Etusivu > Tutkimuksia > Verkosto- ja kumppanuusjohtaminen

Verkosto- ja kumppanuusjohtaminen

KumppanuusAkatemia

KumppanuusAkatamia hankkeen tavoitteena on ikäihmisten koti- ja omaishoidon kehittäminen. Hankkeessa kehitetään ikäihmisten kanssa työskentelevien tahojen kumppanuus- ja verkosto-osaamista ja lisätään ymmärrystä palveluiden asiakaslähtöisyyden merkityksestä palveluiden kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on edistää yksityisen ja kolmannen sektorin integrointia osaksi ikäihmisten monitoimijaverkostoa. Lisäksi hankkeessa kehitetään sähköinen alusta ikäihmisten hoitoon osallistuvien tahojen verkottamiseen ja verkosto-osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on, että monitoimijaverkoston osaamista kehittämällä voidaan tuottaa paremmin integroituja palvelukokonaisuuksia ja asiakaslähtöisempiä koti- ja omaishoidon palveluita ikäihmisille.

Hankkeessa toteutetiin alueen toimijoiden haastatteluja, joiden perusteella ikäihmisen koti- ja omaishoidon verkostoja ja niiden toimivuutta tarkasteltiin. Alla aineistosta kirjoitettuja raportteja.

Yhdyspinnat ikäihmisen koti- ja omaishoidon verkostoissa

Verkostomaiset palvelut koti- ja omaishoidon kentällä

Asiakaslähtöisyys koti- ja omaishoidon verkostoissa

Sivu päivitetty 31.12.2019