Etusivu > Älykäs erikoistuminen > Energian tuotanto

Energian tuotanto

Satakunnan osuus Suomen sähköntuotannosta on 28 % (v. 2014). Satakunta on siten maan suurin sähkön tuottaja, toiseksi suurin on Uusimaa (osuus 22,9 %) ja kolmanneksi Lappi (9,4 %). Satakuntaa ja Uuttamaata nostaa selvästi ydinvoiman tuotanto. Olkiluodon ydinvoimaloiden osuus on 22,6 % Suomen sähköntuotannosta.

Satakunta on maamme suurin ydinvoiman tuottaja, toiseksi suurin erillisen lämpövoiman tuottaja, kolmanneksi suurin tuulivoiman ja 8. suurin vesivoiman tuottaja. Oheinen kartta kuvaa sähköntuotannon osuutta koko maasta siten, että mittasuhteet on mukautettu sähkön tuotannon mukaan. Karttakuvaa klikkaamalla voi ladata tarkemmat tiedot sähkön tuotannon lajeista.

Kirjoittaja:  Saku Vähäsantanen

Tarkastellessa Suomen maakuntien sähkövientiä maakuntatasolla vuonna 2015 ( maakunnan sähköntuotannon ja kulutuksen erotuksella) Satakunta erottuu muista maakunnista suurella sähkönviennillään, koska maakuntaan on rakennettu useita ydinvoimaloita eikä maakunnan sähkönkulutus vastaa lähimainkaan sen tuotantoa. Muut maakunnat ovat keskimäärin sähkön nettotuojia. Sähkön nettoviejiä ovat  lisäksi Kainuu, Pohjanmaa ja Lappi. Suurimpia sähkön nettotuojia olivat Pirkanmaa, Keski-Suomi ja Varsinais-Suomi. 

Lähde: Energiateollisuus ry

Sähkön viennin osuus tuotannosta ((tuotanto-kulutus)/tuotanto)*100) on Satakunnan alueella liikkunut vuosien 2007 ja 2015 välillä keskimäärin 65 % ja 72 % välillä. Keskimäärin Suomen maakunnissa vastaava suhde on vuoden 2007 ja  2010 välillä ollut -10 ja -12 % välillä, sähköriippuvuus heikkeni siitä eteenpäin ollen vuonna 2015 jo -21 %. Vastaava yhteys sähköriippuvuuteen maakunnissa on havaittavissa myös maakuntien sähköomavaraisuutta ((tuotanto/kulutus)*100) tarkasteltaessa. Kyseisellä mittarilla nähdään miten suuren osan maakunnan nettosähköntuotanto kattaa sen vastaavan kulutuksen. Satakunnassa sähköomavaraisuus on ajanjaksolla 2007- 2015 liikkunut 293 ja 356 % välimaastossa, paras sähkön omavaraisuustilanne oli vuonna 2009. Keskimäärin Suomen maakunnissa sähköomavaraisuus on ollut vastaavalla ajanjaksolla 65 ja 72 %:n luokkaa. 

Vuoden 2015 sähkön omavaraisuustilanteessa Satakunta johtaa ylivoimaisesti tilannetta ja tuottaa melkein kolme kertaa oman tarpeensa verran sähköä. Kainuun tilanne on myös hyvä ja se tuottaa 1,7 –kertaa oman tarpeensa verran. Kainuun maakunta tukeutui sähköntuotannossaan pääasiassa vesivoimaan. Seuraavina tulevat Pohjanmaa ja Lappi, joista Pohjanmaa keskittyi erilliseen lämpövoimaan, vesivoimaan ja teollisuuden yhteistuotantoon. Lapissa taas sähkö saatiin pääasiassa vesivoimalla, teollisuuden yhteistuotannolla ja tuulivoimalla. Uudenmaan maakunnan sähköomavaraisuus tuotti vain 96 % omasta sähkön tarpeensa vuonna 2015. Heikoin sähköomavaraisuustilanne oli Keski-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa.

Lähde: Energiateollisuus ry

Teksti ja kuvat on tuotettu osana Satakuntaliiton rahoittamaa EAKR-hanketta Teollisuuden uudistumis- ja kilpailukyky – Uudet liiketoimintamallit verkostossa (TEUVO).

Kirjoittaja: Samuli Aho Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä.

Sivu päivitetty 18.07.2017