Investoinnit

Tällä sivulla tarkastellaan Satakunnan ja sen seutukuntien sekä koko maan investointien kehitystä.

Investointien kehitys Satakunnassa ja koko maassa 2000-2016

Investointien tarkastelussa käytetään kolmea mittaria: investointien vuosittaista määrää, investointien indeksoitua kehitystä, jossa vuosi 2000=100, sekä investointiastetta. Investoinnit ovat suhdanneherkkiä, joten vuosittaiset vaihtelut voivat olla suuria.

Tarkemmat tiedot saa kuviota klikkaamalla, *=ennakkotieto

Investointien arvo (nimellisin hinnoin) on kasvanut 49,6 % Satakunnassa verrattaessa vuotta 2000 vuoteen 2016. Vuosien 2000 ja 2014 välisenä aikana investoinnit kasvoivat 40 %, sillä vuodet 2013 ja 2015 jäivät hyvin vaisuiksi. Mikäli verrokkina on vuosi 2010 (vs. 2016), jää nousu 26 %:iin, sillä taantuma vähensi investointeja selvästi. Vuoden 2016 aikana investointien nimellinen arvo kasvoi Satakunnassa erittäin nopeasti, 17,5 %, sillä teollisten investointien arvo lähes kaksinkertaistui. Maassa keskimäärin kasvua kirjattiin 9,7 %. Investointien arvo nousi vuoden 2016 kuluessa Rauman seutukunnassa 15,7 %, Porin seutukunnassa 9,8 % ja Pohjois-Satakunnassa peräti 80,6 %. 


Pitkän ajan kasvusta merkittävä osa on syntynyt vuoden 2004 jälkeen todennäköisesti Olkiluodon kolmannen ydinvoimalan rakennustyön ansiosta sekä vuonna 2016 teollisten investointien nousun myötä. Koko maassa investointien nimellinen arvo onkin kohonnut vuosina 2000-2016 Satakuntaa hieman niukemmin, 48,9 %, mutta kasvu olisi suurempikin ilman vuosien 2013-14 laskua. 

Satakunnan seutukuntien väliset erot kehityksessä ovat olleet melko suuria. Vuosina 2000-2016 on Pohjois-Satakunnan ja Rauman seutukuntien investointien kasvu ylittänyt valtakunnan tason, sillä kasvua on kertynyt Pohjois-Satakunnassa 65,9 % ja Rauman seudulla 49,2 %. Porin seutukunnassa nousu on jäänyt vähän maan keskiarvon alle, 46,7 %:iin. Seutukunnissa kehitys on ollut vuositasolla hyvin vaihtelevaa investointien luonteesta johtuen. Keskimääräinen kehitys on kuitenkin ollut selvästi positiivista.

Tarkemmat tiedot saa kuviota klikkaamalla, *=ennakkotieto

Satakunnassa investoidaan hieman alle valtakunnallisen tason

Investointiaste kuvaa investointien suhdetta BKT:hen, jolloin saadaan suhdeluku siitä, kuinka suuri osa siitä käytetään investointeihin.

Satakunnan investointiaste on ollut tällä vuosituhannella hieman alle koko maan tason 20 %:n tuntumassa, ja ero on pysynyt suunnilleen ennallaan. Olkiluodon kolmannen ydinvoimalan rakennustyö on nostanut Rauman seudun investointiastetta 2000-luvun puolivälissä. Vuonna 2008 alkaneen taantuman myötä maakunnan seutukuntien investointiasteet ovat pudonneet. Vuosi 2016 muodostaa piristävän poikkeuksen teollisuuden investoitua aiempaa voimakkaammin. 

Talouden suhdannevaihtelut näkyvät siten investointeissa. Pohjois-Satakunnan ja Rauman seudulla investointiaste putosi vuonna 2008 selvästi. Pohjois-Satakunnassa lasku alkoi vuotta aiemmin, v. 2007. Porin seudulla investointiaste pieneni vuosina 2009-10 taantumassa. Kasvuun se lähti vuonna 2011. Rauman seutukunnassa vuoden 2010 jälkeen aste on kohonnut jyrkästi. Pohjois-Satakunnassa investointiaste on supistunut vuoden 2009 jälkeen yhtäjaksoisesti. Vuonna 2012 aste kasvoi yhä Pohjois-Satakunnassa, mutta muualla kasvu lopahti. Vuoden 2014 aikana investointiaste kohosi yleisesti johtuen investointien selvästä piristymisestä, mutta laski jälleen v. 2015 aikana. Vuonna 2016 kehitys kääntyi selvästi myönteisempään suuntaan.

Tarkemmat luvut saa klikkaamalla kuvioita, *=ennakkotieto

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen
puh. 044 711 4350
etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi

Sivu päivitetty 17.12.2018