Kuntatiedot Excel-taulukoina

Tietoa Satakunnan kunnista ja seutukunnista Excel-taulukoina

Alla on linkit Satakunnan kuntien ja seutukuntien tietoihin, jotka on tallennettu Excel–taulukoina. Jokaisesta kunnasta on julkaistu tiedot toimialoittaisesta liikevaihdon, työllisten ja työpaikkojen määrän kehityksestä vuosina 1993-2017. Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrät vuosilta 1995-2019 on saatavilla taulukoista. Lisäksi niistä löytyy tietoja työmarkkinoista ja väestöstä vuosilta 1993-2019. Vuosilta 2000-2017 löytyy veronmaksajan kotikunnan perusteella lasketut palkkasummatiedot, jotka kuvaavat mm. ostovoimaa. Mm. työttömyysasteen, väkiluvun ja työpaikkojen toimialarakenteen kehityksestä on laadittu kuvaajat omiin välilehtiin Excel-tiedostossa.

Seuraavat seikat kannattaa huomioida taulukoita tarkasteltaessa:

 • Aluejaon ajankohta vaihtelee tilaston aihepiiristä riippuen. Kuntaliitosten vaikutusten alkamisvuosi ja muut poikkeukset on mainittu viimeisellä sarakkeella.
 • Työllisten ja työpaikkojen määrä on kunkin vuoden viimeiseltä arkipäivältä.
 • Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto sisältää vuodesta 2008 alkaen myös jätehuollon.
 • Työttömien määrä (v. 2010 asti) ja työttömyysaste ovat vuosikeskiarvoja, seutukuntien aluejako em. tiedoissa on kunkin vuoden mukainen.
 • Väkiluku on vuoden viimeiseltä päivältä.
 • V. 2007 alkaen maatalouden (TOL A) toimialan 01 kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut sekä toimialan 024, metsätaloutta palveleva toiminta, liikevaihtoa ei tilastoida.
 • Palkkasumma on ilmoitettu bruttona ja se tarkoittaa kunkin alueen asukkaiden ansaitsemaa, yhteenlaskettua veronalaista palkkatuloa. Tieto on ennakollinen.
 • Yritysten lukumäärä on ajankohdalta 31.12.. Yrityskannan sekä aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten aikasarja ei ole vuonna 2013 ja sen jälkeen täysin vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa.
 • Osa tiedoista voi olla ennakkotietoja, jotka on merkitty tähdellä.
 • Taulukot sisältävät myös kuvioita omilla välilehdillään (yritysten liikevaihdon ja lukumäärän, aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrän, elinkeinorakenteen (=työllisten jakauman) sekä työpaikkojen toimialoittaisen määrän ja jakauman kehitys). Työpaikat, luvut -välilehti on tekninen apuväline kuvioiden piirtämisessä, eikä sisällä uutta tietoa.
 • Vuonna 2007 yritysten toimipaikkojen määrä kasvoi huomattavasti, sillä tilastoon sisällytettiin kaikki maatalousyritykset, joiden tulot maataloudesta ylittivät tilastorajan, 9636 euroa.
 • Pienissä kunnissa sähkö-, kaasu- ja vesihuollon sekä liike-elämän palveluiden liikevaihto voi olla joinain vuosina todellista alempi.

Sivu päivitetty 5.08.2020