Etusivu > Tilastoarkisto > Hyvinvointi > Järjestetyt koulutukset ja seminaarit

Järjestetyt koulutukset ja seminaarit

Järjestettyjä seminaareja

Service Design in Welfare Provision and Business Models, 23.4.2012, Pori

Welfare Service Design in Management of ICT Applications and Active Ageing
21.-22.3.2012, Pori

Welfare service research at the University Consortium of Pori, 17.5.2011, Pori

Future of older people services – evaluation and development of services with multiple suppliers, 6.5.2011, Pori

Innovations in Older People Service Provision – Project cases, 9.3.2011, Pori

Kuntapalvelut puntarissa – laadulla vaikuttavuutta? -seminaari, 21.10.2010, Pori

Alustukset:
Laadunhallinta julkisessa organisaatiossa
Kehityspäällikkö Salme Sundquist, Kuntaliitto

Tuotteistuksella ja tuloksellisuuden mittaamisella lisää vaikuttavuutta palvelutuotantoon
Erityisasiantuntija Tero Tyni, Kuntaliitto

Laadunhallinta opetustoimessa
Johtaja Mika Tammilehto, Opetusministeriö

Laatu ja vaikuttavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa
Kehittämispäällikkö Pia Maria Jonsson, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tuotteistaminen ja sen haasteet kunnallisissa palveluissa –
esimerkkinä tekniset alat

Dosentti Marja Toivonen, BIT Tutkimuskeskus, Aalto-yliopisto

Uusia toimintamalleja yhdessä hyvinvointiin -seminaari, 14.10.2010, Pori

Tilaaja-tuottajamalli: tuottava, tehokas, vaikuttava?, Porin yliopistokeskus 3.6.2010

Alustukset:
Tilaaja-tuottajamalli – mikä se on ja mihin sillä vaikutetaan?
Emeritusprofessori Pentti Meklin, Tampereen yliopisto

Mallin sovellukset suomalaisessa kuntakentässä
Erityisasiantuntija Antti Kuopila, Kuntaliitto

Väline tuottaviin, tehokkaisiin ja vaikuttaviin palveluihin – kokemuksia Tampereelta
Kehitysjohtaja Kari Hakari, Tampereen kaupunki

Muutosta johtamassa – Hyvät käytännöt ja vaikuttavuus kuntapalvelujen tuotannossa, Porin yliopistokeskus 14.10.2009

Alustukset:
Muutostrendit ja palvelujen tuottamisen mallit
Johtaja Aki Koponen, TuKKK, Kilpailuinstituutti

Kuntatalous – arviointi ja mittarit
Tutkija Jani-Petri Laamanen, Tampereen yliopisto

Kohti kumppanuutta – taloushallinnon tietojärjestelmäratkaisut
Professori Seppo Sirkemaa, TuKKK, Porin yksikkö

Parempaa palvelua – Sitran kuntaohjelman tavoitteet
Kehitysjohtaja Karl-Mikael Markkanen, SITRA

Fuusioituneiden kuntapalvelujen johtamisen haasteet
Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, Satakunnan pelastuslaitos

Hyvien käytäntöjen levittäminen
Tutkimuspäällikkö Ilse Julkunen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tavoitteena vaikuttavuus – kuntapalvelujen uudistaminen
Tutkimusprofessori Aki Kangasharju, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Ikääntyvien äänitorvi – Vanhuspalvelujen kehittämisen etiikka,
Porin yliopistokeskus 15.9.2009


Alustukset:
Hyvä vanhuus – ikääntyvien autonomia
Filosofian professori Timo Airaksinen, Helsingin yliopisto

Teknologia – itsemääräämisen vai holhoamisen väline
Professori Jyrki Jyrkämä, Jyväskylän yliopisto

Vanhusasiavaltuutettu ikääntyvien asialla
Vanhusasiavaltuutettu Pauliina Takala, Jyväskylä

