisun taustalla on Porin Kauppiassäätiön rahoittamat kauppatieteiden maisteriopiskelijoiden tutkimusryhmät vuosina 2004–2006, joissa yhteensä kahdeksan opiskelijaa ovat tuottaneet Satakunnan ja Porin seudun kehittämisen painopisteet …

Toimialojen menestystekijöitä Lue lisää »

Satakunnan kilpailukykyresurssit

SATAKUNNAN KILPAILUKYKYRESURSSIT (teksti Jani-Petri Laamanen, julkaistu Satakunnan talous -lehdessä, kesäkuu 1/2004) Talouden globalisoituessa Satakunnan elinkeinotoiminnan menestys perustuu kykyyn selviytyä toimijoiden välisessä kilpailussa. Kilpailukyky –käsitteellä viitataan useimmiten yksittäisten yritysten tai kokonaisten maiden kykyyn menestyä. Kuitenkin kilpailua voidaan katsoa käytävän myös alueyksiköiden välillä. Alueen pitkän tähtäimen kilpailukyky koostuu alueella toimivien yritysten kilpailukyvyn lisäksi myös alueen kyvystä turvata elinkeinotoiminnan jatkuvuus, …

Satakunnan kilpailukykyresurssit Lue lisää »

Satakunnan alueellinen ja yritysten kilpailukyky

Satakunnan talouden kilpailukyky -tutkimus (ladattavissa sivun lopussa) Maakunnan vahvuuksia ovat mm. saavutettavuus ja keskiasteen tutkinnon suorittaneiden määrä, heikkouksia mm. väestön ikääntyminen, t&k-menot ja korkeakoulutettujen määrä Satakunnan alueelliset kilpailukykyresurssit ja yritysten kilpailukyky -tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa Satakunnan keskeiset taloudellisen kilpailukyvyn vahvuudet ja heikkoudet, analysoida satakuntalaisten yritysten selviytymistä kovenevassa kilpailussa sekä tarkastella alueellisten kilpailukykytekijöiden ja yritysten kilpailukykyedellytysten …

Satakunnan alueellinen ja yritysten kilpailukyky Lue lisää »

Aikaisempia tutkimuksia

Tämän sivun alasivuilla on tietoa aikaisemmista Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä julkaistuista Satakunnan kilpailukykyyn ja toimialojen menestystekijöihin liittyvistä tutkimuksista. Satakunnan alueelliset kilpailukykyresurssit ja yritysten kilpailukyky -tutkimuksessa on keskitytty Satakunnan kilpailukykyedellytysten etsimiseen yritys- ja aluetasoilla. Kyseessä lienee ainutlaatuinen selvitys, jossa jonkin maakunnan kilpailukykyedellytyksiä arvioidaan samanaikaisesti yritys- ja aluetasolla varsin kattavalla toimialajaotuksella ja mittaristolla. Tutkimus on julkaistu elokuussa 2007. …

Aikaisempia tutkimuksia Lue lisää »

Mittaristo: seutukuntien sijoitus 2000-2006

Mittaristo: seutukuntien sijoitus 2000-2006 -sivulla esiteltyjen kilpailukykymuuttujien perusteella on laskettu kilpailukykyindeksit vuosille 2000 ja 2006. Indeksit on laskettu kuuden muuttujan painottamattomana keskiarvona. Muuttujia ovat työn tuottavuus, työllisyysaste, innovatiivisuus, koulutustaso, yritysdynamiikka ja teollisuusvaltaisuus. Vertaamalla vuosien 2000 ja 2006 indeksejä voidaan tarkastella seutukuntien kilpailukyvyn kokonaisvaltaista muuttumista. Rauman seudun ja Pohjois-Satakunnan kilpailukykyasema parantunut vuosina 2000-2006 Rauman seudun sijoitus kilpailukyvyssä …

Mittaristo: seutukuntien sijoitus 2000-2006 Lue lisää »