Tervetuloa-Satamittari-sivustolle

SATAMITTARI on Satakunnan maakuntaa kuvaava julkinen tietopankki, johon kootaan Satakuntaa koskevaa tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoa. Satamittari tarkastelee ajankohtaisesti alueen elinkeinoelämän kehitystä ja tarjoaa kattavasti Satakunnan kehitykseen liittyvää tietoa. Satamittarista on myös saatavilla kattavia kuntataulukoita sekä infograafeja.

TILAA SATAMITTARIN UUTISET KÄTEVÄSTI SUORAAN SÄHKÖPOSTIISI TÄSTÄ!
(Linkki aukeaa Outlookiin, vaihtoehtoisesti lähetä sähköpostia Saku Vähäsantaselle, etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi)

SATAMITTARIN UUTISET: TUOREIMMAT PÄIVITYKSET

04.03.2021 Alustatalous tulee vahvasti matkailuun ja elämystalouteen

Alueiden ja toimialojen kehittämisessä digitaalista siirtymää tukevat panostukset ovat merkittävässä kasvussa. Yhä vahvemmin, niin EU:ssa kuin globaalisti, kestävän kehityksen vihreät ratkaisut ja digitaalisuus kulkevat käsi kädessä uudistaen toimialoja ja muovaten kansalaisten käyttäytymistä. Tämä digitaalinen siirtymä näkyy selvästi myös elämystalouden toimialoilla: matkailussa, tapahtumissa, sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa. Yleinen mielenkiinto ja kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan näkyvät selvästi muun muassa Google-hakujen globaalissa trenditarkastelussa. Vaikka tietoteknisen kehityksen aikakaudella digitaalinen muutos on edennyt harppauksin, suuren yleisön kiinnostus digitalisaatiota kohtaan ei ole milloinkaan ollut yhtä suurta globaalisti. Myös digitaalisten alustojen merkitys palvelujen tuotannossa, käytössä ja kokemisessa kasvaa.

Digitalisaatio

Tutkimus- ja konsulttiyhtiö Gartnerin mukaan koronakriisin aikana suhtautuminen digitaaliseen siirtymään, sen välttämättömyyteen ja tavoitteisiin on muuttunut. Muutosvauhti on yhä kovempaa ja digitaaliseen muutokseen ollaan nyt myös valmiimpia kuin ennen koronakriisiä. Tärkeitä muutosajureita ovat jo opitut tai vahvistuneet digitaaliset käytänteet, sekä halu löytää toimivia ratkaisuja uudessa maailmantilanteessa. Alustatalouden helposti skaalautuvat ketterät ratkaisut lisäävät palvelutarjonnan ja innovaatioiden mukautumiskykyä sekä resurssitehokkuutta. Pandemioiden yleistyessä, niin kasvu- kuin supistustarpeisiin mukautuvat palveluratkaisut ja niihin kytkeytyvät dynaamiset verkostot luovat yrityksille ja alueille edellytyksiä palautua yllättävistäkin shokeista. – Vaikka kansalaisten kokoontumista tai fyysisten palvelupisteiden aukioloaikoja rajoitettaisiin tilapäisesti merkittävästikin, digitaalisuuden ja uusien teknologioiden avulla on löydettävissä käytännöllisiä ja yhä älykkäämpiä ratkaisuja edistämään sosiaalista kanssakäymistä, elämyksiä ja osallisuuden kokemusta samanaikaisesti fyysisen etäisyyden säilyessä. – Digitaalinen alustatalous tuo myös työkaluja lisätä palvelujen saavutettavuutta & tavoittavuutta, ympärivuotisuutta ja loppukäyttäjän, työntekijän sekä asiakkaan kokemaa merkityksellisyyttä ja turvallisuutta kokonaisvaltaisesti.

Gartnerin strategisissa teknologiatrendeissä vuodelle 2021 nousevat keskiöön ihmiskeskeisyys, paikkariippumattomuus ja arvon toimittamisen mukautumiskyky. Teknologiatrendikuviossa alla listataan kypsymisvaiheessa olevia ja tulevaisuuden ratkaisuja. Kokemuskeskeisen palvelutalouden näkökulmasta merkillepantavaa on, että lisätyn todellisuuden (AR), virtuaalitodellisuuden (VR) ja esineiden internetin (IoT) kaltaisia nosteessa olevia teknologioita ei enää hetkeen ole Gartnerin arvostetulla trendikäyrällä mainittu.

