Satakunnan talous -katsaus

Satakunnan talous -katsauksessa tarkastellaan Satakunnan talouden nykytilaa ja lähiajan näkymiä sekä kokonaisuutena että tarkemmin eri toimialoilla. Katsaus ilmestyy kaksi kertaa vuodessa

Katsauksen perusaineistoa ovat Tilastokeskuksen tuottamat liiketoiminnan kuukausikuvaajat. Poiketen muista aluetilastoista liiketoiminnan kuukausikuvaajien viive on vain muutamia kuukausia, joten ne mahdollistavat talouden käänteiden seurannan myös aluetasolla. Toimialoittaisissa näkymissä on hyödynnetty toimialajärjestöjen asiantuntemusta ja yleisissä talousnäkymissä eri ennustelaitosten julkaisuja. .

MARRASKUU 2020

Talouskatsaus marraskuu 2020

(klikkaa kuvaa, pptx)     

TOUKOKUU 2019

Toukokuun 2019 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2018. Katsaus julkaistaan tällä kertaa laajennettuna kalvosarjana. 

Talouskatsaus toukokuu 2019

(klikkaa kuvaa, pptx)   

JOULUKUU 2018

Joulukuun 2018 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2018. Katsauksen erikoisteemoja ovat matkailu, RIS3-tavoitteiden monitorointi, sininen kasvu ja Satakunnan teollisuus muuttuvassa maailmassa.  

Talouskatsaus joulukuu 2018

(klikkaa kuvaa, pdf)

KESÄKUU 2018

Kesäkuun 2018 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2017. Katsauksen erikoisteemoja ovat automaation hyödyntäminen, älykäs seutukunta sekä Suomen ja Satakunnan vesihuolto ja sen turvallisuus.

Talouskatsaus kesäkuu 2018

(klikkaa kuvaa, pdf)

JOULUKUU 2017

Joulukuun 2017 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuun 2017. Katsauksen erikoisteema on älykäs erikoistuminen.

Talouskatsaus kesäkuu 2017

(klikkaa kuvaa, pdf)

KESÄKUU 2017


Kesäkuun 2017 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat maaliskuulta 2017. Katsauksen erikoisteema on älykäs erikoistuminen.

(klikkaa kuvaa, pdf)

JOULUKUU 2016

Joulukuun 2016 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2016. Katsauksen erikoisteema on älykäs erikoistuminen.

Talouskatsaus joulukuu 2016

(klikkaa kuvaa, pdf)

KESÄKUU 2016

Kesäkuun 2016 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2015. Katsauksen erikoisteema on yritysverkostot ja älykäs erikoistuminen.

Talouskatsaus kesäkuu 2016

(klikkaa kuvaa, pdf)

JOULUKUU 2015

Joulukuun 2015 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2015. Katsauksen erikoisteema on ennakoiva hyvinvointimittaristo.

 • Mediatiedote 26.11.2015 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 26.11.2015 (.ppt)
 • Luvut ja kuviot (.doc)
Talouskatsaus joulukuu 2015

(klikkaa kuvaa, pdf)

KESÄKUU 2015

Kesäkuun 2015 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2014. Katsauksen erikoisteema on Satamittari.

 • Mediatiedote 27.5.2015 (.pdf)
 • Kalvotiivistelmä 27.5.2015 (.pdf)
 • Luvut ja kuviot (.pdf)
Talouskatsaus kesäkuu 2015

(klikkaa kuvaa, pdf)

JOULUKUU 2014

Joulukuun 2014 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2014. Katsauksen erikoisteema on Suomen seutukuntien kilpailukyky sekä erikoistuminen.

 • Mediatiedote 26.11.2014 (.pdf)
 • Kalvotiivistelmä 26.11.2014 (.pdf)
 • Luvut ja kuviot (.pdf)
Talouskatsaus joulukuu 2014

(klikkaa kuvaa, pdf)

KESÄKUU 2014

Kesäkuun 2014 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2013. Katsauksen erikoisteema on tapahtumatuotannon aluetaloudellisten vaikutusten arviointi.

 • Mediatiedote 27.5.2014 (.pdf)
 • Kalvotiivistelmä 27.5.2014 (.pdf)
 • Luvut ja kuviot (.pdf)
Talouskasvu kesäkuu 2014

(klikkaa kuvaa, pdf)

MARRASKUU 2013

Marraskuun 2013 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2013. Katsauksen erikoisteema on Satakunnan ja Varsinais-Suomen matkailutulo- ja työllisyys.

