Kriisikuntatarkastelu

(Teksti ja kuviot: Jani-Petri Laamanen ja Allan Seuri)

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevalla kunnalla (eli ns. kriisikunnalla) viitataan sellaiseen kuntaan, jonka talouden tietyt tunnusluvut ylittävät valtioneuvoston asetuksella (205/2011) säädetyt raja-arvot. Lain kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta mukaan tällaisen kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi.

Kunta voidaan todeta kriisikunnaksi mikäli

Taseen kertynyt alijäämä asukasta kohden on tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa, ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa.

Vuosien 2011 ja 2010 osalta tämä ehto täyttyi Lavian kunnassa, jonka taseen alijäämä asukasta kohden oli 1873 euroa vuonna 2011 ja 1834 euroa vuonna 2010. Lavia on kuitenkin ollut yllämainitussa selvityksessä jo aiempina vuosina, joten vuosi 2011 ei tuonut uusia kuntia selvityksen piiriin tällä kriteerillä katsottuna.

Kunta voidaan todeta kriisikunnaksi myös mikäli seuraavat kuusi kriteeriä täyttyvät kahtena vuonna peräkkäin

1. Vuosikate ilman harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen,
2. Tuloveroprosentti vähintään 0,5 yksikköä korkeampi kuin painotettu
keskiarvo,
3. Lainakanta asukasta kohden ylittää maan keskiarvon vähintään 50 %:lla,
4. Taseessa on kertynyttä alijäämää,
5. Omavaraisuusaste on alle 50 % ja
6. Suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 %

Vuonna 2011 mikään Satakunnan kunta ei täyttänyt kuin korkeintaan kolme yllämainituista kriteereistä ja seitsemän kuntaa (Eurajoki, Harjavalta, Karvia, Kiikoinen, Luvia, Pori ja Rauma) eivät täyttäneet yhtään kriisikuntakriteeriä. Alla olevasta taulukosta voi tarkastella Satakunnan kuntien yllä mainittujen kriteerien valossa. Kriisikuntaraja on merkitty punaisella kunkin yksittäisen kriteerin kohdalle. Huom! Alijäämäkriteeri on kuviossa asukasta kohti, ja kuvioon on merkitty myös 500 ja 1000 euron alijäämät, jotka liittyvät yllä mainittuun yksin ratkaisevaan raja-arvoon.

Lisätietoa sivuilla käytetyistä kuntatalouden mittareista:
Laamanen, J.-P. ja Saari, S. (2009). Kuntatalouden tilan arviointi ja mittarit – Sovelluskohteena Satakunnan kuntien talous 1998-2007. Julkaisusarja A – Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, Nro 29/2009.
Koko tutkimus (pdf, 604 kB)

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen
puh. 044 711 4350
etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi
Sivu päivitetty 5.03.2015