Etusivu > Tilastoarkisto > Hyvinvointi > Julkaisut ja artikkelit

Julkaisut ja artikkelit

HYVINVOINTIALAAN LIITTYVIÄ TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKÖN JULKAISUJA JA ARTIKKELEITA

Tieteellisiä artikkeleita

Kallio Tomi J. & Kuoppakangas Päivikki (2011) Bandwagoning municipal enterprises: Institutional isomorphism and the search for the Third Way
Anzam conference 7.-9.12.2011

Eloranta, S., Vähätalo, M., Rasmus, M., Elomaa, L. & Johansson K. (2010) Avannepotilaan voimavaraistumista tukeva polikliininen ohjaus. Tutkiva Hoitotyö. Vol. 8 (1) 2010

Salonen, M. & Seppä, O (2009) Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman arviointi työelämän näkökulmasta. Työelämän tutkimuspäivät 2009. Työn ja elämän laatu. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 1/2010. Työelämän tutkimuskeskus. Yhteiskuntatutkimuksen instituutti. Tampereen yliopisto, Tampere.

Isoviita E. & Salonen M. (2009) Kuuleeko kukaan? Henkilöstön rooli hyvinvointialan kuntaorganisaation muutostilanteessa. Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning. 3/2009

Virolainen, H. (2009) Digital portfolio as a learning tool. In F. Malpica, B. Tait, A. Tremante & F. Welsch (Eds.) The 2nd international multi-conference on society, cybernetics and informatics proceedings, 248–252.

Seppä, O. & Salmivalli, L. (2008) Innovaatioprosessin ja tietojärjestelmien väliset rajapinnat hyvinvointialalla. Teoksessa: Hyppönen, Hannele (2008) Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät. Tutkimuspaperit 2008. Työpapereita 19/2008. Stakes: Helsinki. s. 85–89

Isoviita, Eevaleena; Ahokas, Ira; Kaivo-oja, Jari; Laitinen Katja: Satakunta – Hyvinvointipalvelujen kehittämisen mallimaakunta 2030. Näkemyksiä hyvinvointialan toimintaympäristön haasteista ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. 2007 tiivistelmä

Paananen, Iiris: Terveydenhuoltoala. Teoksessa Hookana, Heli (toim.) (Satakuntalaisten yritysten taloudelliset toimintaedellytykset ja kriittiset menestystekijät – terveydenhuoltopalvelut, kodinkoneliikkeet, metallituotteiden valmistus, puutuoteteollisuus. 2006 tiivistelmä

Tevameri, Terhi: Matriisiorganisaatiorakenne ja johtamisen haasteet terveydenhuollon organisaatiossa – Mission Possible? 2006 tiivistelmä

Väkiparta, Maria: Satakunta – yksityisten sosiaalipalvelujen kehto vai hauta? Toimintaympäristön asettamat rajoitteet. 2005 tiivistelmä

Mattila, Eevaleena: Yrittäjyyteen askel kerrallaan. Yrittäjyysmotivaatiota tukevat ja edistävät tekijät hyvinvointialalla Satakunnassa. 2005 tiivistelmä

Westman, Riikka: Sosiaali- ja terveysalan palveluyritykset osana Satakunnan hyvinvointiklusteria. Yritysten taloudelliset toimintaedellytykset ja kriittiset menestystekijät. 2002 tiivistelmä


Julkaisuja on ostettavissa Porin tiedekirjastosta. Yhteyshenkilönä Anne Mäkinen, sähköp. anne.m.makinen@tut.fi, puh. 040 826 2729. Osoite: Porin tiedekirjasto PL 136 28101 PORI.

Muita julkaisuja ja artikkeleita

Hyttinen, Hanna; Lepistö, Tanja & Noppari, Eija (2010). Ikääntyneiden palvelut Satakunnassa – Indikaattoreja palvelujen suunnitteluun. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori (yhteistyössä Diak Länsi ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö).

