ICT-alat

ICT-alat (information and communications technology) käsittävät tietotekniikkaa ja infor-maatioteknologiaa eli tietokoneiden ja digitaalisen tietoliikenteen avulla tapahtuvaan tietojen muokkaamiseen, siirtoon ja hakuun keskittyneitä yrityksiä. Näistä varsinkin digi-taalinen tiedonsiirto on kasvanut talouselämässä. ICT-toimialaa tarkastellaan sen teollisuuden ja palvelujen toimipaikkojen, henkilöstön ja liikevaihdon kehityksen kautta. ICT-alan teollisuuteen laskettiin mukaan Tilastokeskuksen TOL 2008 – luokitukset 261, 262, 263, 264, 268 ja 951. Vastaavasti ICT-alan palveluyrityksiin laskettiin mukaan 4651, 4652, 582, 61, 62 ja 631.

Lähde: Tilastokeskus

Satakunnan ICT-toimialan toimipaikat olivat alhaisimmillaan vuonna 2009, jolloin niitä oli yhteensä 180 kappaletta. Kyseisenä vuonna ICT-toimialan teollisuuden toimipaikkojen määrät olivat myös alhaisimmillaan. ICT-palvelut toimipaikat keskittyivät pääasiassa alan palvelusektorille, jossa niitä oli tarkasteluvuodesta riippuen 88,9 – 92,2 prosenttia kaikista alan toimipaikoista. Toimipaikkojen kehityksessä on havaittavissa aaltomaista kehitystä alan teollisuuden ja palvelujen sekä alan toimipaikkojen yhteismäärän osalta. ICT-palvelujen toimipaikkojen osalta on havaittavissa orastavaa kasvukehitystä vuodesta 2014 lähtien, toisaalta ICT-teollisuuden toimipaikat ovat olleet laskemaan päin vuodesta 2013 lähtien. ICT-toimialan toimipaikkojen lukumäärä ei vielä vuonna 2015 kuitenkaan yllä vuoden 2008 tasolle asti.

Lähde: Tilastokeskus

Koko ICT-toimialan sekä ICT-palvelujen henkilöstömäärät ovat olleet laskusuunnassa ajanjaksolla 2008–2015, vain vuonna 2009 alan henkilöstö kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Koko alan henkilöstö laski lähes puoleen vuoteen 2015 mennessä vuoden 2008 tasosta. ICT-teollisuudessa henkilöstö kasvoi edellisvuodesta vuosina 2010, 2011 ja 2012 ja vastaavasti laski vuosina 2009, 2013, 2014 ja 2015.

Liikevaihdot on muutettu kiinteähintaisiksi käyttäen apuna teollisuuden tuottajahintaindeksiä 2010=100.

Lähde: Tilastokeskus

Satakunnan koko ICT-toimialan eli ICT-teollisuuden ja -palvelujen yhteenlaskettu liikevaihto on ollut laskusuunnassa vuodesta 2011 lähtien. Koko ICT-toimialan liikevaihto on laskenut ajanjakson 2008-2015 korkeimmalta tasolta eli vuoden 2010 tasosta noin 31 prosenttia vuoteen 2015 mennessä. ICT-palvelujen liikevaihto on laskenut vuoden 2010 tasosta  vastaavasti noin 44 prosenttia vuoteen 2015 mennessä. Toimialan ainoana valopilkkuna on ollut ICT-teollisuuden liikevaihdon aluksi verkkainen kasvu vuosina 2011-2013 sekä todella hyvä kasvuvuosi 2014, jolloin sen liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 1018 prosenttia. Tosin ICT-teollisuuden liikevaihto on ottanut rajusti takapakkia seuraavana vuonna laskien 36 prosenttia.

Lähde:

Tilastokeskus (2018) Kunnittainen toimipaikkatilasto

Teksti ja kuvat on tuotettu osana Satakuntaliiton rahoittamaa EAKR-hanketta Teollisuuden uudistumis- ja kilpailukyky – Uudet liiketoimintamallit verkostossa (TEUVO).

Kirjoittaja: Samuli Aho Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä.

Sivu päivitetty 14.09.2018