Alkutuotanto ja elintarviketeollisuus

Työllisyyden ennakoidaan alenevan myös tulevaisuudessa, mutta huomattavasti hitaammin kuin edellisten 12 vuoden aikana. Perusuran mukaan työllisyys alenisi 5 600:lla vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaisi sitä, että nopein rakennemuutos toimialalla olisi jäämässä taakse. Tavoiteuran toimialaennusteessa työllisyyden ennakoidaan pienenevän huomattavasti enemmän kuin perusuralla ja nopeammin kuin viime vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Tavoiteuran toimialaennusteen mukaan työllisten määrä vähenisi 20 400:lla vuosina 2008–2025. Tavoiteuran toimialaennusteessa työllisyyden kasvuodotukset koskevat enemmän muita toimialoja, joiden käyttöön jää maatalouden supistuessa enemmän työvoimaa. Puutarhayrittäjien ja työntekijöiden ammattiryhmä on ainoa, jonka ennakoidaan kasvavan molemmissa ennustevaihtoehdoissa. Tavoitekehityksen suurempi kasvu perustuu viherrakentamisen ja puutarhakaupan kasvuun.

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksessa (TOL 10, 11) työllisten määrä Suomessa vuonna 2007 oli 36 500. Työllisten määrä laskee vuosien 2007 ja 2025 välillä peruskehityksessä jopa 46 prosenttia. Elintarviketeollisuuden kehityksestä on lyhyellä aikavälillä VATT:n ennustetta suotuisampia arvioita (esim. ETLA), ja teollisuus itse arvioi pitkällä aikavälillä noin viidenneksen vähennyksen työllisten määriin toimialalla. VATT onkin arvioinut, että historiatietoihin perustunut lähtökohta toimialan tuottavuuden kasvusta ja kysyntärakenteesta tuotti peruslaskelmassa epärealistisen kehityksen työllisyydelle. Näin ollen tavoitekehityksen ennuste, jossa työllisten määrä laskee ennustekauden aikana 23 prosenttia, vastaa paremmin teollisuudenkin näkemyksiä. Tavoitevaihtoehdossa on oletus, että ulkomaiselle kysynnälle löytyy korvaavaa kysyntää kotimaasta. Alalle arvioidaan syntyvän lisää pienyrittäjyyttä panimo- ja juoma-alalla sekä ruoka-alalla. Keskittyminen jatkuu tulevaisuudessakin, mutta mitään suurta muutosta ei ole näköpiirissä seuraavien 15 vuoden aikana. Tuonnin lisääntyminen vaikuttaa, ja alan toimintaympäristö muuttuu jo lähivuosina.

Suhdannekehitys

Elintarviketeollisuuden kasvu hyytyi vuoden 2013 syksyllä, mutta ainoana suurista teollisuuden aloista elintarvikkeiden valmistus kykeni välttämään liikevaihdon laskun Satakunnassa. Maassa keskimäärin liikevaihto kohosi edelleen tasaisen maltillisesti. Ainakin Satakunnassa kasvun hyytyminen johtuu alle viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä, joiden liikevaihto romahti noin viidenneksen viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Niiden osuus alan yrityskannasta on kaksi kolmasosaa. Suuremmat yritykset pystyivät vielä syyskesällä selvään kasvuun, joka sekin tyrehtyi aivan vuoden lopulla. Maakunnassa kuitenkin kasvun lopahtamisesta huolimatta vajaa puolet alan yrityksistä kykeni kohottamaan liikevaihtoaan loppuvuonna ja yli 15 %:n nousu onnistui runsaalta neljännekseltä yrityksistä. Palkkasumman kasvuvauhti pysyi sen sijaan entisissä lukemissa myös Satakunnassa, mikä viestii alan työllisyyskehityksen ja ainakin osin tuotannon tason pysymisestä olosuhteisiin nähden kohtuullisena. Valtakunnallisesti elintarviketeollisuuden teollisuustuotannon määrä romahti tammikuussa 2014 kymmenyksen, mutta kasvoi helmikuussa 3,5 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.   

Sivu päivitetty 12.10.2014

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.