Etusivu > Tilastoarkisto > Toimialat > Liikevaihdon kehitys toimialoittain

Liikevaihdon kehitys toimialoittain

Tällä sivulla tarkastellaan Satakunnan päätoimialojen liikevaihdon jakaumaa ja kehitystä, ja verrataan niitä maan keskiarvon kehitykseen.

Liikevaihdon kehitys toimialoittain Satakunnassa

Satakunnan kaikkien toimialojen liikevaihto on kasvanut vuosina 1995-2017 yhteensä 96 % eli lähes kaksinkertaistunut (nimellisin hinnoin, eli inflaatiota ei oteta huomioon). Erityisesti vuosina 2006 ja 2007 liikevaihdon kasvu on ollut nopeaa nousukauden siivittämänä. Myös taantumasta toipuminen on tapahtunut melko ripeästi vuosien 2010 ja 2011 aikana. Vuodet 2012-2016 ovat kuitenkin jääneet hieman edellisvuottansa heikommiksi. Kasvu käynnistyi jälleen vuoden 2017 aikana teollisuuden, rakentamisen ja joiden palvelualojen nousun myötä. Koko maassa kasvua on kuitenkin kertynyt 149 % samalla runsaan 20 vuoden ajanjaksolla. Suurin syy eroon on värimetallien hinnoissa, jotka olivat melko alhaisia vuoden 2013 jälkeen. Tämä on pienentänyt metallien jalostuksen kautta Satakunnan kasvua. Metallien jalostuksen tuotanto ei ole kuitenkaan muuttunut läheskään samaa tahtia ja on ajoittain saattanut kasvaakin. Lisäksi Satakunnan meriteollisuus oli laskussa ainakin vuosina 2015 ja 2016 alhaisen öljyn hinnan ja telakoiden vaikeuksen vuoksi. Vuoden 2017 aikana edellä mainittujen alojen tilanne kohentui selvästi. Lisätietoa ja tuoreempia tilastoja on saatavilla Satakunnan talous -katsauksista.

Tarkemmat tiedot kuviota klikkaamalla

Merkittävimmistä toimialoista keskimääräistä nopeammin ovat Satakunnassa kasvaneet mm. yksityiset terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (liikevaihto yli kymmenkertaistunut), rakentaminen ja liike-elämän palvelut (lähes nelinkertaistunut), energia-, vesi- ja jätehuolto (kaksinkertaistunut, liikevaihto on tosin ollut korkeampi 2010-luvun alussa) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta (kaksinkertaistunut). Keskimääräistä ja tai sitä hitaammin kasvaneita päätoimialoja ovat mm. kuljetus ja varastointi, tukku- ja vähittäiskauppa sekä teollisuus. Niidenkin liikevaihto on silti noussut selvästi aikojen saatossa. On kuitenkin huomattava, että teollisuuden kasvusta osa on tukitoimintojen ulkoistusten johdosta siirtynyt liike-elämän palveluihin. Toimialoittaisen liikevaihdon kehityksen absoluuttisia lukuja kunta-, seutukunta- ja maakuntatasolla löytyy kuntataulukoista. Toimialoittaiset erot kehityksessä Satakunnan ja koko maan välillä löytyvät Satakunnan talous -katsauksista

2010-luvulla kovimmat kasvajat ovat olleet liikevaihdolla tarkasteltuna (kuva yllä) yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut, automaatio- ja robotiikka-ala, majoitus- ja ravitsemistoiminta, elintarviketeollisuus, liike-elämän palvelut, sähkö- ja elektroniikkateollisuus (sis. osin automaatio- ja robotiikka-alojen yrityksiä), majoitus- ja ravitsemistoiminta (osin matkailun nousun ansiosta), rakentaminen ja kauppa. Näissä jokaisessa kasvu on ylittänyt selvästi toimialojen keskimääräisen n. kolmen prosentin nousun. Etenkin teollisuudessa on kirjattu selvää laskua, joten luettelossa mainitut teollisuudenhaarat ovat menestyneet erittäin hyvin. Automaatio- ja robotiikka-ala on huikeassa kasvussa. Jos lähtökohdaksi valitaan vuosi 2009 (kuva alla), nousee metallien jalostus kärkisijoille ja myös metallituotteiden valmistus on pärjännyt mainiosti. Automaation tietoja ei ole käytettävissä v. 2009 osalta. 