Niin globaalin yleisen mielenkiinnon lisääntyminen digitalisaatiota ja alustatalouden ratkaisuja kohtaan, kuin käyttäjien ja yritysten kasvaneet valmiudet, yhteiskunnan tuki ja kannusteet, sekä elämystaloudelle tärkeiden älyteknologiaratkaisujen kypsyys antavat ymmärtää, että parempaa aikaa tarttua digitaalisen muutoksen mahdollisuuksiin ei ehkä maakunnissakaan tarvitse odottaa.

Älykkään elämystalouden Digi-ET-hanke (Satakunnan ELY-keskus) kutsuu vuoden 2021 aikana matkailun, kulttuurin, tapahtumien ja vapaa-ajan satakuntalaisia kehittäjiä, yrityksiä ja muita organisaatioita testaamaan ja ottamaan käyttöön työkaluja digitaalisten palvelupolkujen & kokemuksellisuuden ja saavutettavuuden kehittämiseksi. Älykkäät teknologiat ja alustatalouden ratkaisut mahdollistavat palvelujen, (matka)kohteiden ja alueiden brändin ja vetovoiman kehittämisen uusilla vuorovaikutteisilla ja osallistavilla keinoilla. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköt sekä Satakunnan ammattikorkeakoulu. Digi-ET pohjautuu Digiluonto Satakunta -hankkeessa pilotoituihin digitaalisiin konsepteihin ja ratkaisuihin.

Tuomas Pohjola (tuomas.pohjola(a)utu.fi)
Kirjoittaja toimii projektitutkijana ja hankekoordinaattorina edellä mainituissa matkailun ja elämystalouden digitalisaatiohankkeissa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä.

Artikkeli on julkaistu myös Digiluonto-hankkeen sivulla, www.digiluonto.fi


25.06.2020 Alueellista kilpailukykyä ja kestävyyttä älykkäillä palveluratkaisuilla

25.6.2020

SATAMITTARIN UUTISIA

Tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoa Satakunnasta

Alustatalouden monistettavien palveluratkaisujen muotoilu vuorovaikutteisuuden, paikkatietojen ja avoimen datan, sekä lisätyn todellisuuden teknologioiden yhdistelmin voi tarjota monelle palvelualan yritykselle ja verkostolle työkalut digi- ja tuottavuusloikan konkreettiseen toteuttamiseen.


19.11.2019 RAJAPINNAT PALVELUINTEGRAATION ESTEENÄ TAI TUKENA SOSIAALI– JA TERVEYDENHUOLLOSSA


11.06.2019 SATAKUNNAN VIENNIN ARVO NELJÄNNEKSI SUURIN 19 MAAKUNNASTA VUONNA 2018


15.05.2019 SATAKUNNAN TALOUS – NYKYTILA JA LÄHIAJAN NÄKYMÄT – TOUKOKUU 2019 ILMESTYNYT


06.05.2019 KUTSU – SATAKUNNAN TALOUS – NYKYTILA JA LÄHIAJAN NÄKYMÄT – TOUKOKUU 2019


29.03.2019 HEIKOSTA VÄESTÖKEHITYKSESTÄ HUOLIMATTA SATAKUNTA ON PYSTYNYT SUHTEELLISEN HYVIN PITÄMÄÄN ALUEELLA SYNTYNEET MAAKUNNASSA


07.03.2019 TUTKIJAT LAATIVAT KOKONAISKARTOITUKSEN SEUTU- JA MAAKUNTIEN ÄLYKKÄÄSTÄ ERIKOISTUMISESTA – UUSI TIETO TUKEE ALUEKEHITTÄMISTÄ SUOMESSA JA EU:SSA


11.02.2019 SATAKUNNAN VÄESTÖKATO ENNAKKOTIETOJEN MUKAAN HISTORIALLISEN SUURI V. 2018


28.01.2019 SATAKUNNAN TYÖLLISYYSASTE NOUSI NOPEASTI V. 2018 – TYÖTTÖMYYDEN LASKUKIN KÄRKILUOKKAA


21.12.2018 TEOLLISUUDEN ASEMA HEIKENTYNYT PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ SATAKUNNAN SUURIMMISSA TYÖNANTAJISSA

Sivu päivitetty 12.4.2021

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.