Kuntatalous

Tällä sivulla tarkastellaan Satakunnan kuntien taloudellista tilaa. Tarkastelut tehdään kuntien tilinpäätöstiedoista laskettujen tunnuslukujen avulla. HUOM! Tuotetut tiedot on tehty kertatutkimuksena eikä aineistoja tällä hetkellä päivitetä. 

(Teksti ja kuviot: Jani-Petri Laamanen ja Allan Seuri)

Kuntatalouden tila ja sen mittarit voidaan jakaa kolmeen osaan:


Alasivuilla tarkastellaan näitä kuntatalouden ulottuvuuksia ja lisäksi kuntien tuloverotuksen tasoa. Erillisellä alasivulla esitellään Satakunnan kuntien taloutta nk. kriisikuntakriteerien osalta. Sivuilla esiintyvien kuvioiden koko maan keskiarvot ovat väestöllisesti painotettuja, mutta Satakunnan keskiarvot ovat maakunnan kuntien painottamattomia keskiarvoja. Poikkeus tähän on tulovero-osio, jonka maakuntakohtainen keskiarvo on painotettu verotettavien tulojen mukaan.

Kuntatalouden yleiskuva Satakunnassa 2011

Useimpien tunnuslukujen suhteen Satakunta seuraa valtakunnallista keskiarvoa, mutta maakunnan sisällä eri kuntien välillä on suuria eroja kaikissa tunnusluvuissa. Verrattuna vuoteen 2010 kuntien tulojen ja menojen tasapaino on heikentynyt maakunnassa, ja seitsemässä kunnassa vuosikate oli negatiivinen. Velkaantuneisuuden osalta Satakunnan kunnat ovat melko hyvässä kunnossa verrattuna muuhun Suomeen: Suhteellinen velkaantuneisuus jää yhtä lukuunottamatta kaikissa kunnissa alle koko maan keskiarvon. Tuloverotus ei ollut 2011 maakunnassa nousussa, toisin kuin koko maassa keskimäärin. Vaikka yksittäisiä valtioneuvoston asettamia kuntatalouden raja-arvoja (nk. kriisikuntakriteerit) ylitettiinkin hieman enemmän kuin aiemmin, vuosi 2011 ei tuonut maakuntaan uusia kriisikuntia.

Lisätietoa sivuilla käytetyistä kuntatalouden mittareista:
Laamanen, J.-P. ja Saari, S. (2009). Kuntatalouden tilan arviointi ja mittarit – Sovelluskohteena Satakunnan kuntien talous 1998-2007. Julkaisusarja A – Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, Nro 29/2009.
Koko tutkimus (pdf, 604 kB)

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen
puh. 044 711 4350
etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi

Sivu päivitetty 9.05.2019