Hyvinvointi

Järjestetyt koulutukset ja seminaarit

Järjestettyjä seminaareja Service Design in Welfare Provision and Business Models, 23.4.2012, Pori Welfare Service Design in Management of ICT Applications and Active Ageing21.-22.3.2012, Pori Welfare service research at the University Consortium of Pori, 17.5.2011, Pori Future of older people services – evaluation and development of services with multiple suppliers, 6.5.2011, Pori Innovations in Older People …

Järjestetyt koulutukset ja seminaarit Lue lisää »

Koulutukset ja seminaarit

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö järjesti tiistaina 27.5.2014 SATAKUNNAN TALOUDEN NÄKYMÄT JA HYVINVOINTI -seminaarin klo 10.00–13.00 Porin yliopistokeskuksessa. Seminaarin tavoitteena oli esitellä Satakunnan kehitystä ja näkymiä erityisesti hyvinvoinnin näkökulmasta. Katso tarkempi ohjelma. SISÄLTÖ (esitysten nimistä linkit esityksiin pdf-muodossa): Heikki Juurinen, aluekehitysjohtaja, Satakuntaliitto: maakunnallinen TKI-toiminta Saku Vähäsantanen projektitutkija, TuKKK, Porin yksikkö: Satakunnan talous -suhdannekatsaus:kesäkuu 2014 -julkistus (Satakunnan talous -katsauksen pääsivu) Jari …

Koulutukset ja seminaarit Lue lisää »

Julkaisut ja artikkelit

HYVINVOINTIALAAN LIITTYVIÄ TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKÖN JULKAISUJA JA ARTIKKELEITA Tieteellisiä artikkeleita Kallio Tomi J. & Kuoppakangas Päivikki (2011) Bandwagoning municipal enterprises: Institutional isomorphism and the search for the Third WayAnzam conference 7.-9.12.2011 Eloranta, S., Vähätalo, M., Rasmus, M., Elomaa, L. & Johansson K. (2010) Avannepotilaan voimavaraistumista tukeva polikliininen ohjaus. Tutkiva Hoitotyö. Vol. 8 (1) 2010 Salonen, …

Julkaisut ja artikkelit Lue lisää »

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi -sivustolla esitellään valikoituihin tilastotietoihin perustuva katsaus satakuntalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista. Indikaattorikoosteen toivotaan toimivan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin ja sen edistämiseen liittyvänä keskustelun herättäjänä niin kuntien sisällä kuin koko maakunnan alueella. Indikaattoriin liitetty tekstiosio on aina joko Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämän Satakunnan lapsi- ja nuorisopolitiikan foorumin tai muun vastaavan …

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi Lue lisää »

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat suurimmaksi osaksi kuntien tarjoamia palveluita. Ala työllistää yli puolet koko maan kuntasektorin henkilöstöstä ja lähes puolet kuntasektorin menoista muodostuu näiden palvelujen järjestämisestä. Kunnat ovat sosiaalihuollon palvelujen avulla velvoitettuja huolehtimaan sosiaalisten ongelmien ehkäisystä, sosiaalisen turvallisuuden ylläpitämisestä sekä ihmisten omatoimisuuden tukemisesta. Sosiaalipalvelut ovat tärkeä osa hyvinvointipalveluita, joita jokainen kuntalainen tarvitsee jossakin elämänsä vaiheessa.  …

Terveys- ja sosiaalipalvelut Lue lisää »

Hyvinvointimittaristo

SATA-hankkeen (2011-2014, EAKR, Satakuntaliitto) tuotoksena on kehitetty hyvinvointimittaristo, joka on tilastopohjainen hyvinvoinnin mittaamiseen liittyviin tutkimuksiin perustuva indikaattoristo alueellisen hyvinvoinnin kuvaamiseen (RWI = Regional Welfare Indicators). RWI:n ominaisuudet: Helppo päivitettävyys (vuosittain) Perustuu olemassa oleviin maksullisiin/maksuttomiin tilastoihin. Indikaattoristoa voidaan jatkossa helposti kehittää kehittämistarpeiden, tilastojen ja tutkimuksen lisääntyessä. Helppo käytettävyys aluekehittämis- ja -ennakointityössä RWI:stä julkaistaan Turun yliopiston kauppakorkeakoulun …

Hyvinvointimittaristo Lue lisää »

Hyvinvointi

Hyvinvointi-sivuilla tarkastellaan hyvinvoinnin eri osa-alueita alueellisesta näkökulmasta. Sivuilta löytyy tietoa myös hyvinvointialan tutkimuksista sekä ajankohtaisista seminaareista ja koulutuksista. Hyvinvointimittaristo-sivulla tarkastellaan Satakunnan hyvinvointimittaristoa, joka on julkaistu v. 2014 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi -sivustolla esitellään valikoituihin tilastotietoihin perustuva katsaus satakuntalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista. Indikaattorikoosteen toivotaan toimivan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin ja sen edistämiseen liittyvänä keskustelun …

Hyvinvointi Lue lisää »