Rakentaminen

Rakennusalan työ jakaantuu käytännössä neljään eri ammattiryhmään. Määrällisesti suurin ryhmä ovat rakennustyöntekijät. Seuraavaksi suurimmat ovat sähkö- ja elektroniikkatyöntekijät sekä työkoneiden käyttäjät, joista vajaa puolet työskentelee rakennusalalla MITENNA:n ennusteen mukaan. LVI-asentajista kaksi kolmasosaa työskentelee rakentamisessa. Sen sijaan rakennusalan johtajat ja asiantuntijat -ryhmässä suurin osa työskentelee liike-elämän palveluissa kuten suunnittelutoimistoissa. Tähän ryhmään kuuluu sekä talonrakennuksen työnjohdollisia ammatteja (esim. vastaava mestari, vastaava rakennusmestari, työmaapäällikkö) että suunnittelutehtäviä kuten esimerkiksi arkkitehti, rakennussuunnittelija ja tutkija.

Asiantuntijaryhmän korostuminen selittyy sillä, että MITENNA:n ammattirakenne-ennusteessa on erityisesti painotettu asiantuntijatyön ja korkeaa osaamista vaativan työn osuutta. Rakentamisen toimialalla kasvu kohdistuu tähän ammattiryhmään. Toimialalla nähdään, että koulutustason nosto ja alan osaamisen kasvattaminen vahvistaisivat tulevaisuudessa myös vuorovaikutusta muiden toimialojen kanssa. Tällöin syntyisi aikaisempaa vahvempaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka osaltaan parantaisi kilpailukykyä ja lisäisi vientimahdollisuuksia. 

Suhdannekehitys

Rakentamisen suhdanteet ovat jatkuneet Satakunnassa melko vaisuina. Liikevaihto pysyi kuitenkin keskimäärin ennallaan vuoden 2013 jälkimmäisellä puoliskolla, mikä oli moneen muuhun toimialaan nähden kohtuullinen saavutus. Vaimeahkoa asuntorakentamista on paikannut liikerakentamisen nousu mm. Puuvillan kauppakeskustyömaan ansiosta. Maakunnan suhdannekuvaan vaikuttaa myös Olkiluodon ydinvoimalatyömaan vähittäinen hiljeneminen valmistumisen häämöttäessä. Yritysten tilanne vaikuttaa alueella kaksijakoiselta, sillä erityisesti voimakkaan, yli 15 %:n liikevaihdon nousun saavutti viime vuoden heinä–joulukuussa 39 % kannasta, vaikka liikevaihto ei koko alalla kohonnutkaan. Kaikkiaan liikevaihdon kasvattamiseen kyenneitä yrityksiä oli maakunnassa 49 % yrityskannasta. 

Satakunnan rakennusalan valopilkkuja ovat olleet 5–20 henkilöä työllistävät yritykset, joiden liikevaihto nousi syyskesällä peräti runsaat 11 %. Aivan vuoden lopussa kasvua kertyi vielä kolmisen prosenttia. Alle viiden ja yli 20 henkilön yritysten loppuvuosi sujui selvästi kehnommissa merkeissä, sillä niiden liikevaihto putosi kolmisen prosenttia. Palkkasumma kasvoi jonkin verran syyskesällä, mutta nousu taittui loka–joulukuussa. Henkilöstömäärät kohosivat Satakunnassa hieman vuoden 2013 heinä–joulukuussa, ja nousu ylsi jonkin verran maakunnan yritysten keskiarvoa nopeammaksi. 

Maassa keskimäärin rakennustoiminnan suhdannekuva pysyi myös melko laimeana viime vuoden lopulla, sillä liikevaihto ei kasvanut. Toisaalta alkuvuoteen 2013 verrattaessa liikevaihto ei enää laskenut. Palkkasumma kuitenkin kohosi hieman, mikä kertoo työllisyyden pysyneen kutakuinkin ennallaan tai korkeintaan vähän kohentuneen. Rakennusteollisuus RT ry:n mukaan viime vuonna korjausrakentamisen määrä ylitti uudisrakentamisen maassa keskimäärin, sillä talonrakennustöiden aloitukset vajosivat poikkeuksellisen alhaiselle tasolle, eikä nousua ole luvassa kuluvana vuonnakaan. Korjausrakentaminen sen sijaan jatkanee vakaata kolmen prosentin kasvuaan. Liike- ja toimistorakentamisen aloitukset miltei puolittuivat viime vuonna parin vuoden takaisesta. Pahin lienee kuitenkin nyt ohitettu, koska viime vuoden viimeisellä neljänneksellä luvat kasvoivat selvästi. Nousua on odotettavissa etenkin liikenteen rakennuksiin pääkaupunkiseudun mittavien hankkeiden myötä. Infrastruktuurin rakentamisen ennakoidaan supistuvan tänä vuonna, ja siinä odotukset näyttävät jatkossakin kehnoilta julkisen sektorin säästöjen vuoksi. Kaiken kaikkiaan rakentamisen määrä putoaa kokonaisuudessaan kuluvan vuoden aikana prosentin edellisvuodesta asunto- ja infrarakentamisen lamaantumisen vuoksi. Kuitenkin talouden elpyminen saattaa nostaa rakennusalan ensi vuonna jälleen parin prosentin kasvuun kolmen heikon vuoden jälkeen. 

EK:n mukaan rakentamisen valtakunnallinen luottamusindikaattori heikkeni huhtikuussa -29:een maaliskuun -28:sta. Luottamus on pysynyt jo parisen vuotta pitkän ajan keskiarvon, -7:n alapuolella. Alan yritykset kertovat tilauskantansa jääneen selvästi normaalia niukemmaksi ja myös täydennystä siihen on saatu tavanomaista hitaammin. Samoin henkilöstöodotukset ovat kehnot, koska työvoiman odotetaan vähenevän lähikuukausien aikana.

Sivu päivitetty 12.10.2014

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.