Ajankohtaista tietoa lupa- ja valvontaläytännöistä sekä rahoitusmahdollisuuksista hyvinvointialan yrityksille, Porin yliopistokeskus 15.4.2009

Alustukset:
Yksityisten sosiaalipalvelujen luvat ja valvonta
Lääninsosiaalitarkastaja Pirkko Pakkala, Länsi-Suomen Lääninhallitus

Miten haluamme vanheta? – Elämänlaatu ja monipuolinen palvelutarjonta ikäihmisille, Porin yliopistokeskus 16.9.2008

Alustukset:
Innovatiiviset senioripalvelut − Esimerkkinä Seniorpolis Ristijärveltä
Projektipäällikkö Marika Kurth, Seniorpolis

Haasteena aktiiviset seniorit, Diakonia-ammattikorkeakoulu Länsi, Porin toimipaikka 29.11.2007

Alustukset:
Haasteena aktiiviset seniorit – myös marginaalissa!
Rehtori, dosentti Jorma Niemelä, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Haasteena aktiiviset seniorit
Ent. peruspalveluministeri, VTL Osmo Soininvaara

Verkostosta voimaa, Porin yliopistokeskus 1.11.2007

Hyvinvointialan työvoimapula – totta vai tarua?, Porin ammattiopisto 13.9.2007

Alustukset:
Hyvinvointialan työvoimapula – tarua vai totta?
Erikoissuunnittelija Hanna Hämäläinen, Työministeriö

Koulutetut sairaanhoitajat lamatyömarkkinoilla: syitä työvoimapulaan?
Lehtori Kirsti Santamäki, SAMK

Näköaloja hyvinvointipalvelujen tuottamiseen, Porin yliopistokeskus 3.10.2006

Alustukset:
Hyvinvointipalvelujen haasteet ja organisaatioiden kulttuuri
Professori Ilmari Rostila, Tampereen yliopisto, Porin yksikkö

Haasteena hoivayrittäjyys
Tutkija Minna Kaarakainen, Kuopion yliopisto

Palvelujen laatu hoivayrityksessä
Toimitusjohtaja Tapio Heinonen, Vaisaaren Palvelukoti Oy, Raisio

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana
Yksikönjohtaja Kirsi Sirola, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Porin yksikkö
Toiminnanjohtaja Sanni Mäkelä, Porin Sininauha

Palveluseteli mallina kuntien seudullisesta yhteistyöstä
Sosiaalijohtaja Vesa Isoviita, Harjavallan kaupunki, Satakunnan ammattikorkeakoulu Palveluseteli-hanke

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutukset hyvinvointipalvelujen tuottamiseen
Projektivastaava Antti Kuopila, Suomen Kuntaliitto

Hyvinvointipalvelujen asiakkaana
Tuire Joutsenvirta, Omaiset mielenterveystyöntukena Satakunnan yhdistys ry

TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN – Uusia näkökulmia -iltapäiväseminaari, Porin yliopistokeskus 1.2.2006

HYVINVOINTIA YHTEISTUUMIN – koulutus ja työelämä hyvinvointialan yrittäjyyden asialla, Porin yliopistokeskus 1.12.2005

Alustukset
Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin
Professori Ilmari Rostila, Tampereen yliopisto, Porin yksikkö

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin
Professori Tuula Mittilä, Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

Porin yliopistokeskuksen rekrytointipalvelut ja akateemiset yritys- ja kehityspalvelut
Projektipäällikkö Susanna Heiniluoma, Projektipäällikkö Nina Laine

Satakunnan ammattikorkeakoulun yrittäjyysopetus ja yrityskiihdyttämön toiminta
Lehtori Hanna Rautava-Nurmi, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Porin yksikkö

Hyvinvointiliiketoiminnan osaajat -projektin kautta opittua
Varajohtaja Raili Gothòni, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö

Opettajien työelämäjaksot yrityksissä
Projektivastaava Jaana Antila, Porin ammattiopisto

Sivu päivitetty 10.03.2015