Ennakointi

Ennakoinnin ohjeet ja materiaalit

Työelämäyhteistyön muistiopohja Sivujen tulkinta Ennakointikamari toimintamalli -ohjeita toteutukseen Koulutuksen ennakointiseminaari 14.10.2014 Ennakointivalmennusten materiaalit Innotiimi Oy, J.Poskela Handouts 6.4.2014TrendityökaluSaffoHandouts 12.2.2014Opinto-ohjaajien ennakointivalmennus Ennakointivalmennuspäivät Ennakointivalmennuspäivät 1 – 3 Ennakointivalmennuspäivät 4 – 8 Sivu päivitetty 15.10.2015

Kulttuuri

Suhdannekehitys Luovien alojen (joukkoviestintä, muotoilu ja mainonta, taide ja kulttuuriperintö, viihde, urheilu ja käsityöalat) liikevaihdon sukellus jatkui voimakkaana Satakunnassa vuoden 2013 heinä–joulukuussa, joskin pudotus jäi selvästi lievemmäksi kuin saman vuoden keväällä. Koko maassa liikevaihto supistui loivemmin kuin Satakunnassa, mutta alan liikevaihto on kuitenkin jonkin verran alempi kuin ennen talouskriisiä vuonna 2008. Satakunnassa luovien alojen liikevaihto …

Kulttuuri Lue lisää »

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Satakunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa suurimmat ammattiryhmät ovat sosiaalialan työntekijät ja ohjaajat sekä sairaanhoitajat ja muut terveydenhuollon asiantuntijat, joita työskentelee maakunnassa vuonna 2025 yli neljä tuhatta (ks. TOP 10 -lista oikeassa reunassa). Molempien ammattiryhmien edustajat työskentelevät noin 80 prosenttisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Myös perus- ja lähihoitajia sekä siivoustyöntekijöitä työskentelee sosiaali- ja terveysalalla runsaasti. Suhdannekehitys Yksityisten sosiaali- …

Sosiaali- ja terveyspalvelut Lue lisää »

Kuljetus ja varastointi

Liikenne- ja logistiikkatyö jakautuu neljään ammattiryhmään, jotka sisältävät sekä työntekijä- että asiantuntija-ammatteja ja yrittäjiä. Suurin ammattiryhmä ovat maaliikennetyöntekijät ja -yrittäjät. Ennusteet työvoiman tarpeesta tässä ryhmässä vaihtelevat kuuden prosentin pudotuksen ja niukan kasvun välillä vuoteen 2025 mennessä. Lopputulos on seurausta maaliikennetyön ja putkijohtokuljetuksen alatoimialaennusteista ja tämän näkemyksen siirtämisestä ammattirakennevaihtoehtoihin. Viennin kehitys on joka tapauksessa avainasemassa. Logistiikan …

Kuljetus ja varastointi Lue lisää »

Matkailu, majoitus ja ravitseminen

Satakunnassa majoitus- ja ravitsemistoiminnan työpaikkojen määrä on kasvanut vuosien 2007 ja 2011 välillä kolmanneksen, runsaasta 2 300:sta 3 100:aan. Alan työpaikkojen kasvu on ollut siten merkittävää, vaikka suhdanteet ovat olleet heikkoja. Maakunnassa matkailu luo vuosittain alueen yrityksiin vajaat 2 000 henkilötyövuotta, joista osa sisältyy em. majoitus- ja ravitsemistoiminnan lukuihin. Valtaosa matkailun luomista yritystyöpaikoista sijoittuu kauppaan, …

Matkailu, majoitus ja ravitseminen Lue lisää »

Kauppa

Suurin palvelutyön työllistäjä on vähittäiskaupan toimiala, jolle on ennakoitu valtakunnallisesti merkittävä työllisten määrän kasvu ennustekaudella (v. 2025 saakka). Etenkin kaupan alan johtajien ja asiantuntijoiden määrä näyttää kasvavan vuoteen 2025 mennessä. Määrällisesti suurin ammattiryhmä ovat kauppiaat ja myyjät; sen koko säilyy maassa keskimäärin  yli 200 000 työllisenä. Ryhmään on ennakoitu pientä kasvua, vaikka verkkokaupan kasvun ennakoidaan …

Kauppa Lue lisää »

Rakentaminen

Rakennusalan työ jakaantuu käytännössä neljään eri ammattiryhmään. Määrällisesti suurin ryhmä ovat rakennustyöntekijät. Seuraavaksi suurimmat ovat sähkö- ja elektroniikkatyöntekijät sekä työkoneiden käyttäjät, joista vajaa puolet työskentelee rakennusalalla MITENNA:n ennusteen mukaan. LVI-asentajista kaksi kolmasosaa työskentelee rakentamisessa. Sen sijaan rakennusalan johtajat ja asiantuntijat -ryhmässä suurin osa työskentelee liike-elämän palveluissa kuten suunnittelutoimistoissa. Tähän ryhmään kuuluu sekä talonrakennuksen työnjohdollisia ammatteja (esim. …

Rakentaminen Lue lisää »

Metalliteollisuus

Vuonna 2025 koneiden, laitteiden sekä kulkuneuvojen valmistuksen lukumäärältään suurimmat ammatit ovat Satakunnassa metallityöntekijät, koneasentajat sekä konetekniikan asiantuntijat (ks. TOP 10 -lista oikeassa reunassa). Niiden osuus on noin 40 % koko ammattiryhmästä koneiden ja laitteiden sekä kulkuneuvojen valmistuksessa. Ala onkin tärkein metallialan ammattilaisten työllistäjä. Siten ao. toimiala on tärkeä seurattava, kun ennakoidaan metallialan ammattilaisten tarvetta tulevaisuudessa.  …

Metalliteollisuus Lue lisää »