Etusivu > Älykäs erikoistuminen > Valmistava teollisuus

Valmistava teollisuus

Satakuntaliitto on määritellyt valmistavan teollisuuden yhdeksi Satakunnan älykkään erikoistumisen alueeksi maakuntaohjelmassa 2014–2017. Satakunnan teollisuuden kokonaiskehitystä käsitellään bruttoarvon, jalostusarvon, liikevaihdon, henkilöstön sekä toimipaikkojen kehityksen kautta. Luodaan myös katsaus valittujen toimialojen kehitykseen. Lisäksi valmistavasta teollisuudesta esitellään myös automaation käyttöönottoa koskevan kyselyn tuloksia.

Toimialat BCD koostuvat kaivostoiminnan ja louhinnan (B), teollisuuden (C) sekä sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä jäähdytysliiketoiminnan (D) toimialoista. Bruttoarvon, jalostusarvon ja liikevaihdon luvut on muunnettu teollisuuden tuottajahintaindeksillä 2010=100 kiinteähintaisiksi.

Lähde: Tilastokeskus

Satakunnan teollisuus koki tarkasteluajanjaksolla 2006–2015 kaksi havaittavaa suhdannesykliä bruttoarvolla ja liikevaihdolla mitattuna. Ensimmäinen ajoittui ajanjaksolle 2006–2009 ja toinen ajanjaksolle 2009–2015. Suhdannehuippu ensimmäisessä taloussyklissä sijoittui vuoteen 2007 ja toisessa vuoteen 2011. Satakunnan teollisuuden jalostusarvossa tapahtui notkahdus vuosina 2008 ja 2009, jonka jälkeen tilanne palautui lähelle vuoden 2007 tasoa.  Satakunnan teollisuuden henkilöstön määrä laski vuosina 2008–2015 19 % ja toimipaikkojen määrät 8 %.  Satakunnan teollisuudessa henkilöstöä oli 18872 ja toimipaikkoja 1558 vuonna 2015. Seuraavaksi luodaan yleissilmäys valittujen Satakunnan teollisuuden toimialojen kehitykseen.

Lähde: Tilastokeskus

Tarkasteltaessa erikseen eri toimialojen kehitystä ajanjaksolla 2008–2015, havaitaan että ainoastaan elintarviketeollisuuden (18 kpl:ta) sekä elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen (1 kpl) toimialan toimipaikkojen määrä kasvoi vuoden 2008 tasosta vuoteen 2015 mennessä. Muiden kulkuneuvojen valmistuksen toimialan toimipaikkojen määrä pysyi samana kyseisenä ajanjaksona. Muiden tarkasteltavien toimialojen toimipaikkojen määrät laskivat: metallituotteiden valmistuksessa 57, metsäteollisuudessa 56, muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa 19, kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistuksessa 14 ja metallien jalostuksessa 5.

Lähde: Tilastokeskus

Satakunnan teollisuuden toimialoista henkilöstö kasvoi vuoden 2008 tasosta vuoteen 2015 mennessä elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen (+1060.0 %) sekä elintarviketeollisuuden (+8.7 %) toimialoilla. Muiden tarkasteltavien toimialojen henkilöstö laski samana ajanjaksona: muiden kulkuneuvojen valmistuksen -66.8 %, kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistuksen -27.9 %, metsäteollisuuden -20.9 %, metallien jalostuksen -15.6 %, metallituotteiden valmistuksen -17.5 % ja muiden koneiden ja laitteiden valmistuksen toimialan -10.6 %. Eniten laskeneen toimialan eli muiden kulkuneuvojen valmistuksen henkilöstö laski vasta selvästi vuodesta 2013 lähtien. Muiden henkilöstöä vähentäneiden toimialojen vähennykset tapahtuivat jo pidemmällä ajanjaksolla.

Liikevaihto on muunnettu teollisuuden tuottajahintaindeksillä 2010=100 kiinteähintaisiksi.

Lähde: Tilastokeskus

Liikevaihto kasvoi Satakunnan eri teollisuudenaloilla vuoden 2008 tasosta vuoteen 2015 mennessä elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen (+610 %), elintarviketeollisuuden (+25 %) ja metallien jalostuksen (+1 %) toimialojen toimialoilla. Vastaavasti muiden kulkuneuvojen valmistuksen (-77 %), metallituotteiden valmistuksen (-19 %), metsäteollisuuden (-11 %), kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistuksen (-11 %) sekä koneiden ja laitteiden valmistuksen (-1 %) toimialojen liikevaihdot laskivat samana ajanjaksona. Suurin yksittäinen toimialan liikevaihdon muutos tapahtui metallien jalostuksen toimialalla. Kyseinen toimiala koki rajun kasvupyrähdyksen vuosina 2010–2011 ja laskukauden vuosina       2012–2014.

Lähteet:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.8.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/thi/index.html

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen yritystoimintatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6241. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.8.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alyr/index.html

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4747. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.8.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atoi/index.html

Teksti ja kuvat on tuotettu osana Satakuntaliiton rahoittamaa EAKR-hanketta Teollisuuden uudistumis- ja kilpailukyky – Uudet liiketoimintamallit verkostossa (TEUVO).

Kirjoittaja: Samuli Aho Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä.

Sivu päivitetty 14.09.2018