Ahokas I. (2010) HYVINVOINTIALAN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI Yhteenveto Hyvinvointialan tulevaisuuden näkymiä Satakunnassa -työpajasta.Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.

Eloranta S., Vähätalo M. & Johansson K. (2009) Voimavaraistumista tukeva avannepotilaan ohjaus. Sairaanhoitaja-lehti. (8) 2009

Laakso A., Laaki S. & Isoviita E. (2008) Kanta-Hämeen hoivayrittäjyyden tulevaisuus ja kehittäminen. Hämeen liitto, Hämeenlinna.

Satakunnasta hyvinvointipalvelujen kehittämisen mallimaakunta 2030
Satakunnan Kansa 10.10.2007, kirjoittanut Eevaleena Isoviita (TuKKK, Porin yksikkö) ja Ira Ahokas (TuKKK, Tulevaisuuden tutkimuskeskus)

Korkeakoulut kehittävät hyvinvointiyrittäjyyttä
Satakunnan Kansa 25.8.2007, kirjoittanut Eevaleena Isoviita (TuKKK, Porin yksikkö) ja Kaisu Honkala (Satakunnan ammattikorkeakoulu)

Isoviita, Eevaleena (toim.): Korkeakouluyhteistyössä liikettä hyvinvointialalle – TuKKK, TaY, SAMK, Diak Länsi. 2007 tiivistelmä

Yhteistyössä maakuntaa kehittämässä
Turun kauppakorkeakoulun tiedotuslehti Mercurius nro 2/07, kirjoittanut Eevaleena Isoviita (TuKKK, Porin yksikkö)

Yritysten asema hyvinvointipalvelujen tuottajina vahvistuu?
Satakunnan talous marraskuu 2006, kirjoittanut Eevaleena Isoviita (TuKKK, Porin yksikkö)

Haaste: hyvinvointipalvelut Vastaus: yhteistyö ja koulutus?
Satakunnan Kansa 13.5.2006, kirjoittanut Sini Lehto (TuKKK, Porin yksikkö) ja Suvi-Maaria Tepora (Tay)

Työhyvinvointi yritysten tuloksentekijänä
Satakunnan Kansa 20.2.2006, kirjoittanut Pertti Laine (Tukkk, Porin yksikkö)

Satakunnassa niukasti yksityistä sosiaalipalveluhenkilöstöä muihin maakuntiin verrattuna
Hyvinvointia Pohjois-Satakuntaan -hankejulkaisu 2, kirjoittanut Maria Väkiparta (TuKKK, Porin yksikkö)

Kunta- ja palvelurakenneuudistus unohti vaihtoehtoiset palveluntuottamistavat
Satakunnan Kansa 2.11.2005, kirjoittanut Maria Väkiparta (TuKKK, Porin yksikkö)

’Satavarma’ johtaminen luo pelastustoimeen yhteisiä pelisääntöjä
Satakunnan Kansa 21.8.2005, kirjoittanut yksikön johtaja Heli Hookana ja erikoistutkija Katriina Perkka-Jortikka (TuKKK, Porin yksikkö)

Satakunta verkostoituu ja yhteistyö toimii
Satakunnan Kansa 1.8.2005, kirjoittanut Kaisu Honkala (TuKKK, Porin yksikkö) ja Jaana Anttila (Porin ammattiopisto)

Yrittäjien rooli alueellisissa verkostoissa
Satakunnan Kansa 26.7.2005, kirjoittanut Katja Laitinen, Eevaleena Mattila (TuKKK, Porin yksikkö)

Hyvinvointiyrittäjyys Satakunnassa
Hyvinvointia Pohjois-Satakuntaan -hankejulkaisu, kirjoittanut Eevaleena Mattila (TuKKK, Porin yksikkö)

Mattila, Eevaleena: Hyvinvointialan yksityinen palvelujärjestelmä Satakunnassa. Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys. 2004 tiivistelmä
kalvot selvityksestä

Sivu päivitetty 10.03.2015