Talous

Kriisikuntatarkastelu

(Teksti ja kuviot: Jani-Petri Laamanen ja Allan Seuri) Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevalla kunnalla (eli ns. kriisikunnalla) viitataan sellaiseen kuntaan, jonka talouden tietyt tunnusluvut ylittävät valtioneuvoston asetuksella (205/2011) säädetyt raja-arvot. Lain kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta mukaan tällaisen kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi. …

Kriisikuntatarkastelu Lue lisää »

Uutisarkisto

Satamittarin vanhat uutiset Tähän osioon kerätään Satamittarin vanhoja uutisia marraskuusta 2011 alkaen. Alla olevista linkeistä on nähtävissä kunkin vuoden Satamittarin uutiset. Vuoden 2011 osalta saatavilla on vain 30.11. ja sitä tuoreemmat uutiset. Uusimmat päivitykset ovat nähtävissä etusivulla. Uutisarkisto 2019 Uutisarkisto 2018 Uutisarkisto 2017 Uutisarkisto 2016 Uutisarkisto 2015 Uutisarkisto 2014 Uutisarkisto 2013 Uutisarkisto 2012 Uutisarkisto 2011 Sivu …

Uutisarkisto Lue lisää »

Kuntatalouden uutiset

MUUTOSTA JOHTAMASSA Hyvät käytännöt ja vaikuttavuus kuntapalvelujen tuotannossa -seminaari järjestettiin 14.10.2009 klo 14.15–17.30 Porin yliopistokeskuksessa. Seminaarin järjesti Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö. Seminaari tarjoaa kunta-alan toimijoille ajankohtaista tietoa ja kokemuksia kuntapalvelujen tuottamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarkoituksena on keskustella mm. palvelutuotannon toimintaympäristön muutoksista, hyvien käytäntöjen levittämisestä ja palvelujen vaikuttavuudesta. Miten toimintaympäristön muutostrendit näyttäytyvät erilaisissa palveluntuottamisen malleissa? Millaisia hyviä …

Kuntatalouden uutiset Lue lisää »

Kuntien tuloverotus

(Teksti ja kuviot: Jani-Petri Laamanen ja Allan Seuri) Satakunnan tuloveroprosentin keskiarvo on hieman koko maan keskiarvoa alhaisempi, mutta joka toisella Satakunnan kunnalla tämä tunnusluku yli 0,5 prosenttiyksikköä koko maan keskiarvoa korkeampi. Tuo kriisikuntakriteereihin kuuluva raja-arvo (19,67 %) on merkitty kuvioon punaisella. Lisätietoa sivuilla käytetyistä kuntatalouden mittareista:Laamanen, J.-P. ja Saari, S. (2009). Kuntatalouden tilan arviointi ja mittarit …

Kuntien tuloverotus Lue lisää »

Kuntien maksuvalmius

(Teksti ja kuviot: Jani-Petri Laamanen ja Allan Seuri) Kuntien maksuvalmius on Satakunnan kunnissa keskimäärin hieman heikompi kuin muualla maassa, mutta taustalla on suuria eroja eri kuntien välillä. Maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyydellä, joka ilmaisee sen, monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Tässä tunnusluvussa on suurta vaihtelua eri kuntien välillä. Lisätietoa sivuilla käytetyistä kuntatalouden mittareista:Laamanen, J.-P. …

Kuntien maksuvalmius Lue lisää »

Kuntien vakavaraisuus

(Teksti ja kuviot: Jani-Petri Laamanen ja Allan Seuri) Satakunnassa kunnat ovat selkeästi vakavaraisempia kuin muualla Suomessa. Alla tarkastellaan vakavaraisuutta neljän eri tunnusluvun kautta. Mikäli tunnusluku on ns. kriisikuntakriteeri, raja-arvo on merkitty kuvioon punaisella. Vakavaraisuuden mittarit ovat: Omavaraisuusaste Suhteellinen velkaantuneisuus-% Rahoitusvarallisuus € / asukas Lainakanta € / asukas Kunnan omavaraisuusaste kuvaa oman pääoman suhdetta koko pääomaan. Tämä …

Kuntien vakavaraisuus Lue lisää »

Kuntien tulojen ja menojen tasapaino

(Teksti ja kuviot: Jani-Petri Laamanen ja Allan Seuri) Satakunnan kuntien tulojen ja menojen tasapaino on hieman maan keskitasoa heikompi. Taseeseen kertynyttä ylijäämää maakunnassa asukasta kohti oli noin 300 euroa koko maan keskiarvoa vähemmän ja joissakin kunnissa alijäämä oli hälyttävän korkea. Alla esitellään erilaisia tunnuslukuja aihealueesta. Kunnan tulojen ja menojen tasapainon mittarit ovat: Vuosikate € / …

Kuntien tulojen ja menojen tasapaino Lue lisää »

Kuntatalous

Tällä sivulla tarkastellaan Satakunnan kuntien taloudellista tilaa. Tarkastelut tehdään kuntien tilinpäätöstiedoista laskettujen tunnuslukujen avulla. HUOM! Tuotetut tiedot on tehty kertatutkimuksena eikä aineistoja tällä hetkellä päivitetä.  (Teksti ja kuviot: Jani-Petri Laamanen ja Allan Seuri) Kuntatalouden tila ja sen mittarit voidaan jakaa kolmeen osaan: Tulojen ja menojen tasapaino Vakavaraisuus Maksuvalmius Alasivuilla tarkastellaan näitä kuntatalouden ulottuvuuksia ja lisäksi kuntien …

Kuntatalous Lue lisää »

Suurimmat yritystyönantajat kunnittain

Tästä voi ladata Satakunnan suurimpien työnantajien listan kunnittain Excel-tiedostona. Tiedosto sisältää omilla välilehdillään jokaisen Satakunnan kunnan 20 suurinta työnantajayritystä/yhdistystä. Tiedot ovat vuodelta 2017. Listassa on myös yhdistyksiä, seurakunnat sekä kunnallisia tai kuntayhtymien ja valtion liikelaitoksia sekä osakeyhtiöitä. Katso myös koko maakunnan kärkilista. HUOM! Listassa saattaa olla puutteita ja epätäsmällisyyksiä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen toimipaikkarekisteriin, jonka henkilöstöä koskevat tiedot …

Suurimmat yritystyönantajat kunnittain Lue lisää »

Satakunnan suurimmat yritystyönantajat

Ohessa on Satakunnan suurimmat yritystyönantajat vuosilta 2006-2017 (vuoden 2008 tiedot eivät ole saatavilla aineistostamme). Vuoden 2016 tiedot sisältävät aiemmasta poiketen myös julkisen sektorin. Listassa saattaa olla puutteita tai epätäsmällisyyksiä, esim. Suomen Euromaster Oy sisältää koko Suomen osalta työpaikkojen määrän v. 2015 tiedoissa. Tiedot perustuvat vuoteen 2014 asti ja vuodesta 2016 eteenpäin Tilastokeskuksen aineistoihin, jotka ovat …

Satakunnan suurimmat yritystyönantajat Lue lisää »