 • Mediatiedote 27.11.2013 (.pdf)
 • Kalvotiivistelmä 27.11.2013 (.pdf)
 • Luvut ja kuviot (.pdf)
 • Satakunnan ja Varsinais-Suomen matkailutulo- ja -työllisyystutkimuksen mediatiedote (RegTour-malli) (.pdf)
 • Satakunnan ja Varsinais-Suomen matkailutulo- ja -työllisyystutkimuksen kalvotiivistelmä (RegTour-malli) (.pdf)
Talouskatsaus marraskuu 2013

Lisätietoa alueellisesta matkailun tutkimusohjelmasta

(klikkaa kuvaa, pdf)

KESÄKUU 2013

Kesäkuun 2013 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2012. Katsauksen erikoisteema on LNG (nesteytetty maakaasu) ja sen mahdollisuudet Satakunnassa.

 • Mediatiedote 29.5.2013 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 29.5.2013 (.ppt)
 • Luvut ja kuviot (.doc)
Talouskatsaus kesäkuu 2013

(klikkaa kuvaa)

MARRASKUU 2012

Marraskuun 2012 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2012. Katsauksen erikoisteema on aikuisopiskelun ohjauksen merkittävyys.

 • Mediatiedote 27.11.2012 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 27.11.2012 (.ppt)
 • Luvut ja kuviot (.doc)

Talouskasvu marraskuu 2012

(klikkaa kuvaa)

KESÄKUU 2012

Kesäkuun 2012 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2011. Katsauksen erikoisteema on Satakunnan puutuoteteollisuuden, elektroniikka- ja sähköteollisuuden, tilitoimistojen ja kuntien talouspalvelukeskusten taloudellisten toimintaedellytysten ja
kriittisten menestystekijöiden analyysi.

 • Mediatiedote 29.5.2012 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 29.5.2012 (.ppt)
 • Luvut ja kuviot (.doc)
Talouskatsaus kesäkuu 2012

(klikkaa kuvaa)

MARRASKUU 2011

Marraskuun 2011 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2011. Katsauksen erikoisteema on matkailu.

 • Mediatiedote 30.11.2011 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 30.11.2011 (.ppt)
 • Luvut ja kuviot (.doc)
Talouskasvu marraskuu 2011

(klikkaa kuvaa)

KESÄKUU 2011

Kesäkuun 2011 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2010. Katsauksen erikoisteema on ennakointi.

 • Mediatiedote 1.6.2011 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 1.6.2011 (.ppt)
 • Luvut ja kuviot (.pdf)
Talouskasvu kesäkuu 2011

(klikkaa kuvaa)

MARRASKUU 2010

Marraskuun 2010 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2010. Katsauksen erikoisteema on väestö.

 • Mediatiedote 30.11.2010 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 30.11.2010 (.ppt)
 • Luvut ja kuviot (.pdf)
Talouskatsaus marraskuu 2010

(klikkaa kuvaa)

KESÄKUU 2010

Kesäkuun 2010 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2009. Lisäksi katsauksessa käsitellään mm. globalisaation aluevaikutuksia.

 • Mediatiedote 1.6.2010 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 1.6.2010 (.ppt)
 • Luvut ja kuviot (.doc)
Talouskatsaus kesäkuu 2010

(klikkaa kuvaa)

MARRASKUU 2009

Marraskuun 2009 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2009. Lisäksi katsauksessa käsitellään Satakunnan tytäryhtiötaloutta ja seutukuntien kilpailukyvyn muutosta sekä tarkastellaan muovi-, ravintola- ja energia-alan yritysten kriittisiä menestystekijöitä.

 • Mediatiedote 26.11.2009 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 26.11.2009 (.ppt)
 • Luvut ja kuviot (.doc)
Talouskatsaus marraskuu 2009

(klikkaa kuvaa)

KESÄKUU 2009

Kesäkuun 2009 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2008. Lisäksi katsauksessa käsitellään Satakunnan seutukuntien pitkän aikavälin kilpailukyvyn muutosta ja tarkastellaan metalli-, muovi- ja energia-alan yritysten sekä ravintola-alan taloudellisia toimintaedellytyksiä.

 • Mediatiedote 3.6.2009 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 3.6.2009 (.ppt)
 • Luvut ja kuviot (.doc)
Talouskatsaus kesäkuu 2009

(klikkaa kuvaa)

MARRASKUU 2008

Marraskuun 2008 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2008. Lisäksi katsauksessa tarkastellaan Olkiluodon kolmannen ydinvoimalan rakennushankkeen talousvaikutuksia, maakunnan nousevien palvelualojen menestysedellytyksiä sekä Satakunnan seutukuntien kilpailukyvyn kehitystä.

 • Mediatiedote 27.11.2008 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 27.11.2008 (.ppt)
Talouskatsaus marraskuu 2008

(klikkaa kuvaa)

KESÄKUU 2008

Kesäkuun 2008 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2007. Lisäksi katsauksessa tarkastellaan Satakunnan seutukuntien kilpailukykyä ja maakunnan nousevien palvelualojen taloudellisia toimintaedellytyksiä.

