Kulttuuri

Suhdannekehitys

Luovien alojen (joukkoviestintä, muotoilu ja mainonta, taide ja kulttuuriperintö, viihde, urheilu ja käsityöalat) liikevaihdon sukellus jatkui voimakkaana Satakunnassa vuoden 2013 heinä–joulukuussa, joskin pudotus jäi selvästi lievemmäksi kuin saman vuoden keväällä. Koko maassa liikevaihto supistui loivemmin kuin Satakunnassa, mutta alan liikevaihto on kuitenkin jonkin verran alempi kuin ennen talouskriisiä vuonna 2008. Satakunnassa luovien alojen liikevaihto on tällä hetkellä valahtanut melko kauaksi vuosien 2008 ja 2011 huippusuhdanteiden tasosta. Siten ala on varsin suhdanneherkkä, ja se on kärsinyt melko pahasti epäedullisista suhdannekäänteistä. Maakunnan luovien alojen yrityksistä 45 % onnistui kuitenkin kohottamaan liikevaihtoaan ja yli 15 % kasvoi suunnilleen kolmannes yrityskannasta. Siten yritys- ja alakohtainen vaihtelu on pysynyt yhä suurena. Parhaiten ovat pärjänneet yli viisi henkilöä työllistävät yritykset, ja 5–20 henkilön yrityksissä kirjattiin loka–joulukuussa melkein 10 %:n roima kasvu syyskesän romahduksen jäljiltä.

Maassa keskimäärin kasvuun kykeni viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 43 % kannasta ja Satakunnan tapaan kolmannes kasvoi yli 15 %:n nopeaa vauhtia. Siten yritysten hajonta on ollut kohtuullisen suurta. Parhaiten ovat pärjänneet suuret, yli 250 henkilöä työllistävät yritykset, joiden liikevaihto kääntyi hienoiseen nousuun aivan vuoden lopulla. 50–250 työllistävien loppuvuosi sujui kehnoimmin kuuden prosentin pudotuksen myötä. Alle 50 hengen pienissä yrityksissä liikevaihto kutistui vajaat kolme prosenttia. Luovien alojen palkkasumma putosi hieman sekä Satakunnassa että valtakunnallisesti. Siten alan työllisyys lienee heikentynyt. Koko maassa palkkasumma on nimellisesti vuoden 2008 tasoa, mutta Satakunnassa jonkin verran matalampi. Maakunnassa palkat putosivat eniten alle viiden hengen yrityksissä, ja pudotusta oli kymmenyksen verran. 5–20 henkilön yrityksissä kasvua kertyi hieman, mutta sitä suuremmissa palkkapotti putosi vähän. Siten työllisyyden kehitys lienee ollut heikointa aivan pienimmässä luokassa. Maassa keskimäärin palkat putosivat tasaisesti eri yrityskokoluokissa.   

Sivu päivitetty 12.10.2014

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.