Kuljetus ja varastointi

Liikenne- ja logistiikkatyö jakautuu neljään ammattiryhmään, jotka sisältävät sekä työntekijä- että asiantuntija-ammatteja ja yrittäjiä. Suurin ammattiryhmä ovat maaliikennetyöntekijät ja -yrittäjät. Ennusteet työvoiman tarpeesta tässä ryhmässä vaihtelevat kuuden prosentin pudotuksen ja niukan kasvun välillä vuoteen 2025 mennessä. Lopputulos on seurausta maaliikennetyön ja putkijohtokuljetuksen alatoimialaennusteista ja tämän näkemyksen siirtämisestä ammattirakennevaihtoehtoihin. Viennin kehitys on joka tapauksessa avainasemassa.

Logistiikan alatoimialoille on ennakoitu merkittäviä muutoksia. Suurin alatoimialoista on maaliikennekuljetus, jonka työllisten määrän kehitys riippuu suhdannevaihteluista. Ennuste vaihtelee 6 %:n laskun ja 4 %:n kasvun välillä maassa keskimäärin v. 2025 mennessä. Ero selittyy kansantalouteen ennustetuilla kasvueroilla, jotka vaikuttavat kuljetuspalveluiden kysyntään. VATT:n mukaan viennin kasvu lisää puolestaan tavarakuljetuksia ja kotimaisen kysynnän kasvu nostaa sekä tavarakuljetuksen että henkilökuljetuksen tarvetta.

Vesiliikenteen työllisten määrä kasvaa ennusteen mukaan 13-23 %:n verran valtakunnallisesti riippuen viennin kehityksestä. Ilmaliikenteen työllisten määrä kasvaa 0-4 %.  Vaihtoehtolaskelmassa ilma- ja vesiliikenteessä ennustekauden loppupuolella nimenomaan henkilöliikenteen osuus kasvaa ja tavarakuljetusten osuus vähentyy hieman.

Sivu päivitetty 12.10.2014

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.