 • Lehdistötiedote 10.6.2008 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 10.6.2008 (.ppt)
Talouskatsaus kesakuu 2008

(klikkaa kuvaa)

MARRASKUU 2007

Marraskuun 2007 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2007. Katsauksessa tarkastellaan myös Satakunnan yrittäjyysasenteita sekä esitellään maakunnan toimialojen menestystekijöitä.

 • Lehdistötiedote 29.11.2007 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 29.11.2007 (.ppt)
Talouskatsaus marraskuu 2007

(klikkaa kuvaa)

KESÄKUU 2007

Kesäkuun 2007 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2006. Katsauksessa kerrotaan myös Satakunnan elintarvikeklusterin kehittäjistä sekä esitellään tuloksia maakunnan toimialojen tilinpäätösanalyyseistä.

 • Lehdistötiedote 7.6.2007 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 7.6.2007 (.ppt)
Talouskatsaus kesäkuu 2007

(klikkaa kuvaa)

MARRASKUU 2006

Marraskuun 2006 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2006. Katsauksessa kerrotaan myös hyvinvointipalveluyrityksistä osana sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmää sekä esitellään tuloksia maakunnan toimialojen tilinpäätösanalyyseistä.

 • Lehdistötiedote 30.11.2006 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 30.11.2006 (.ppt)
Talouskatsaus marraskuu 2006

(klikkaa kuvaa)

KESÄKUU 2006

Kesäkuun 2006 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2005. Erikoisteemoina ovat innovaatio- ja kehittämistoiminta satakuntalaisten yritysten kannattavuuden parantamiskeinona sekä Porin yliopistokeskuksen toiminnan kehitys ja aluetaloudelliset vaikutukset.

 • Lehdistötiedote 6.6.2006 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 6.6.2006 (.ppt)
Talouskatsaus kesäkuu 2006

(klikkaa kuvaa)

MARRASKUU 2005

Marraskuun 2005 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2005. Erikoisteemoina ovat satakuntalaisten yritysten menestystekijät ja Jämin matkailuklusteri.

 • Lehdistötiedote 30.11.2005 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 30.11.2005 (.ppt)
Talouskatsaus marraskuu 2005

(klikkaa kuvaa)

KESÄKUU 2005

Kesäkuun 2005 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2004. Erikoisteemana on satakuntalaisten yritysten taloudellinen suorituskyky.

 • Lehdistötiedote 07.06.2005 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 07.06.2005 (.ppt)
Talouskatsaus kesäkuu 2005

(klikkaa kuvaa)

MARRASKUU 2004

Marraskuun 2004 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2004. Erikoisteemana on Villilän studioklusteri.

 • Lehdistötiedote 23.11.2004 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 23.11.2004 (.ppt)
Talouskatsaus marraskuu 2004

(klikkaa kuvaa)

KESÄKUU 2004

Kesäkuun 2004 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2003. Erikoisteemana on maakunnan kilpailukyky.

 • Lehdistötiedote 9.6.2004(.doc)
 • Kalvotiivistelmä 9.6.2004 (.ppt)
 • Talouskatsauksen graafit 04/1 (.ppt)
Talouskatsaus kesäkuu 2004

(klikkaa kuvaa)

MARRASKUU 2003

Marraskuun 2003 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat liikevaihdon ja viennin osalta toukokuulta ja palkkasumman osalta kesäkuulta. Erikoisteemana on työllisten ikärakenne.

 • Lehdistötiedote 27.11.2003(.doc)
 • Talouskatsauksen graafit 03/2 (.ppt)
Talouskatsaus marraskuu 2003

(klikkaa kuvaa)

KESÄKUU 2003

Kesäkuun 2003 numero oli Satakunnan taloukatsauksen ensimmäinen numero. Viimeisimmät tiedot ovat katsauksessa liikevaihdon ja viennin osalta joulukuulta 2002 ja palkkasumman osalta tammikuulta 2003.

 • Lehdistötiedote 18.6.2003 (.doc)
 • Talouskatsauksen graafit 03/1 (.ppt)


Satakunnan talous -katsauksen ovat rahoittaneet Länsi-Suomen Osuuspankki, Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy, Porin yliopistokeskus, Prizztech Oy, Satafood Kehittämisyhdistys ry, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunnan kauppakamari, Satakunnan Yrittäjät ry, Satakuntaliitto ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö

Talouskasvu kesäkuu 2003

(klikkaa kuvaa)

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen
puh. 044 711 4350
etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi

Sivu päivitetty 9.03.2021