Kuntien vakavaraisuus

(Teksti ja kuviot: Jani-Petri Laamanen ja Allan Seuri)

Satakunnassa kunnat ovat selkeästi vakavaraisempia kuin muualla Suomessa. Alla tarkastellaan vakavaraisuutta neljän eri tunnusluvun kautta. Mikäli tunnusluku on ns. kriisikuntakriteeri, raja-arvo on merkitty kuvioon punaisella.

Vakavaraisuuden mittarit ovat:

  • Omavaraisuusaste
  • Suhteellinen velkaantuneisuus-%
  • Rahoitusvarallisuus € / asukas
  • Lainakanta € / asukas

Kunnan omavaraisuusaste kuvaa oman pääoman suhdetta koko pääomaan. Tämä tunnusluku on myös yksi kriisikuntakriteeri ja kuvioon on merkitty punaisella tämän kriteerin raja-arvo 50 prosenttia.

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo kuinka suuri osuus kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tämä tunnusluku on myös yksi kriisikuntakriteeri ja kuvioon on merkitty punaisella tämän kriteerin raja-arvo 50 prosenttia.

Rahoitusvarallisuus asukasta kohti mittaa kunnan likvidejä varoja, kun niistä on vähennetty velat.

Lainakanta asukasta kohti kuvaa yleisellä tasolla kunnan velkaantuneisuutta. Harjavallalla, Karvialla ja Raumalla ei ole juuri lainkaan velkaa asukasta kohti. Tämä tunnusluku on myös yksi kriisikuntakriteeri ja kuvioon on merkitty punaisella tämän kriteerin raja-arvo 3055,5 euroa.

Lisätietoa sivuilla käytetyistä kuntatalouden mittareista:
Laamanen, J.-P. ja Saari, S. (2009). Kuntatalouden tilan arviointi ja mittarit – Sovelluskohteena Satakunnan kuntien talous 1998-2007. Julkaisusarja A – Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, Nro 29/2009.
Koko tutkimus (pdf, 604 kB)

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen
puh. 044 711 4350
etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi

Sivu päivitetty 5.03.2015