Liikevaihdon toimialoittainen jakauma Satakunnassa ja koko maassa

Liikevaihdon toimialoittaista jakaumaa dominoi Satakunnassa v. 2017 teollisuus 45 %:n osuudella. Osuus on samaa luokkaa edellisvuoteen verrattuna, vaikka teollisuuden uusi nousu käynnistyi tuolloin mm. metallien jalostuksen vetämän. Palveluiden osuus liikevaihdosta on noin 37 %, mikä sekin pysyi ennallaan. Suurin liikevaihdon luoja palvelusektorilla on tukku- ja vähittäiskauppa, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on liki viidennes.

Koko maan tasolla teollisuuden osuus liikevaihdosta on Satakuntaa huomattavasti pienempi (31 %) v. 2017. Osuus nousi hieman edellisvuodesta Tukku- ja vähittäiskaupalla on lähes sama osuus kuin teollisuudella (30 %). Kauppa putosi jälleen teollisuutta pienemmäksi. Liike-elämän palvelujen osuus on myös Satakuntaa selvästi suurempi (14 % vs. 8 %). Energia-, vesi- ja jätehuollon osuus on sen sijaan Satakuntaa yli puolet pienempi. Palveluilla on kaiken kaikkiaan hyvin suuri osuus liikevaihdosta (n. 55 %), joskin sen osuus supistui prosenttiyksikön verran.

Teollisuuden liikevaihdon toimialoittainen jakauma Satakunnassa

Satakunnan teollisuuden liikevaihdon jakaumaa dominoi v. 2017 teknologiateollisuus (sis. elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus, kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus ja telakat) lähes 52 %:n osuudellaan. Osuus kohosi kolmisen prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna etupäässä metallien jalostuksen nousun ansiosta. Seuraavaksi suurin on puu- ja paperiteollisuus viidenneksen osuudellaan. Muiden teollisuuden alojen osuudet jäävät korkeimmillaankin kymmeneen prosenttiin. Kemian- ja elintarviketeollisuuden osuus on kummassakin noin 10 %. Kemianteollisuutta pienensi Venatorin tulipalon aiheuttama tuotantokatkos. 

Toimialan nimen jälkeen lukee liikevaihdon taso (1000 €) ja osuus.

Vuonna 2017 Satakunnan teknologiateollisuuden liikevaihdosta metallien jalostus muodosti puolet. Osuus kasvoi vuoteen 2016 verrattuna värimetallien hintojen nousun ansiosta. Teknologiateollisuuden toiseksi suurimman liikevaihdon luojan, koneiden ja laitteiden valmistuksen osuus kohosi laski edelleen 27 %:iin etenkin meriteollisuuden laskevan kehityksen vuoksi. Koneiden ja laitteiden valmistus on kuitenkin arvonlisäyksellä tarkasteltuna ollut perinteisesti merkittävämpi toimiala, joskin vuosittaiset vaihtelut ovat olleet suuria.

Metallituotteiden valmistus on kolmannella sijalla 16 %:n osuuden myötä, jossa on nousua prosenttiyksikön verran.  Muu kulkuneuvojen valmistus (sis. telakat) tulee nelosena kolmen prosentin osuudella, joka on edelleen matala Mäntyluodon telakan vaikeuksien vuoksi. RMC:n telakan luvut eivät sisälly enää ao. toimialaan. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen osuus on reilun kolmen prosentin luokkaa. Koneiden ja laitteiden valmistuksesta osa on siirretty koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus -toimialaan (TOL 33) uuden toimialaluokituksen TOL 2008 myötä. Tämän toimialan liikevaihdon osuus on noin 2 % koko teollisuudesta.

Toimialan nimen jälkeen lukee liikevaihdon taso (1000 €) ja osuus.

Lisätietoja: Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen

puh. 044 711 4350
etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi

Sivu päivitetty 4.03.2019